Doveroddevej 22

Doveroddevej 22.

Blev kaldt ”Laurentin Hus”. Det nuværende hus er bygget i 1906. Det må være her, at den gamle smedje lå.
Matrikelnummer 35e, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 35f i 1950.
Matrikelnummer 35f i 2013.

Peder Pedersen (1813-1879) og hans kone Sidsel Pedersdatter (1814-1880). Han var husmand og smed i Boddum, søn af gårdmand Peder Pedersen i Boddum, hvor han også var født. Hun var datter af husmand Niels Pedersen i Bedsted, hvor hun også var født. Han tegnede forsikring på stedet i 1865 på beboelseshus, stald og lade. Huset var beliggende øst-vest og en smedie beliggende syd-nord.

Peder Pedersen (1846-), som var smed i Hvidbjerg, Thyholm, da han i 1870 blev gift i Hvidbjerg v. Å med Ane Kirstine Christensen (1844-). I 1904 blev han dannebrogsmand.

Nicoline Kirstine Pedersen (1851-1916). Hun døde som ugift husejerske.

Jens Peter Madsen.

Thomas Peter Pedersen (1859-1910), som var husmand og smed og gift med Ane Dorthea Bertelsen (1857-1942). De flyttede fra Boddum til Doverodde og videre til Helligsø og derefter til Heltborg.

Bertel Peder Kristian (1883-1959), født i Boddum.

Lars Peter (1884-1884), født i Boddum.

Lars Peter (1887-1975), født i Boddum.

Marius Pedersen (1889-1956), født i Helligsø.

Brorson Pedersen (1890-1975), født i Helligsø.

Martin Luther Pedersen (1891-), født i Helligsø.

Marie Pedersen (1893-1979), født i Helligsø.

Otto Daniel Pedersen (1894-1976), født i Helligsø.

Sara Pedersen (1895-1896), født i Heltborg.

Martin Luther Pedersen (1897-1898), født i Heltborg.

Martin Luther Pedersen (1898-1975), født i Heltborg.

Alfred Pedersen (1899-1987), født i Heltborg.

Mads Kristian Kristensen (1853-), født i Boddum, købte ejendommen i 1887. Han var husmand og tømrer.

Kristian Nikolaj Pedersen (1873-1945), som var smed og født i Ydby. Hans første kone var Dorthea Hansen (1867-1906), født i Vestervig.  De blev gift i 1893 og flyttede til Boddum i 1894 fra Ydby. Han døde og blev begravet i Randers.

Oline Pedersen (1894-), født i Boddum.

Johannes Pedersen (1896-1961), født i Boddum og død i Randers. Han var ugift.

Mette Marie Pedersen (1897-1953), født i Boddum. Hun blev gift i 1924 i Ålbæk med Christian Jensen (1892-) fra Gjesing. Hun døde og blev begravet i Randers.

Ane Kirstine Pedersen (1899-1947), født i Boddum, konfirmeret i Hvidbjerg og gift i Ålbæk i 1921 med Kristen Jensen (1895-) i Kristrup. Deres børn: Dagny Jensen (1921-); Svend Åge Jensen (1925-); Edith Jensen (1930-); Erna Jensen (1936-).

Elisabeth Margrethe Pedersen (1902-1964), som blev gift i 1924 i Ydby med skovfoged i Dover Plantage, Viggo Charles Theodor Nørgaard (1899-1996). De er begravet i Ydby. Deres børn: Carl Gunnar Nørgaard (1923-); Ella Dorthea Nørgaard (1928-); Anders Nørgaard (1930-); Niels Christian Nørgaard (1931-); Thomas Nørgaard (1938-).

Enkemanden, Kristian Nikolaj Pedersen (1873-1945), giftede sig i 1907 i Søndbjerg med Johanne Nikoline Larsen (1883-), født i Floulev, Hvidbjerg sogn.

Klara Pedersen (1907-), født i Hvidbjerg.

Dødsfald.
Smed Nikolaj Pedersen, Randers, forhen Boddum, er død. Afdøde virkede for cirka 30 år siden som smed i Boddum, købte derefter en landejendom i Barslev og derfra flyttede han senere til Randers, hvor de fleste af hans børn har bopæl. Her på egnen efterlader han sig en datter, der er gift med skovfoged Nørgaard, Hovmark ved Ydby.

Kristian Krabbe (1882-1972). Han var smed og blev gift med Nanna Marie Poulsen (1892-1935). De købte ejendommen i 1907.

074-550

Kristian Krabbe og Nanna Marie Poulsen

Evald Krabbe (1915-), som blev gift med Annine Marie Bohn.

Ejvind Krabbe (1920-1940), født i Ydby. Ved hans død var han medhjælper på Centralgården i Åbybro.

Oluf Krabbe (1923-).

Ella Krabbe (1926-1998). Ella døde i Hjortshøj.

Hans Christian Krabbe (1881-1961), smedemester, og hans kone Ane Kirstine Miltersen (1872-1954). Hans solgte jorden fra ejendommen og solgte ejendommen i 1922 til Ane Jensen. Ved sin død boede han i Hurup på Ny Refsvej 2.

Dødsfald.
Forhenværende smed i Boddum, Hans Krabbe, Lyngs, har mistet sin hustru, Ane Kirstine Krabbe, som efter lang tids sygdom døde i lørdags, 81 år gammel. Ægteparret har i mange år boet i Boddum, hvor Hans Krabbe havde smedeforretning og i de senere år en landejendom. For nogle måneder siden flyttede det aldrende ægtepar til Lyngs, hvor de siden har haft ophold hos en datter og svigersøn, Carl Chr. Jensen. Afdøde efterlader foruden sin mand tre børn, datteren i Lyngs, en søn, der er landmand i Boddum og en datter, som bor i Thisted.

2905-627

Kirsten Krabbe (1905-1989).

Niels Christian Krabbe (1906-1997), født i Ydby. Han blev gift med Anna Kirstine Bach (1910-2003) og de boede Præstevej 7.

Ebba Krabbe (1907-1996), som blev gift i 1929 i Boddum kirke med boelsmand Carl Christian Jensen (1906-1985) fra Lyngs, hvor de begge er begravet. Han var søn af forpagter Jens Jensen, Boddum præstegård, Præstevej 4. Blandt deres børn er: Thora Marie Jensen (1931-); Eva Helene Jensen (1935-), som blev gift i 1953 i Lyngs kirke med klejnsmed Kaj Grønbech Nielsen (1930-); Thyra Irene Jensen (1940-); Jens Jensen (1946-).

Thora Krabbe (1909-1928).
4762-550
4763-627

En smed, som havde tjent mange penge under 1. verdenskrig. Væggene var pyntede med pengesedler med stor pålydende værdi (måske tyske pengesedler fra inflationstiden mellem verdenskrigene). Han lejede ejendommen.

Alfred Pedersen (1899-1987), som var smed her i begyndelsen af 1920’erne. Han var født i Heltborg og flyttede senere til Ydby. Han sad til leje.

Hans Peter Sørensen (1899-), som var smedemester. Han kom fra Viby ved Århus og lejede huset og udvandrede senere til USA.

Ane Jensen (1861-1939), enke efter Andreas Jensen (1849-1917). De havde tidligere boet Kallesandevej 2 og Doveroddevej 28. Ane købte ejendommen i 1922 og ejede den til hun døde, dog boede hun de sidste år i Østergade,Thisted, hvor 2 af hendes døtre havde et hjemmebageri og café.

Anders Laurentin Nielsen Tyrhove (1864-), som kom fra Ydby, købte huset i 1940. Han var gift med Maren Bundgaard Jensen (1868-1952) fra Helligkilde, Hvidbjerg. Ægteparret boede ved hans død i Herning på Carit Etlarsgade 1 og han blev begravet i Herning. Det er sandsynligvis ham, som var årsag til, at huset blev kaldt “Laurentin Hus”. Maren døde i Ullerup, men blev begravet i Boddum.

Ane Othilde Nielsen (1895-1963), som blev gift med Mads Christian Hovmark (1889-1963).

Sørine Jensine Nielsen (1897-), som blev gift med mekaniker i Hvidbjerg, Niels Kristian Larsen (1900-).

Svigersønnen, Mads Christian Hovmark (1889-1978), som gårdejer i Ginnerup og gift med Ane Othilde Nielsen (1895-1963). Han boede der ikke selv, men lejede huset ud. Han var søn af Jens Balsen Pedersen “Hovmark” (1854-1896), Kløvenhøjvej 20.

Margrethe Nielsen (1911-2001), som omkring 1953 flyttede herop fra Kløvenhøjvej 14 og boede her til omkring 1958. Hendes mand, Magnus Skibbild Olesen (1912-1983), flyttede ikke med hertil, da han var blevet syg. Familien flyttede herfra til Floulev. Magrethe Nielsen døde på Hammerum plejehjem.

Jens Christian Skibbild Olesen (1940-).

Ole Skibbild Olesen (1941-).

Margit Skibbild Olesen (1943-), som blev gift med Tage Jepsen og de bor i Hvidbjerg, Thyholm.

Elin Skibbild Olesen (1944-).

Ove Skibbild Olesen (1945-), som blev gift med Birgit.

Eva Skibbild Olesen (1948-).

Magnus Johannes Madsen (1913-1971) og hans kone Mariane Elisabeth
Vestergaard Sørensen (1914-1987), født i Ejsing. Han blev kaldt “Smile Johannes” og
må have været en glad mand og hun blev kaldt Jane. De blev gift på Struer
borgmesterkontor i 1949 og flyttede senere til Brokjær, Kløvenhøjvej 14. De er begge begravet på Vinderup kirkegård.

Anna Marie Madsen(1951-), født i Skjærbæk, Ejsing sogn.

Nielsen og hans kone boede her omkring 1963.

Edel Nielsen er konfirmeret i Boddum i 1963.

Bodil Nielsen.

Ole Frederiksen, som var keramiker, boede her fra 1968.

Lillebilvognmand og skolebuschauffør, Arne Hansen (-1985) boede her med konen Grethe (-2012). De kom fra København i 1970.

Flemming Hansen, som var tømrer.

Søren Hansen, som var mekaniker.

Ruth Johannesen overtog huset i 1989, men måtte lade det gå på tvangsauktion.

Dorthe Toftdal overtog ejendommen i 1991.

Christiane Schuldt stod med skødet i hånden i 1996.

Jens Anton Mølbjerg overtog ejendommen i 1998.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.