Kallesandevej 4

Kallesandevej 4

”Dalgaard”. Det var egentlig meningen, at gården skulle være flyttet op til Gravenhøjvej 21, og det projekt var da også påbegyndt; men så døde “flytteherren” Kristian Kristensen Rokkjær og det blev opgivet.

Matrikelnummer 21a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 21a, 21b, 21d, 31b i 1915.
Matrikelnummer 21a, 21b, 21d, 21e, 31b i 1950.
Matrikelnummer 21a i 2013. (21a, 21h).

Jens Nielsen Kongensgaard (1721-1778) og hans kone Else Larsdatter (1735-1798).

Maren Jensdatter Kongensgaard (1766-1844), som blev gift med Christen Nielsen Søndergaard (1770-1839).

Niels Jensen Kongensgaard (1769-1830), som blev gift med Maren Pedersdatter (1778-1851).

Svenning Jensen Kongensgaard (1776-), som blev gift med Else Michaelsdatter.

Sønnen Niels Jensen Kongensgaard (1769-1830) og hans kone Maren Pedersdatter (1778-1851).

Jens Nielsen Kongensgaard (1801-), som blev gift med Sidsel Marie Pedersdatter (1800-) fra Heltborg.

Niels Christian Nielsen Kongensgaard (1803-), som blev gift med Ane Larsdatter (1799-) fra Lyngs.

Else Nielsdatter Kongensgaard (1806-1854, som  blev gift med Peder Mikkelsen (1795-).

Peder Nielsen Kongensgaard (1809-).

Peder Kristian Nielsen Kongensgaard (1813-1889), som blev gift med Karen Pedersen (1826-) fra Helligsø.

Dorthe Kirstine Nielsdatter Kongensgaard (1816-).

Laurits Nielsen Kongensgaard (1817-1866), som blev gift med Inger Kirstine Villadsdatter (1824-1914).

Dorthe Kirstine Nielsdatter Kongensgaard (1820-1872), som blev gift med Christen Christensen (1818-) fra Helligsø.

Lars Andersen ”Ramsgaard” (1806-) fra Vang sogn og hans kone Mariane Larsdatter (1808-) fra Kallerup sogn. De flyttede til Boddum i 1838. Han var sogneforstander i 1845. I 1857 flyttede familien til Silstrup, Tilsted.

Kirsten Larsdatter Ramsgaard (1839-1843).

Dorthe Larsen Ramsgaard (1841-), som blev gift i 1867 i Tilsted kirke med Jens Thomsen Østergaard (1842-), født i Silstrup.

Anders Larsen Ramsgaard (1843-1845).

Peder Christian Jensen Hovmark (1816-1878), født i Dover, og hans kone Ane Cathrine Pedersdatter (1825-1908). De flyttede hertil før eller omkring 1863, hvor de tegnede forsikring på ejendommen.

Dorthe Marie Pedersen (1849-1918), som blev gift med Kristen Mortensen Korsgaard (1837-1908), gårdmand i Ullerup.

Jens Balsen Pedersen (1854-1896), som blev gift med Marie Kristine Madsen (1856-1930).

Ane Marie Pedersen (1851-1931), som blev i 1880 gift i Boddum kirke med Jens Christensen (1848-1919).

Ane Lisbeth Pedersen (1860-1933), som blev gift i 1882 i Boddum kirke med Kristen Nielsen Aggerholm (1851-1919).

Petrea Pedersen (1866-1947), som blev gift med husmand i Ørum, Thomas Kristian Jensen Knattrup (1858-1930). De er begravet på Ørum kirkegaard.

Sønnen, Jens Balsen Pedersen ”Hovmark” (1854-1896) og hans kone Marie Kristine Madsen (1856-1930). De blev gift i 1878. De fleste af deres børn tog i 1905 navneforandring fra Pedersen til Hovmark.  De flyttede til Kløvenhøjvej og overtog hendes fars gård.

Peder Kristian Pedersen Hovmark (1879-1948), som blev gift i 1901 i Boddum kirke med Nielsine Kirstine Sørensen (1879-).

Ane Kathrine Pedersen Hovmark (1882-1929). Hun var husbestyrerinde i Søndergård og blev gift med gårdejer Niels Peter Søndergaard (1873-1960).

Karen Pedersen Hovmark (1887-1904).

Mads Kristian Pedersen Hovmark (1889-).

Dagmar Pedersen Hovmark (1893-1959), som blev gift med Niels Pedersen Hansen (1895-1988), født i Ydby.

Kristian Kristensen ”Rokkjær” (1852-1920) og hans kone Abelone Kirstine Thøgersen (1852-1937), født i Ydby. De blev gift i 1879 i Boddum kirke og samme år flyttede hun til Boddum fra Ydby. De overtog ejendommen i 1886.

Jensine Catrine Kristensen (1881-1935), som blev gift i 1911 i Boddum kirke med gårdejer i Villerslev, Christen Nielsen (1888-1977). Blandt deres børn er Alma Kirstine Rokkjær Nielsen (1912-).

Kristen Rokkjær Kristensen (1882-1927), som fik navnet ændret til Christen Christensen Rokkjær. Han blev gift med Kirsten Marie Jensen (1889).

Jens Rokkjær Kristensen (1885-1897), som døde af lungebetændelse.

Kirstine Dorthea Kristensen (1890-1978), som først blev gift i 1913 i Boddum kirke med gårdmand i Hassing Otto Pedersen Vestergaard (1879-1915) og derefter  med Jens Madsen Gravgaard (1890-1970) fra Vestervig. De er begravet på Hassing kirkegård. Blandt Kirstines børn i ægteskabet med Jens er: Ove Christen Rokkjær Gravgaard (1917-1984), som blev gift i 1942 i Visby kirke med Agnes Agnethe Jensen (1913-); Marie Abelone Rokkjær Gravgaard (1919-2003); Krista Jensine Rokkjær Gravgaard (1929-), som blev gift i 1952 i Hassing kirke med Åge Dybdahl Pedersen (1927-), født i Bedsted.

Anna Marie Kristensen (1894-1961), som blev gift med gårdejer Mads Andersen (1889-1971).

Abelone Thøgersen og Kristian Rokkjær

Abelone Thøgersen og Kristian Rokkjær

Fra venstre: Kristian Rokkjær og Abelone Thøgersen Kirstine, en nabodreng Jens Gravgaard, Anna Marie, en karl og Christen.

Fra venstre: Kristian Rokkjær og Abelone Thøgersen
Kirstine, en nabodreng Jens Gravgaard Sørensen, Anna Marie, en karl og Christen.

Sønnen, Christen Christensen Rokkjær (1882-1927), og konen Kirsten Marie Jensen (1889-1957). Han havde gården fra 1918 og til han døde af tuberkolose i 1927; men hans enke vedblev at drive gården indtil 1947.
Ifølge folketællingen i 1940 er Emil Kristian Pedersen (1910-) født i Skave, Holstebro ansat som bestyrer og Søren Kristen Berg Gregersen (1924-) født i Heltborg ansat som andenkarl.

3042-627

Jordefærd.
Fru Marie Rokkjær, Boddum, blev begravet lørdag eftermiddag under meget stor deltagelse. Inden kisten førtes fra hjemmet, mindedes lærer Foged i smukke ord den gerning, afdøde havde øvet på dette sted.
I kirken, som fyldtes til sidste plads, talte pastor Steen Lund ud fra Kolossenserbrevets 1. kapitel: Gud friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige. Marie Rokkjær var et lysets menneske, sagde præsten bl.a.. Der var noget blidt, noget beskedent og noget fint over hende, sådan som der kan være over bondekoner af den gamle slags, og hun hørte på det nøjeste sammen med dette lille sogn. I de senere år havde hun på grund af sygdom svært ved at færdes og måtte derfor have andre til at hjælpe sig, og man havde tit indtryk af, at hun var ked af, at andre skulle have ulejlighed for hendes skyld. Hun var præget af beskedenhed, men hun var også et muntert mennesker. Der var noget værdifast over hende. Hun levede i sit miljo og var trofast mod hjemstavnen. Jeg har aldrig hørt et ufordelagtigt ord om dette menneske – og jeg har heller aldrig hørt hende sige noget ufordelagtigt om andre. Hun har sat sit præg på den kreds, hvori hun færdedes, og jeg tror, hun har haft en rig tilværelse til trods for sygdom og besværligheder. Hun mødte livet på en smuk måde og var et godt eksempel for andre. Vi vil her ved hendes begravelse minde hinanden om, at lyset er stærkere end døden.
Pastor Steen Lund forrettede jordpåkastelsen, og ved graven rettede afdødes svigersøn, gårdejer Chr. Korsgaard, en tak til følget for deltagelsen og indbød til en sammenkomst i forsamlingshuset. Her blev der talt af to af Marie Rokkjærs tidligere naboer, P. Pedersen og Søren Gravgaard, son nu begge bor i Heltborg. Søren Gravgaard havde kendt ikke mindre end 4 generationer i Marie Rokkjærs gamle slægtsgaard. Ved en senere sammenkomst i hjemmet for familie og de nærmeste venner blev der talt af lærer Foged og lærerinden i Boddum, fru Jensen.

Anna Abelone Rokkjær (1924-2009).

Svigersønnen, Kristian Korsgaard (1919-2009), født i Hvidbjerg sogn, købte gården i 1947 af sin svigermor og boede her med konen Anna Abelone Rokkjær (1924-2009). Hun havde været på Rønshoved højskole i 1946. De blev gift i 1947 i Boddum. De blev begravet på Boddum kirkegård i hendes forældres grav og den gamle gravsten er genbrugt.

Kresten Rokkjær Korsgaard (1948-), født i Boddum. Han blev gift i 1970 i Brahetrolleborg slotskirke med Inger Margrethe Rasmussen (1950), født i Korinth. Deres børn: Jan Korsgaard (1970-) er født i Thisted; Brian Korsgaard (1975-) født i Thisted; Lars Korsgaard (1978-), født i Thisted. Han havde en gård ved Snedsted og blev senere arbejdsmand; men er stadig bosat i Snedsted. Han var den heldige vinder af 7 millioner kr. i Lotto i 2013!

Knud Erik Korsgaard (1950-) født i Boddum. Han blev tømrer og giftede sig i 1971 med Lillian Laursen (1951-), født i Skagen. Deres datter: Mette Korsgaard (1976-), født i Holstebro.

Inger Marie Korsgaard (1955-), født i Boddum.

Karen Elisabeth Korsgaard (1963-), født i Boddum.

Bruno Dahlgaard overtog gården i 1992.

Jesper Klitmøller Sørensen (1982-) og Linda Christina Dalgaard Eliassen (1981-).

Frederik.

Dette indlæg blev udgivet i Kallesandevej. Bogmærk permalinket.