Doveroddevej 14

Doveroddevej 14.

Det første hus var oprindeligt et lille stråtækt hus. Det brændte i 1958 og blev derefter genopbygget i røde mursten.
Matrikelnummer 9b, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 9b i 1915.
Matrikelnummer 9d i 1950.
Matrikelnummer 9d i 2013.

Jens Andreassen (1823-1905), født i Snedsted, boede her med sin kone Mariane Villadsdatter (1826-1884), som var født på Baunhøjgård, Doveroddevej 16. De blev gift i 1857 og samme år kom han til Boddum fra Snedsted. Han var tømrer og jordbruger, og blev Dannebrogsmand.

Johanne Marie Jensen (1852-1852).

Willads Jensen (1853-1854).

Johanne Marie Jensen (1855-).

Andreas Villads Andreasen (1858-1860).

Else Kirstine Andreassen (1861-1938).

Villads Andreassen (1865-1868).

Stephan Kristian Nielsen Møller (1826-1911), født i Hurup sogn og hans kone Ane Marie Madsdatter (1813-1897). De blev gift i 1855 og samme år flyttede han til Boddum. Hun var datter af Mads Madsen Leed (1787-). De overtog ejendommen i 1867.

Else Kristine Jensdatter (1840-1918), som var Ane Maries såkaldte “uægte datter”. Hendes far var Jens Christian Madsen. Hun døde som ugift husejerske. Else Kirstine fik også selv et uægteskabelig barn nemlig Ane Marie Nielsen  (1866-1943)
4984-627
4986-627

Mariane Thomsen Møller (1859-1911), som blev gift med Hans Christian Petersen (1858-1941). De boede Fuglebækvej 2.

Johan Kristian Jensen (1861-1943), født i Sindbjerg sogn, Redsted Mors, hans kone Ane Marie Nielsen (1866-1947) var datterdatter af den forrige ejers hustru. De blev gift i 1891 i Boddum kirke. De overtog ejendommen fra 1911 og boede her indtil Ane Maries død.

Birgitte Marie Jensen (1891-), som blev gift i 1920 i Boddum kirke med snedker Peter Bisgaard Christensen (1895-) født i Bedsted, men boende i Skjern. Blandt deres børn var: Sørine Margrethe Bisgaard Christensen (1922-).

Jakob Christian Jensen (1894-1949), som blev gift med Maren Jensen (1896-1972). De boede Fugløvej 4.

Else Kirstine Jensen (1896-). Hun forblev ugift og boede hjemme.

Mette Kirstine Jensen (1899-1987), som blev gift i 1923 i Boddum kirke med Jens Harring Poulsen (1893-1994), født i Søndbjerg sogn. De er begravet på Odby kirkegård. Blandt deres børn er: Johan Dam Poulsen (1924-); Jens Dam Poulsen (1926-).

Dagmar Elisabeth Jensen (1902-1968), som blev gift i 1926 i Boddum kirke med arbejdsmand Henrik Laurids Henriksen (1892-1982) fra Hvidbjerg vesten Å. De er begravet i Bedsted. Blandt deres børn er: Ove Henriksen (1928-); Johan Henriksen (1932-).

083-550

Dagmar Elisabeth Jensen (1902-1968) og Henrik Laurids Henriksen (1892-1982)

Guldbryllup i Boddum.
Johan Chr. Jensen og hustru, Boddum, kan på mandag fejre guldbryllup.
Johan Chr. Jensen, der er morsingbo, er 80 år gammel, og hans hustru Ane Marie, som er født i Boddum, er 75 år. Ægteparret har boet i Boddum siden deres ægteskab for 50 år siden, og de har ved deres venlige, omgængelige væsen kun vundet sig venner. For en årrække siden blev Johan Chr. Jensen ramt af en lammelse, som han aldrig helt har overvundet. Ægteparret, der stadig driver ejendommen, har 5 børn, en søn, der er bosiddende i Boddum og fire døtre.

Ane Marie og Johan

Ane Marie og Johan

Doveroddevej 14

Doveroddevej 14

Et par år boede Margrete Møller (1892-1965) og Kirstine Kjærgaard Andersen (1892-1974) her. De må have siddet til leje, for de står ikke som ejere. De er nok flyttet ind i 1947 efter at have solgt købmandsforretningen på Doveroddevej 29 og blev boende her indtil 1948, hvor de flyttede til Ydby.

Adoptivdatteren Astrid (1936-2007), som blev gift med Rett Zabriskie.

Henrik August Andreas Christensen (1901-1986) fra Nørhå og hans kone Jenny Marie Carlson (1904-1983) fra Hørdum. De overtog ejendommen i 1948 og flyttede hertil fra Fugløvej 13. Et par år senere flyttede de videre til Hurup.

Anders Hasager Nielsen (1904-1959), som ved sin død blev anført i kirkebogen som “gift fisker”. Han var født i Sporup sogn og giftede sig i 1929 i Linå kirke med Elna Marie Christence Jensen (1908-1992). Anders og Elna havde også deres barnebarn, Benny Hasager boende hos sig. Benny var født i 1954 og var søn af datteren Edith og hendes mand Åge Mortensen. Benny havde en storebror, Holger Hasager (1948-). Anders Hasager fik skøde på stedet i 1950 og hans kone blev boende der som enke indtil 1971. Den 24. april 1958 nedbrændte huset – man regnede med, at brandårsagen var en gnist fra vaskekedlen.

Jens Hasager (1929-2017), som var født i Them sogn og blev gift med Anna Cathrine Kristensen Iversen (1936-1972). De boede i Doverodde og fik 2 børn: May-Britt; Tommy.

Edith Hasager (1930-), som blev gift i 1948 i Boddum kirke med Åge Mortensen (1922-) fra Dover. Blandt deres børn er: Sonja Merethe Mortensen (1950-); Jens Hasager Mortensen (1951-).

Gerda Hasager (1932-).

Anni Hasager (1942-2011), som blev gift med Svend Christensen (1935-2023). De boede i Doverodde og hun arbejdede ved Hurup kommune.

Birtha Hasager Nielsen (1944-), født i Doverodde. Hun blev gift med Knud Erik Lauritsen (1939-) fra Fugløvej 15.

Thisted Amts Tidende 24. april 1958.
Fiskerfamilie i Boddum hjemløs efter brand. Det brændende stråtag skred sammen om naboerne, der ville redde indbo.
Fisker Anders Hasager og familie i Boddum blev i formiddag hjemløse ved en kortvarig og heftig brand, der lagde familiens stråtækte hus i aske. Flere af naboerne, som var ilet til for at redde indboet, kom i fare, da det stråtækte, brændende tag efter få minutters forløb skred ned. Man måtte skyndsomt opgive alle bjergningsforsøg og tre mænd, der var i huset, måtte redde sig i en fart.
Da ilden udbrød, var fru Hasager alene hjemme sammen med en voksen datter, der var på besøg fra Århus. Der var tændt op til vask, og mor og datter opdagede ikke branden, før en af naboerne, gdr. Niels Peter Hansen kom løbende og råbte, at der var ild i huset.
Umiddelbart forinden havde fru Hasager hørt en buldren fra loftet, som om der gik nogen deroppe, men hun slog sig til ro med, at det måtte være indbildning.
Branden udviklede sig faretruende hurtigt. Den gifte datter, det havde to småbørn med hjemme hos forældrene, fik i en fart børnene klædt på og fik dem ud af en bagdør.
Nogle af naboerne kom til og gik i gang med at redde indboet, men de fik ikke mere end halvdelen ud, da det brændende tag skred ned.
Smed Josefsen, Boddum, stod inde i stuen og langede møbler ud gennem et vindue, da taget væltede ned foran ham. Han måtte sammen med to andre ud af huset med det samme, og en del af indboet blev ildens bytte.
Huset, der var meget gammelt, var nedbrændt i løbet af en halv times tid.
Under slukningsarbejdet opstod der en farlig situation, da en skorsten uden varsel væltede og rev en mur med sig. Flere af tilskuerne blev oversprøjtet af vand og sod, men ingen blev ramt af murstenene.
Anders Hasager var taget på fjorden i morges og kom først hjem, da huset var en rygende ruin. Ejendommen var forsikret i Thisted Amts Brandforsikring for 10.000 kr. og løsøret i et lokalt forsikringsselskab for Viborgegnen for 10.000 kr. Næsten intet blev reddet, og ejendommen er totalt nedbrændt.
Kriminalpolitiet i Hurup foretager senere på dagen en undersøgelse for om muligt at få fastslået brandårsagen. Det mest sandsynlige er, at gnister fra noget kvas, der blev brugt under vaskekedlen er trængt ud på loftet og har antændt det letfærdige stråtag.

Carl Alfred Madsen, som var montør, købte ejendommen i 1971 og flyttede hertil fra Skovlunde.

Tommy Hasager (1966-) købte ejendommen i 1995. Han var barnebarn af Anders Hasager og boede her sammen med sin kone Anja Stokholm Bjerregaard (1969-). De har 3 børn: Louise Bjerregaard Hasager; Stefan Bjerregaard Hasager; Emma Bjerregaard Hasager.

Ann Kjerstin Strange Nielsen (1973-) og Johnny Jensen (1969-) bor i huset fra 14. maj 2004 til 1. januar 2008.

Mattias (1995-).

Magnus Thomsen (1999-).

Karen-Margrethe Krarup overtog huset i 2008.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.