Doveroddevej 21

Doveroddevej 21.

“Østergård”. Stuehuset er fra 1928. 
Matrikelnummer 25a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 25, 24c i 1915.
Matrikelnummer 24c, 25a i 1950.
Matrikelnummer 25a i 2013 (23d, 25a, 25d, 26b, 68).

Mogens Lauridsen eller Larsen “Yde” (1739-1815) og hans kone Maren Christensdatter (1748-1821).

Laurs Mogensen “Yde” (1783-1844), som blev gift første gang med Inger Marie Nielsdatter (1791-1828) og anden gang med Ane Jensdatter (1793-).

Lars Mogensen “Yde” (1789-1870), som var ugift.

Christen Thøgersen ”Sleth” eller “Sloth” (1775-1834), født i Gettrup. Han blev gift i 1807 med Else Kirstine Christensdatter (1783-1813).

Kirsten Christensdatter (1809-1809).

Else Margrethe Christensdatter (1810-), som blev gift med Niels Rasmussen (1804-), født i Boddum. De flyttede senere til Hvidbjerg.

Christen Thøgersen ”Sleth” eller “Sloth” (1775-1834) og hans kone Maren Larsdatter (1790-1858). Hun var datter af gårdmand Lars Madsen i Lyngs. De blev gift i 1814 i Boddum kirke.

Else Kirstine Christensdatter (1815-1897), som blev gift med Anders Christensen Skinhøj (1817-1849).

Kirsten Christensdatter (1817-1903), som blev gift første gang i 1843 i Boddum kirke med enkemanden Hans Christensen (1811-1848) fra Grurup. De flyttede først til Skyum, senere til Grurup og endte i Boddum. Kirsten blev gift anden gang, også  i Boddum kirke, med enkemanden Peder Nielsen (1812-1891) fra Vestervig.

Dorthe Christensdatter (1822-1901), som i 1844 blev gift i Boddum med Christen Pedersen  ”Skammelsen” (1819-1867) fra Gudnæs. Han drukkede i fjorden den 21. februar, men bliver først fundet den 10. juni 1867. De boede først i Dover, men forpagtede senere Doverodde Kro. Deres børn var: Marie Christensen (1846-1919); Peder Christensen (1849-); Maren Christensen (1850-1850); Maren Christine Christensen (1853-1916); Johanne Christensen (1855-); Mads Staursbøll Christensen (1857-); Jens Peter Christensen Skammelsen (1858-1926); Mette Sophie Boel Christensen (1860-1928); Else Marie Christensen (1862-1896).

Enken Maren Larsdatter (1790-1858), som giftede sig i 1834 i Boddum kirke med Mads Jensen Staursbøl (1801-1846), født i Vestervig.

Svigersønnen Peder Nielsen (1812-1891), som var fra Vestervig og hans kone Kirsten Christensdatter (1817-1903), født i Boddum. De blev gift i 1849 i Boddum kirke.

Niels Pedersen (1849-1940), født i Vestervig og gift med Christiane Thomsen (1858-1927).

Maren Kristine Christensen (1854-), født i Ydby.

Sønnen Niels Pedersen (1849-1940) og hans kone Christiane Thomsen (1858-1927), begge født i Hvidbjerg sogn. Han købte ejendommen i 1878 og samme år blev de gift og flyttede til Boddum fra Hvidbjerg. Niels var kendt for at give en ny tjenestekarl en daler (2 kr.) ved fæstemålets begyndelse. Sønnen sagde til ham, at det ikke var ret meget og derpå svarede Niels: ”En daler er en daler!”

Mette Pedersen (1878-1915), som blev gift i 1899 i Boddum kirke med gårdejer i Søndbjerg sogn, Christen Gade Christensen (1866-1933). De er begge begravet på Odby kirkegård. Blandt deres børn var: Dorthea Laura Gade (1900-), som blev gift med Poul Borre Gadegaard (1892-); Niels Gade (1902-1977), som blev gift med Maren Riis (1902-1953); Marie Gade (1903-1980); Niels Peter Gade (1906-1996), som blev gift med Martha Rasmussen (1903-1996); Christian Gade (1908-1990), som blev gift med Karen Amby (1910-1996); Carl Gade (1910-1998); Martin Gade (1913-), som blev gift med Dagmar Sophie Riis (1915-); Mette Meta Gade (1915-).

Mette Kirstine Dueholm Pedersen (1881-1944), som blev gift med gårdejer Anton Eliassen (1877-1961), Gravenhøjvej 32.

Karen Pedersen (1885-1956), som giftede sig i 1904 i Boddum kirke med Karl Nikolaj Gade (1873-1961) fra Søndbjerg sogn. De er begravet på Hvidbjerg kirkegård. Blandt deres børn var: Niels Gade (1908-); Maren Gade (1910-); Niels Møller Gade (1912-).

Niels Møller Pedersen (1887-1956), som blev gift med Kirstiane Jensen (1886-1971). De boede Fuglebækvej 16.

Peder Nikolaj Pedersen (1894-1947).

Plejebarn Thorvald Krabbe (1900-) ifølge folketællingen 1911.

Dødsfald.
Forhenværende gårdejer Niels Pedersen, Boddum, er død, 91 år gammel.
Niels Pedersen, der stammede fra Thyholm, købte gård i Boddum i 1878 og har siden boet i den samme ejendom, som han for en årsrække tilbage overdrog til sin ældste søn.
Afdøde var på mange måder en betydelig mand, der i det stille øvede en omfattende gerning i sognet. I sine ungdomsår på Thyholm havde han tilsluttet sig Indre Mission, og han var den første banebryder for Indre Missions forkyndelse i Boddum og i mange år den selvskrevne leder af det arbejde, som missionen efterhånden fik i gang i sognet. Personlig var Niels Pedersen en meget beskeden og stilfærdig mand, der ikke ønskede at komme i forgrunden, men han var dog i nogle år medlem af Boddum-Ydby sogneråd. For en årrække siden overdrog han gården til sin ældste søn, men han blev boende på ejendommen, hvor han i sine sidste år nød en kærlig og omsorgsfuld pleje. For år siden ramtes den gamle mand af fuldstændig blindhed, men bevarede ellers et godt helbred til det sidste.
Niels Pedersen, der forlængst var enkemand, efterlader sig 2 sønner og 2 døtre. Begge sønnerne er gårdejere i Boddum, den ene datter er gift med gårdejer Anton Eliassen, Boddum, og den anden med handelsmand Carl Gade, Hvidbjerg. En datter, der døde for nogle år siden, var gift med Chr. Gade, Odby.

Sønnen, Peder Nikolaj Pedersen (1894-1947). Han var ugift og lod det nuværende stuehus bygge i 1928. Han ejede gården fra 1923 og indtil sin død i 1947. Han havde været på Tommerup højskole 1913-1914.

Doveroddevej 21

Nevøen, Niels Peter Eliassen (1913-2000) og konen Anna Kirstine Sørensen (1913-1983). Hun var fra Sønder Omme og blev kaldt “Stinne”. Niels og Anna ejede gården fra 1947 til 1977. De er begge begravet i Hurup.

Tove Kirstine Eliassen (1946-).

Peter Nikolaj Eliassen (1948-), som blev gårdejer i Hassing og gift med Ingrid Kirstine Sørensen (1952-).

Evald Johannes Eliassen (1954-), som blev gift med Elly Lundgren Olesen (1955-).

056-550-1

Evald Johannes Eliassen (1954-)

Sønnen, Evald Johannes Eliassen (1954-) og hans kone Elly Lundgren Olesen (1955-). Han har ejet gården siden 1977 og er uddannet elektriker.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.