Boddum Bisgaardvej 3

Boddum Bisgårdvej 3

“Baldersgård”.
Matrikelnummer 23c, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 23c, 33a i 1915.
Matrikelnummer 23b, 23c i 1950.
Matrikelnummer 23c i 2013.

Frederik Abrahamsen (1770-) og hans kone Mette Nielsdatter (1774-). Fra Boddum flytter de til Ydby

Christen Søndergaard Poulsen Sønderskov (1803-1844), født i Gettrup og hans kone Else Christensdatter (1800-1874), født i Boddum. De kom til Boddum i 1832 fra Søndbjerg.

Poul Christian Christensen Sønderskov (1828-1875). Han blev gift med Kjersten Michelsen (1830-) i 1855, hun var født i Tygstrup, Vestervig.

Ane Cathrine Christensdatter Sønderskov (1832-1871), som blev gift med Jens Nielsen Brogaard (1821-1878).

Morten Olesen Christensen Sønderskov (1836-1927), som blev gift med Maren Poulsen (1837-1876).

Enken, Else Christensdatter (1800-1874), som i 1944 giftede sig i Boddum kirke med Anders Larsen Helligkilde eller Harregaard (1810-1863), født i Hvidbjerg. Men ham lod hun sig separere fra i 1853.

Sønnen, Morten Olesen Christensen Sønderskov (1836-1927) og hans kone Maren Poulsen (1837-1876). Hun var fra Lyngs og datter af gårdmand Poul Pedersen. De blev gift i 1861 i Boddum kirke.

Else Kirstine Christensen Sønderskov (1863-1868).

Povline Kristensen Sønderskov  (1868-1951), som blev gift i 1901 i Boddum kirke med gårdmand og møller i Grurup Anders Jensen Møller (1853-1923) født i Hørdum. De boede i Visby og de er begge begravet på Visby kirkegård.

Poul Christensen Sønderskov (1875-1960), som blev gift med Petrine Karen Marie Madsen (1879-) født i Ydby.

Else Kirstine Christensen Sønderskov (1875-1877).

Sønnen, Poul Christensen Sønderskov (1875-1960) og hans kone Petrine Karen Marie Madsen (1879-1941). Hun var født i Ydby sogn, flyttede derfra til Boddum i 1901 og døde i Nykøbing. Poul Sønderskov havde gården indtil omkring 1929. Senere flyttede han til ”Østergård” i Nørre Nissum sogn, hvor sønnen Arne Richard boede.

Karen og Poul Sønderskov

Karen og Poul Sønderskov

70 år
Forhenværende gårdejer i ”Rolighed” ved Hørdum Poul Sønderskov, nu Boddum, fylder 70 år på tirsdag. Poul Sønderskov er født i Boddum, hvor forældrene havde et lille husmandsbrug. Sønderskovs mor døde, da han kun var 2 år gammel, og han og en søster var hjemme hos faderen til de var voksne. Da han var 20 år, solgtes ejendommen, og faderen købte et større landbrug, også i Boddum, som Sønderskov overtog efter sit giftermål i 1900. Senere købtes et stykke jord mere. Samtidig med, at han passede ejendommen, var han fragtkusk til og fra Hurup og Ydby stationer. Når han har kunnet udføre dette så godt, skyldes det også hans dygtige hustrus medvirken. Han havde den sorg at miste hende for 4 år siden. I 1929 solgtes ejendommen i Boddum, hvorefter de købte ”Rolighed” ved Hørdum. 3 år efter overtog sønnen, Anders Sønderskov, ”Rolighed”, hvorefter Poul Sønderskov fik kørsel og forhandling af mejeriprodukter i Hørdum og Koldby fra ”Nyhaab” i Hørdum, en gerning han udførte i 8 år. Han er afholdsmand og var formand for Boddum Afholdsforening i en lang årrække, foruden at han har haft forskellige andre hverv. Politisk er han en af de gode, gamle Venstremænd, der aldrig stillede større krav til andre end til sig selv. Af de fire børn bor en datter i Hassing, en søn i København og en i Aarhus, og endelig har den yngste søn ”Østergaard” i Nørre Nissum, og her vil man fejre faderens fødselsdag sammen med ham. Mange venner og bekendte vil sikkert på dagen huske den gamle hædersmand.

Dødsfald
Forhenværende landmand Poul Sønderskov, Nørre Nissum, er død, 85 år gammel. Poul Sønderskov stammede fra Boddum i Thy. Her drev han sammen med sin hustru i flere år en landejendom, indtil de i 1934 overdrog den til en søn. Ægteparret blev boende på ejendommen indtil 1943, da de flyttede til Nørre Nissum, hvor de fik ophold hos en søn, Arne Sønderskov, Østergaard. Afdøde, hvis hustru er død for flere år siden, efterlader sig foruden sønnen i Nørre Nissum en søn, der er ejendomsmægler i Holstebro, en søn der driver mælkeforretning i Odense, samt en dagger, der er gift og bor i Thisted. Sønnen, der overtog fødegården, er død for fem år siden.

Morten Kristian Sønderskov (1901-1961). Han var gift med Else Marie Sørensen Bach (1905-1993) fra Hovsør. Han døde på Bispebjerg og hun i Viborg.

Anders Kristian Sønderskov (1903-1939), som blev gårdejer i Hørdum og gift med Ruth Vinter Hansen (1910-2002). Anders Kristian ligger begravet på Boddum kirkegård.

Kresten Poulsen Sønderskov (1906-).

Maren Sønderskov (1907-), som blev gift med landmand Jørgen Kristian Kristensen (1905-) fra Hassing.

Kathrine Sønderskov (1912-1913).

Arne Richard Sønderskov (1915-1991), som blev gift med Karen Holmgaard (1914-1997) fra Dover. De havde “Østergård” i Nørre Nissum og er begge begravet på Nørre Nissum kirkegård.

Margrethe Møller (1892-1965), født i Snedsted og Kirstine Kjærgaard (1892-1974) ejede gården fra 1929 til 1948. Kirstine var født i Boddum, blev sygeplejerske og giftede sig med gårdejer Anders Martin  Andersen (1882-1929) fra Nors. Margrethe døde i Ydby, men de er begge begravet i Boddum.

Den adopterede pige, Astrid (1936-2007). Hun var født Jensen, men fik i 1939 adoptivmødrenes navne, så hun kom til at hedde Astrid Møller Andersen. Hun blev gift med Rett Zabriskie. Astrid var født i Odder sogn og hendes mor var damefrisør Karen Kirstine Adolphine Jensen.

Margrethe Møller, Kirstine Kjærgård og Astrid, 1937

Margrethe Møller, Kirstine Kjærgaard og Astrid, 1937

Harald Dusenius Jepsen (1909-1999) og konen Mary Nielsen (1917-2007), som var en Brandsholm. Harald Jepsen fik skøde på gården i 1948.

Preben Bransholm Jepsen (1941-).

Henri Jepsen (1948-).

Sønnen Henri Jepsen (1948-).

Christian Ejnar Nielsen (1963-) og Lene Carlsson overtog ejendommen i 2010. Han er født i Helligsø eller Heltborg som søn af Kaj Emil Nielsen (1931-) og Inga Pedersen (1933-). De har bygget nyt hus på stedet.

Dette indlæg blev udgivet i Boddum Bisgaardvej. Bogmærk permalinket.