Doveroddevej 23

Doveroddevej 23.

Den næste ejendom på denne lille sidevej, bygget i 1825.
Matrikelnummer 14b, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 14b i 1915.
Matrikelnummer 14b, 1c i 1950.
Matrikelnummer 14b i 2013.

Mads Kristiansen (1831-1916) og hans kone Kristiane Nielsen (1835-1921). De boede her i og omkring 1872, for da tegnede de forskikring på ejendommen. I 1895 flyttede familien til Heltborg, hvor Mads drev handel med tørv.

Sidsel Kristine Kristiansen (1858-1887), som giftede sig i 1885 i Boddum kirke med skomager i Ulstrup, Kristen Jensen (1847-) fra Års. Hun døde på Ålborg sygehus.

Maren Hove Kristiansen (1864-1893), født og død i Boddum. Hun døde af tuberkulose.

Christine Kristiansen (1867-1867), født og død i Boddum.

Mads Kristiansen (1873-1958), som blev gift i 1895 i Boddum med Maren Hove Nielsen (1868-1924). Hun døde på Thisted Sygehus. Deres børn var: Sidsel Marie Kristiansen (1896-1858), som blev gift med Andreas Back (1902-1962); Dagmar Kristiansen (1898-1914); Kristiane Kristiansen (1900-1969), som blev gift med Peter Frehr (1899-); Laurids Hove Kristiansen (1902-1977), som blev gift med Esther (1901-); Marne Hove Kristiansen (1904-1971), som blev gift med Einar Andreas Andersen (1899-1974); Helga Elisabeth Kristiansen (1905-), som blev gift med Lydik Frehr (1902-); Kristian Madsen Kristiansen (1907-1907); Sigrid Kristiansen (1908-1908); Arne Richard Kristiansen (1912-1968), som blev gift med Johanne Frederikke Andersen (1911-). Alle børn var født i Heltborg.
Mads blev gift anden gang i 1930 med enken Katrine Woetmann Jepsen (1883-1946), født i Sejerslev på Mors. Hun døde i Hurup. Han var skatterådsformand i Hurup.

Kristen Bisgaard Helligsø (1869-) og hans kone Mette Jensen Søe (1870-1918). Han var født i Boddum og søn af Peder Helligsø, Gravenhøjvej 32 og hun var datter af Kristen Jensen Søe,  Bisgårdvej 5 i Boddum. De blev gift i 1896 og overtog samme år ejendommen. Kristen havde gården indtil 1909.

Plejesønnen Andreas Madsen (1887-), som var født i Hurup og flyttede til Boddum i 1895, ifølge folketællingen 1901.

Peder Helligsø (1897-1982), som blev gift med Maren Vestergaard (1902-1979) fra Eltang. De boede i Grurup og var barnløse. De er begge begravet på Grurup kirkegård.

Kirstine Helligsø (1898-1984), som blev gift i 1920 i Lyngs kirke med landposten Theodor Korsgaard (1897-1984). Deres børn var: Vita Korsgaard (1921-). som blev gift med Jens Peter Sjøgaard (1920-); Mette Verna Korsgaard (1923-), som blev gift med Niels Laurits Tarp (1918-); Karen Gunhild Korsgaard (1925-), som blev gift med Frode Poul Andersen Schuster (1920-); Mona Christa Korsgaard (1937-), som blev gift i 1959 i Hurup med Leif Buur Steffensen (1939-) og de boede Bredgade 63 i Hurup og er begge begravet på Hurup kirkegård.

Dagmar Johanne Helligsø (1901-1981). Hun blev begravet i Hvidbjerg.

Kristen Sigurd Helligsø (1903-1998), som boede i Barslev og er begravet i Hvidbjerg. Han var ugift.

Edvard Helligsø (1906-1988), som blev gift med Gudrun Kristine Kongsgaard (1905-1988) fra Hvidbjerg. De boede i Søndergård, Hellekilde og er begge begravet i Hvidbjerg. De fik sønnen Kristen Kongsgaard Helligsø (1942-).

Åge Helligsø (1906-1989), som giftede sig med Else Agnethe Borgholm (1909-2005) fra Hvidbjerg i 1931 i Lyngs kirke. De boede en overgang Kløvenhøjvej 15 og flyttede derfra til Ginnerup, Heltborg. De er begge begravet på Hurup kirkegård.

Karl Helligsø (1908-), som var født i Boddum og boede Højvang, Dover. Han var ugift.

Karen Helligsø (1912-1986), født i Lyngs og begravet i Hvidbjerg. Hun blev gift i 1940 i Lyngs kirke med Niels Christian Kristensen (1912-1977), som ligeledes er begravet i Hvidbjerg. De fik flg. børn: Bente Helligsø Kristensen (1944-), som blev gift med Thorning B. Larsen; Berit Kirkegaard Kristensen (1946-), som blev gift med Ernst Kjeldgaard (1945-); Jette Helligsø Kristensen (1952-), som blev gift med Jens Åge Gravgaard Jensen (1951-); Jørn Søe Kristensen (1956-).

Niels Ekhard Helligsø (1916-2001), født i Lyngs og begravet i Hvidbjerg. Han blev gift med Kirstine Vester Nielsen (1922-1959) og de fik datteren: Merete Helligsø (1944-).

Erik Christian Eriksen (1865-1913), født Hvidbjerg vesten Å. Han var murer og gift med Marie Kristensen (1876-1934). Erik havde gården fra 1909 og hans enke beholdt den indtil 1930.

Mads Kristian Eriksen (1900-1927), som var ugift brugsforeningskommis i Ål sogn.

Jens Jørgen Peter Eriksen (1901-).

Ejnar Christensen Eriksen (1905-1989), som blev gift med Ane Margrethe Nielsen (1903-1983). De er begge begravet op Hurup kirkegård.

Karl Eriksen (1911-), som var maler.

Sønnen, Ejnar Christensen Eriksen (1905-1989) og konen Ane Margrethe Nielsen (1903-1983). Ejnar havde gården i perioden 1930-1982. Ane og Ejnar blev begravet på Hurup kirkegård.

Rigmor Nielsen (1923-), som blev gift med slagteriarbejder Karl Gustav Nielsen (1917-1993) fra Hurup. De fik ingen børn.

Erik Christian Eriksen (1933-), som blev gårdejer i Ydby og gift i 1956 i Ydby kirke med Emma Sloth Christensen (1931-) og de bor Thyrasvej, Hurup. Deres børn er: Lis Eriksen (1958-), som bor i Grurup på Grurupvej sammen med Kjeld Grud; Karen Eriksen, gift med Janus M. Kappel, som har en vognmandsforretning i Ydby, men nu bor i Hurup på Thormodsvej. Ingen af de 2 døtre har børn.

Jørgen Sejbjerg Asboe, lærer på Hurup skole, og hans kone Henny fik skødet på gården i 1982.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.