Boddum Bisgaardvej 4

Boddum Bisgårdvej 4

Matrikelnummer 36a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 36a i 1915.
Matrikelnummer 36a i 1950.
Matrikelnummer 36a i 2013 (36a, 36c).

Niels Svendsen Møller.

Peder Møller.

Christen Nielsen Møller.

Poul Laursen Møller.

Jacob Erichsen “Ladefoged” (1731-) og hans kone Inger Christensdatter (1752-1826).

Kirsten Jacobsdatter (1784-1858), som blev gift med enkemanden, Willads Christian Olesen “Høeled” (1786-1850). Han var født i Ydby. De er begge begravet i Boddum.

Karen Jacobsdatter (1786-).

Christen Jacobsen (1788-1873-), som blev gift med Karen Christensdatter (1777-1867).

Erich Jacobsen (1795-).

Niels Jacobsen (1797-).

Sønnen Christen Jacobsen (1788-1873) og hans kone Karen Christensdatter (1777-1867). De blev gift i Boddum kirke i 1812. Han var søn af husmand Jacob Erichsen i Boddum, født samme sted og hun var datter af Christen Øland, født i Bejstrup sogn.

Anders Christensen (1815-1897), som blev skoflikker og er begravet i Hvidbjerg.

Christen Christensen (1818-1879), som blev murermester og gift med Mette Marie Andersdatter (1812-1879). Han er begravet i Villerslev.

Niels Christensen “Jacobsen” (1821-1905), som blev gift i 1855 i Boddum kirke med Karen Olesdatter (1826-1867).

Ane Cathrine Christensdatter (1824-1898), som blev skrædderske og gift med Niels Christian Christensen i Hvidbjerg. Han var invalid.

Christen Larsen Hove (1806-1887) og hans kone, Karen Marie Andersdatter Grave (1814-1895). De boede her før 1857, men det år tegnede de forsikring på stuehuset, samt stald og lade, der alle vender øst-vest.

Maren Christensen Hove (1843-1922), som blev gift med Jens Christensen Thomsen (1832-1917).

Kristen Nielsen ”Aggerholm” (1851-1919), født i Hjardemål sogn og hans kone Ane Lisbeth Pedersen (1860-1933). Han kom fra Øster Vandet, flyttede til Boddum i 1876 og giftede sig med Ane Lisbeth i 1882. De boede her til 1888, hvor han overtog Boddum Mølle ved et mageskifteskøde.

Else Marie Nielsen (1883-1948), som blev gift med murer i Hurup Otto Jensen (1881-1966). Han blev senere gårdejer på Thyholm, og de er begge begravet i Hvidbjerg.

Peder Christian Nielsen (1885-1935), som blev gift med Johanne Kirstine Jensen (1887-1968).

Niels Kristian Nielsen (1892-).

Ane Kathrine Nielsen (1886-), som giftede sig med gårdejer Christian Nielsen Rokkjær i Agerfeldt.

Kirstine Nielsen (1889-1968), som blev gift med gårdmand Jens Søe (1875-1942).

Niels Kristian Nielsen (1892-).

Hanne Kirstine Nielsen (1896-), som blev gift med gårdejer Villads Villadsen (1882-) fra Nørre Omme sogn.

Emma Margrete Nielsen (1899-1955), som blev gift med boelsmand Jens Kristian Fomsgaard (1898-1952) fra Hvidbjerg sogn, hvor de også ligger begravet.

Sidsel Marie Nielsen (1905-1979), som blev gift med tømmersvend i Hvidbjerg Alfred Emil Fomsgaard (1905-1980).

Svend Kristian Pedersen (1835-1917). Han var fra Bjergby på Mors og boede her med sin kone, Sara Kirstine Kristensdatter (1823-1898), født i Vestervig sogn.

Anders Christensen Grave (1867-1920) overtog ejendommen i 1897.

Lars eller Laust Hove Nielsen (1841-1916) ejede ejendommen i perioden fra 1900-1917. Han og konen, Maren Madsen (1842-1917), som var født i Visby, havde tidligere boet Fuglebækvej 10. De blev gift i 1866, og samme år flyttede hun til Boddum fra Visby.

Maren Hove Nielsen (1868-1924). Hun blev gift med Mads Kristiansen, gårdejer i Pallisgård i Ullerup.

Niels Hove Nielsen (1872-1955), som blev gift med Stine Helligsø (1877-1954).

Ane Marie Nielsen (1874-1937), som blev gift med Laurids Ebbesen (1874-1947). Hun ligger begravet i Barslund, Sønder Hygum sogn.

Kirsten Hove Nielsen (1878-).

Kirsten Hove Nielsen (1879-1923). Hun døde ugift.

Niels Peter Christensen (1885-1965), også kaldet ”Peter Post”, for han var landpost – men han var også murer. Han var født i Ydby og giftede sig med Kristiane Christensen (1889-1976). De stod som ejere af ejendommen fra 1917-1978. Han var post i Dover.

Niels Nielsen Christensen (1912-1993), som var fiskehandler i Ydby. Han blev gift i 1941 i Ydby kirke med Anna Luxhøj Sloth (1914-) og de fik 2 børn, Kirsten og Herman Luxhøj (1949-).

Jens Christian Christensen (1913-), som blev gift i 1941 i Ydby kirke med Dagmar Ernst (1919-). Blandt deres børn er Egon Ernst Christensen (1941-), Grethe Ernst Christensen (1945-) og Kamma Ernst Christensen (1950-).

Sidsel Marie Christensen (1916-), som blev gift i 1937 i Boddum kirke med  gårdejer Jacob Bjerre Jacobsen (1902-) fra Hjerm. Blandt deres børn er Anne Grethe Bjerre Jacobsen (1944-).

Carl Johan Christensen (1917-1992), som blev gift i Lyngs kirke i 1942 med Lilly Theodora Frost (1918-1994). De ligger begge begravet på Hurup kirkegård. Carl Johan arbejdede ved banen i Hurup. Blandt deres børn var Freddy Frost (1944-), Kuno Frost (1958-) og Kim Frost, som blev gift med fodplejer, Bente E. S.

Børge Richardt Christensen (1920-1996), som blev gift med Inga H. (1914-1976). De boede i Heltborg og er begravet på Heltborg kirkegård.

Mette Johanne Christensen (1922-2005), som blev gift med arbejdsmand, Evan Emanuel Nielsen (1913-2002) fra Hurup. De boede en overgang på Fuglebækvej.

Knud Tage Christensen (1923-2009), som blev gift i Tødsø kirke i 1944 med Anna Hansen (1924-1988). Deres børn: Jonna Christensen (1944-), Klaus Peter Christensen (1945-), Conny Christensen (1947-), Hanne Lis Christensen (1950-), Helge Christensen (1953-), Kåre Bo Christensen (1957-) og Bruno Christensen (1959-). De boede i Hurup og er begge begravet der.

Vita Elisabeth Christensen (1925-2008), som blev gift med landarbejder Thorvald Jensen (1919-) fra Visby.

Poul Henning Christensen (1927-). Han blev portør.

Jens Jørgen Christensen (1929-), som fulgte i faderens fodspor og blev landpost i Ydby. Han giftede sig i 1952 i Ydby kirke med Else Kirstine Luxhøj Sloth (1926-2001). Blandt deres børn er Søren Christensen (1954-) og Birthe Kristiane Christensen (1956-).

Willy Preben Christensen (1934-), som blev slagtersvend og giftede sig med Gerda Emilie Kristensen (1931-). Inden han blev gift, blev han far til Niels Christian Christensen (1954-), hvis mor var Grete Tove Sørensen (1936-).

Dødsfald.
Pensioneret postbud Niels Peter Christensen, Boddum, er død, 80 år gammel.
Niels P. Christensen stammede fra Ydby og uddannede sig i sin ungdom indenfor murerfaget. Efter at have arbejdet ved dette håndværk et par år søgte Niels Christensen ansættelse ved postvæsenet og gik et par år post i Boddum. Senere fik han Doverruten, og denne passede han i ca. 30 år, indtil han trak sig tilbage.
Han kunne imidlertid ikke finde sig i at være uvirksom, og nogle år senere genoptog han sin ungdoms håndværk. Han foretog mindre reparationsarbejder for folk på egnen og var med til at opføre et par beboelseshuse, inden han for to år siden holdt helt op med at arbejde.
Niels Christensen efterlader foruden sin hustru 11 børn, hvoraf de ni er bosat i Thy.


4633-550

Jørgen Lützhöft (-1985) havde skøde på ejendommen fra cirka 1978-1985. Han boede her sammen med Hanne Borre Andersen (1953-), men omkom på tragisk vis i en mejetærskers korntank.

Hanne Borre Andersen (1953-), født i Grurup, overtog ejendommen i 1985. Hun er lærer i Thisted og bor her med statsautoriseret revisor, Jens Peter Dahl Jensen.

Jakob Dahl.

Anders Dahl.

Dette indlæg blev udgivet i Boddum Bisgaardvej. Bogmærk permalinket.