Nedrevet – smedens stuehus

Næste ejendom blev bygget omkring 1905-06 og kaldtes “Smedens stuehus”. Den  er nu nedrevet og ville have heddet Doveroddevej 24. Den har ikke altid hørt til smedjen.

Matrikelnummer 58a i 1950.
Matrikelnummer 58.

Jens Andreassen (1823-1905), født i Snedsted. Han var tømrer og jordbruger og boede her med sin kone Mariane Villadsdatter (1826-1884), født på “Baunhøjgård”, Doveroddevej 16. De blev gift i 1857 og samme år kom han til Boddum fra Snedsted. Han var Dannebrogsmand fra krigen.

Johanne Marie Jensen (1852-1852).

Willads Jensen (1853-1854).

Johanne Marie Jensen (1855-).

Andreas Villads Andreasen (1858-1860).

Else Kirstine Andreassen (1861-1938).

Villads Andreassen (1865-1868).

Datteren Else Kirstine Andreassen (1861-1938), født i Boddum som datter af Jens Andreassen og Mariane Villadsdatter. Hun fik det nuværende hus bygget omkring 1905-06, dvs. efter sin fars død. Dog havde hun overtaget huset inden hans død og må have drevet en slags pensionat på stedet, for vi ved, at her spiste Alfred Pedersen, mens han i begyndelsen af 1920’erne var smed i Boddum. I folketællingen fra 1925 kan vi se, at hun havde en logerende, smedemester Hans Peter Sørensen. Ved sin død i 1938 blev Else Kirstine i kirkebogen anført som “En ugift Husejerske af Boddum By”.

Dødsfald.
En af Boddums ældste, Else Kirstine Andreasen, er død, 77 år gammel. Else Kirstine, som hun kaldtes i daglig tale, var født i Boddum, hvor hun boede hele sit liv. Som ung pige kom hun hjem og ydede i en længere årrække sine gamle forældre en trofast pleje. Til sin død boede hun alene i et lille hus i byen. Hun var ugift og stod uden familie, men satte stedse en ære i at klare sig selv.

4851-627
Jordefærd.
I går jordfæstedes fra Boddum kirke den 77-årige Else Kirstine Andreasen, Boddum. Den gamle kvinde var uden pårørende, men mange af byens folk viste hende den sidste ære ved at følge hende til graven. I kirken talte pastor Christensen og senere samledes følget til en mindehøjtidelighed i forsamlingshuset, hvor sognefoged Niels Hove mindedes den afdødes stræbsomhed og arbejdsomhed og hendes venlige og gode væsen.

En mand ved navn Mads Christian Madsen boede her 1938-1939. Mon det var Mads Kristian Madsen (1871-), søn af Jens Madsen (1822-1903) og Sidsel Katrine Pedersen (1829-1895)?

Maren Odgaard Jensen (1866-), født i Odby. I 1903 rejste hun til Sierra de Meiendom, Honduras og hendes stilling var da jomfru.

Mads Kristian Madsen (1871-).

Anders Gade Jensen (1874-1875).

Poul Christensen Sønderskov (1875-1960) og hans kone Petrine Karen Marie Madsen (1879-1941) boede her fra 1940 og indtil 1946. De flyttede hertil fra Boddum Bisgårdvej 3. Poul må være flyttet herfra til ”Østergård” i Nørre Nissum sogn, hvor han havde en søn boende og hvor han døde. De er begge begravet i Boddum.

Niels Magnus Josefsen (1913-1977) og konen Rosa Anna Marie Nielsen (1922-2000). De boede her fra 1946 og Rosa blev boende her som enke fra 1977 til omkring 1995.

Aase Margrethe (1943-).

Datteren, Aase Margrethe Odfeldt (1943-) overtog ejendommen i 1995.

137-550

Aase Margrethe Odfeldt (1943-)

2013
Aase Odfeldt indstillet til P2 pris.
Årets ildsjæl: 2013 var den første uddeling af denne særlige pris, og den gik til pianisten Anne Øland.
Af Villy Dall
Todbøl:
Fredag aften på direkte radio fra kl. 19.20 kan man under ”P2 Koncerten” direkte fra DR’s koncertsal i Ørestaden også høre, hvem der bliver modtageren af prisen ”Årets ildsjæl” – i dansk klassisk musik, forstås.
Denne særlige pris blev uddelt for første gang i fjor og gik da til pianisten Anne Øland.
276 forslag indkommet.
Alle har kunnet indstille modtagere til prisen frem til 25. januar, hvorefter en fagjury blandt de 276 indkomne forslag – naturligvis er flere personer foreslået mange gange – har udvalgt og nomineret tre modtagere.
En af dem er Aase Odfeldt, Todbøl, siden 2005 formand for Thy Masterclass Kammermusikfestival.
Fagjuryen har bestået af P”-redaktørene Esben Tange og Bent Grønholdt samt Tatjana Kandel, der er repertoire- og planlægningschef i DR’s ensembler.
De øvrige nominerede er Björn Ross, der er indstillet for sit arbejde med tidlig musik, bl.a. i Copenhagen Renaissance Music Festival, og Charlotte Borchorst Faurschou, der er indstillet for sit arbejde på Orkesterefterskolen i Holstebro, som hun selv har været med til at starte.
Blandt de mange foreslåede var også organist, kantor og korleder Preben Nørgaard Christensen, Thisted, fremgår det af Danmarks Radios hjemmeside, ligesom Sven Hansen Heidelberg, den nu fyrede leder af Tivoli Garden gennem mere end 40 år er foreslået af mange.
God til at samle folk.
I begrundelsen for nomineringen af Aase Odfeldt skriver fagjuryen bl.a., at ”hun har været god til at samle energiske mennesker omkring sig i arbejdet med at udbrede klassisk kammermusik af høj kvalitet i det nordvestlige hjørne af Danmark”.
Den første Thy Masterclass-koncert blev holdt 1994 på initiativ af nyligt afdøde Axel Brant Nielsen. Og Aase Odfeldt, der betegner sig selv som nærmest tonedøv – hun hverken synger eller spiller – blev først involveret i den nu verdensberømte årlige kammermusikfestival 2003, fortæller hun.
Dengang nærmest under stærkt pres, for hendes mand Kurt Westh, var gennem erhvervskontakter blevet involveret, og nu stod man og manglede yderligere et bestyrelsesmedlem med praktisk greb om tingene.
Med i arbejdet siden 2003.
Kort efter at hun var kommet i bestyrelsen 2003, gik den daværende formand, Knud Poulsen, af. Så blev Kurt Westh formand og Aase Odfeldt næstformand.
To år senere synes hun selv, at hun lige så godt kunne overtage formandsposten. For nu stod hun jo for den løbende koordination af alle aktiviteterne.
Det har hun så gjort siden, og løbende har hun og hendes mand i de senere år afviklet deres forretningsvirksomhed, så Thy Masterclass nærmer sig – i hvert fald i perioder – fuldtidsarbejd for den 70-årige pensionist.
En cadeau til hele holdet.
– Indstillingen og senere nomineringen er ikke kun til mig, siger Aase Odfeldt.
helt uden at kokettere med sin beskedenhed, for hun lægger ikke skjul på, at der er tale om et stort arbejde:
– Det er en cadeau til hele holdet bag Thy Masterclass Kammermusikfestival.
Hele holdet omfatter også de fem faste lærere, de musikalske konsulenter og hele korpset af frivillige på omkring 30.
Nogle af de frivillige bidrager som Aae Odfeldt året igennem med forberedelser, mens andre rykker ud, når festivalen er i gang, hvor der så til gengæld er brug for mange hænder til f.eks. kørsel og madlavning.
88 ansøgere til årets festival.
Aase Odfeldt fortæller, at hun netop har modtaget ansøgningerne om deltagelse i dette års Thy Masterclass kammermusikfestival, der afvikles i dagene 10.-25 august med offentlige koncerter fra og med lørdag 16. august. Der er indkommet 88 ansøgninger fra unge professionelle musikere over hele verden til de 15 pladser, der på årets masterclass.
Af de 88 ansøgninger kommer otte fra tidligere deltagere, og hele 50 ansøgere oplyser, at de har fået kendskab til festivalen gennem tidligere deltagere. Som det har været tilfældet i de senere år bor, spiser og øver deltagerne også i år på Bakkegården i Nr. Arup.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.