Boddum Bisgaardvej 2 – “Boddum Bisgaard”

Boddum Bisgaardvej 2

”Boddum Bisgaard”.
Matrikelnummer 1a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 1a, 4a i 1915.
Matrikelnummer 1a, 4a i 1950.
Matrikelnummer 1a i 2013 (1a, 27c, 27d).

Den blaa Dame i Boddum Bisgaard.
I Boddum Bisgaard er der i Staldens vestre Gavl indmuret en firkantet Sten med udhugne Menneskehoveder. Sagnet fortæller, at der ved Nattetid kommer en blaa Dame gaaende fra Kirken dertil for at kysse Hovederne.
(Carl Sørensen, Boddum Bisgaard).

?

Holger Thotts (1647-1695) enke, Helvig Olufsdatter Rosenkrantz (1656-1707) ejede den fra 1698-1707. Helvig døde på Boddum Bisgård – hun ansås for at være sindsyg. Holger Thott døde i København, men da Helvig overtog Boddum Bisgård, lod hun hans kiste flytte til Ydby, hvor ægteparret nu ligger begravet.

Oluf Thott (1676-1759).

Sønnen Oluf Thott (1676-1759) ejede den fra 1707-1732. Han var gift med Anne Christiansdatter Lindenov (1679-1760).

Major Henrik Lassens (1701-1732) enke, Christiane Dorothea von Rhedern (1702-1782) ejede den fra 1732-1739. Hun døde i Horsens.

Wentzel Frederik Lasson (1726-), som blev gift med Frederikke Marie von Heinen.

Kancellirådinde Anne Jensdatter Larsen ejede den fra 1739-1745.

Ernst Hjelm Andersen Hvid ejede den fra 1745-1746.

Kommerceråd (en titel han fik i 1750) Niels Andersen Sommer (1699-1786). Han døde i Todbøl og ejede Boddum Bisgård fra 1746-1789.  Han var gift med Anne Marie Frederiksdatter Schnell (1711-1786), som døde i Todbøl. Inden Niels Sommer købte Boddum Bisgård, havde han tjent sig en formue ved at være købmand i Thisted. Niels Sommer opførte en ny bygning af mursten og pommersk tømmer, mens han ejede Boddum Bisgård.

Frederik Christian Nielsen (1728-1729).

Anders Nielsen (1729-1768), som blev godsejer. Han ejede Todbøl i 1768, men allerede året efter døde han, og hans hans forældre overtog godset.

Anne Margrethe Nielsdatter (1733-1734).

Anne Margrete Nielsdatter (1735-), som mod faderens ønske blev gift med Jørgen Martinus Ring (-1790).

Marie Dortea Nielsdatter (1745-1746).

Kammerherre Peder Severin Fønss (1764-1824) ejede den fra 1789-1801. Han var gift med Nicoline Anne Marie Ring (1770-1858), som var barnebarn af den tidligere ejer, Niels Andersen Sommer.

Hans Hansen senior ejede den fra 1801-1804.

Lars Toft Kjærulf (1774-1850) ejede den fra 1804-1848 og boede her med sin kone Ane Pedersdatter Sø (1773-1839). De blev gift i 1810 i Boddum kirke. I 1834 er der skrevet at Lars Toft Kjærulf “er frasepareret sin kone”, men ved hendes død i 1839 står hun anført som værende hans kone. Lars Toft Kjærulf byggede også det nuværende stuehus i 1821 og på et tidspunkt ejede han også Koldbygård. Han døde i Thisted og er begravet der.  I Thisted havde han Margrethe Åbye (1797-) som husholderske. Hun var enke efter den tidligere møller i Boddum, Ammon Nicolaj Eding Heide (1787-1840).

Claus Gottlieb Kjærulf (1810-1861), som var født i Boddum og i 1833 giftede sig i Odby kirke med Johanne Olesdatter (1809-1888). Ægteskabet var barnløst og Claus og Johanne er begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Peter Nicolai Kjærulf (1814-1877), som blev gift med Helene Christensdatter (1816-1875).

Poul Stokholm Breinholt (1825-1898) ejede den fra 1848-1884. Han var gift med Birgitte Gjøe Carstensen (1833-1889). Poul Breinholdt var en kendt studeopdrætter, studehandler og kvægeksportør, som også sendte kvæg med damper til England. Studene blev indladet i Thisted, Doverodde og Struer. Han var også sognerådsformand. Breinholdt solgte en del af Boddum Bisgårds jord og flyttede i 1884 til Esbjerg.

Mette Kirstine Breinholdt (1853-1910), som døde i Esbjerg.

Ane Elisabeth Breinholt (1854-).

Hansine Elisabeth Breinholt (1856-1871).

Christen Brandt Breinholdt (1857-1859).

Christian Brandt Breinholt (1859-1859).

Christen Breinholt (1863-), som blev gift med Ida Marie Henriette Jespersen (1865-) fra Odense.

Christian Brandt Breinholt (1864-), som blev gift med Maren Karine Holm (1872-) fra Norge.

Bang Vindfeldt Breinholt (1866-1906), som blev gift med Olga Valborg Lammers (1866-) fra Horsens.

Marie Othonia Breinholt (1868-), som blev gift med Anders Kløvborg (1856-) fra Esbjerg.

Karen Theodora Breinholt (1870-), som blev gift med dyrlæge i Esbjerg Hans Christensen (1867-) født i Nordslesvig .

Hansine Elisabeth Breinholt (1873-1891). Hun døde i Esbjerg.

N. Buch ejede den fra 1884-1893.

Poul Stokholm Breinholdt (1825-1898) købte Boddum Bisgård tilbage i 1893 og beholdt den til 1895.

Niels Laurits Bruhn (1870-1912), født på Dalagergaard, Sønder Borris sogn og var søn af gårdejer Ernst Peter Frederik Christian Bruhn og Birgitte Buch, ejede Boddum Bisgaard fra 1895-1912. Han flyttede til Boddum i 1895 fra Rydbjerggaard og boede her med konen Karen Elisabeth Frederiksen (1873-1961). De blev gift i Ydby kirke i 1903. Hun var født i Kirkegaarden, Ydby og var datter af gårdejer Anders Frederiksen og Andersine Nielsen. Han døde på Vejlefjord Sanatorium, Gammelby sogn, men er begravet på Ydby kirkegaard. Efter hans død beholdt enken gården indtil 1915. Enken flyttede til Bjerringbro og senere til Aarhus, hvor hun døde, men er begravet på Ydby kirgaard.

Jyllandsposten 1912-05-25

Esther Bruhn (1905-1992) var født i Boddum. Hun er begravet på Ydby kirkegaard.

Arne Bruhn (1906-1920) var født i Boddum. Han døde på Marselisborg sygehus, men er begravet på Ydby kirkegaard.

Agnes Bruhn (1909-1919) var født i Boddum. Hun døde på Viborg sygehus, men er begravet på Ydby kirkegaard.

Untitled-1

Jyllands Posten 1914

Georg August Heinrich Stender (1868-1917), født i Kettrup sogn. Han ejede den fra 1915-1917 og var gift med Vilhelmine Kathrine Cortsen (1875-). Stender var også på et tidspunkt ejer af Hundstrupgård.

Olaf August Cortsen Stender (1909-).

Carl Christian Sørensen (1875-1948) fra Sønderhå ejede gården fra 1917-1956.  Han blev  i 1918 gift med Janzy Fernanda Hansen (1892-1964) fra Hatting sogn. Carl og Janzy flyttede til Tilsted og boede ved deres død i villaen ”Vendila”. Han havde været lærer og arbejdet på Ødum, Testrup, Askov og Rysling højskoler.

Esther Kathrine Sørensen (1919-), som blev sygeplejerske og gift med præsten Laurids Kristian Stampe (1919-2008).

Agnes Betty Sørensen (1920-1991), som blev gift med forvalter Kristian Nielsen (1914-2004) fra Skals sogn.

Karen Margrethe Sørensen (1922-), som  blev exam. pharm. og gift med amtsstueassistent Knut Asbjørn Knudsen (1922-) fra Århus. Han var født i Holstebro. De blev gift i 1949 i Boddum kirke.

Janzy Fernanda Sørensen (1926-1975), som blev gift med Thorvald Christen Krogsgård Yde (1929-). Hun døde i Sennels. Han var bilforhandler af Volvo.

Grethe Sørensen (1929-).

003-627

Jens Krabbe (1899-1963), som var født i Heltborg og konen Marie Poulsen (1898-1985) ejede den fra 1956-1960. De blev gift i 1924 i Hvidbjerg. I 1918-1919 var han på Haslev landbrugsskole og købte på et tidspunkt Kirkegården i Ydby. Han havde også en ejendom i Langholdt, inden han overtog Boddum Bisgård. Marie havde være på Tommerup højskole i 1918. De blev gift i 1924 i Hvidbjerg og er begge begravet på Ydby kirkegård.

Kirstine Krabbe (1928-), som blev født i Ydby og i 1953 gift i Ydby kirke med gårdejer i Vestervig Harald Bach Nielsen (1920-). Deres børn var: Karen Marie Krabbe Nielsen (1954-), som blev gift med Poul Elbrønd (1952-); Henrik Bach Nielsen (1958-), som blev gift med Gitte Marie Jensen (1959-); Else Bach Nielsen (1960-) og Jens Peter Krabbe Nielsen (1963-).

Marius Krabbe (1930-2015), som var født i Ydby. Han blev gift i 1955 i Gettrup med Elna Willumsen Isachsen (1930-). De boede på “Bakgård” i Sindrup og flyttede derfra til Hans Bakgårdsvej, Ydby. Deres børn var; Jens Krabbe (1957-), som blev gift med Alis K.; Hanne Krabbe (1961-); Helle Krabbe (1963-) og Kirsten Krabbe (1968-).

Knud Krabbe (1934-), født i Ydby og gift i 1957 i Boddum med Dagmar Philipsen (1935-), født i Hvidbjerg på Mors. Deres børn var: Lisbeth Krabbe (1959-); Per Krabbe (1961-) og Dorthe Krabbe (1966-).

Marie Krabbe (1936-), født i Ydby og gift med Preben Riis (1933-2020).

Marie Poulsen og Jens Krabbe

Marie Poulsen og Jens Krabbe

  • Jens Krabbes svigersøn, Preben Riis (1933-2020). Han blev i 1960 viet i Boddum til Marie Krabbe (1936-). Begge er født i Ydby sogn. Marie fik præliminæreksamen i 1952, var på husholdningsskole i Vejle og opholdt sig derefteret år i England. Preben havde været på Haslev landbrugsskole og har ejet gården fra 1960.
    • Michael Riis (1963-), født i Boddum, blev planteavlskonsulent for Lanboforeningen og bor på Gudnæsvej sammen med Anne K. Ø. Eriksen.
    • Søren Krabbe Riis (1968-), født i Boddum.
    • Morten Krabbe Riis (1972-2005), født i Århus. 

1307-627

1993
Bonden på Boddum Bisgaard fylder 60 år.
På torsdag den 4. februar fylder proprietær Preben Riis, Boddum Bisgaard, 60 år.
Thylands Avis har i den anledning besøgt den gamle sædegård, der blandt sine 32 ejere siden 1343 har haft så prominente personer som kong Valdemar, der ejede gården i en periode fra 1367.
Den foreløbige sidste ejer i rækken er Preben Riis, der har ejet gården siden 1960.
At det blev Boddum Bisgaard, der kom til at danne base for Preben Riis, var noget af en tilfældighed – idet han i 1960 blev gift med Marie Krabbe, hvis far Jens Krabbe havde ejet gården siden 1955. Helt tilfældigt var det nu ikke, for Preben Riis havde arbejdet for sin kommende svigerfar i 5 år.
Preben Riis er født i Sindrup på ”Riisgaard” – en gård som han nu ejer og driver sammen med Boddum Bisgaard. Han har fået en solid landbrugsuddannelse – og har igennem årene på Boddum Bisgaard været planteavler – og dermed oplevet de meget skiftende betingelser for denne produktion.
Efteruddannelse.
– Jeg er af natur relativt optimistisk – og har omkring landbrugserhvervet vel ofte sagt, at ”det går jo nok”, men må idag erkende, at landbruget mangler økonomisk elastik. Det skal forstås på den måde, at erhvervets indtjening generelt er alt for dårlig. Tørken her i sommer burde ikke kunne ryste et helt erhverv. Men mange bliver nødt til at spænde livremmen ind – forstået på den måde, at der ikke bliver plads til de store investeringer. Samtidigt er kravet om dygtighed og effektivitet steget gennem de sidste år. I den forbindelse er jeg selv på efteruddannelse hvert år, hvilket bestemt er nødvendigt, siger Preben Riis videre.
Den nye tids ridefogeder.
Boddum Bisgaards meget spændende historie spænder meget vidt – fra dengang gården ejede det meste af Boddum og meget af Ydby, Hurup, Heltborg, Gettrup og Helligsø sogne, herunder Boddum, Ydby og Hurup kirker, til i dag, hvor gården er på ca. 75 ha. Ser man nærmere på de enkelte generationers livsbetingelser nævner Preben Riis ridefogederne, der i bogstavelig forstand herskede over hovbønderne. I den forbindelse var en tur på ”Træhesten” en hårdhændet afstraffelsesmåde, der blev anvendt helt op i sidste århundrede. Således beretter Preben Riis, at der ifølge historien har været en hovbonde, der er død under ”en ridetur på hesten”.
– Datidens ridefogeder findes heldigvis ikke mere, men mange føler nok, at de er blevet erstattet af den nye tids ridefogeder: Bankerne, konstaterer Preben Riis med et lunt glimt i øjet. I det hele taget afslører fødselaren, at der bag et beskedent væsen gemmer sig en person med en god portion humoristisk sans.
Preben Riis afslører også, at han ikke specielt har ønsket offentlige hverv.
– Min far havde med mange ting at gøre – måske også for mange. I den forbindelse var han medvirkende til, at jeg allerede tidligt besluttede mig for at koncentrere mig om mit landbrug.
Det er dog blevet til nogle år i Sparekassens bestyrelse og i Menighedsrådet.
I den forbindelse tror jeg ikke man skal sidde for længe i en bestyrelse, hvis man fortsat skal bibringe bestyrelsen nye initiativer og impulser, advarer han.
Livsglæde.
Marie og Preben Riis har tre børn, sønnerne Michael, Søren og Morten.
Michael er planteavlskonsulent hos Det Thylandske Landøkonomiske Selskab. Søren er stærkstrømstekniker og elinstallatør i Thisted mens den yngste søn Morten er i gang med en handelsuddannelse.
Spørgsmålet om generationsskifte bliver stillet – et spørgsmål som ikke umiddelbart er aktuel for Marie og Preben Riis, der fortsat glæder sig over livet på den gamle gård, hvor historien, naturen og Limfjorden er vigtige elementer i dagligdagen – og vel egentlig er grundlaget for parrets livsglæde.
På torsdag runder Preben Riis et skarpt hjørne, der skal fejres på Boddum Bisgaard i familiens skød.
1306-550

  • Preben Riis (1933-2020), Michael Riis (1963-) og Søren Krabbe Riis (1968-) overtog ejendommen i 2007.

Dette indlæg blev udgivet i Boddum Bisgaardvej. Bogmærk permalinket.