Nedrevet ejendom

Derefter lå endnu en ejendom, som nu er nedrevet, sandsynligvis omkring 1954 ved jordfordelingen. Den var lerstensmuret, hvidkalket og havde stråtag.

Matrikelnummer 31a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 31a, 31c i 1915.
Matrikelnummer 31a, 31c i 1950.

Søren Graversen (1801-1887) var fra Hurup og hans kone Else Andersdatter (1795-1879), datter af Anders Søe i Boddum. Han blev døv og hun var blind. De havde ejendommen fra før 1840 og tegnede forsikring på den i 1864. Ifølge folketællingen i 1870 havde de Niels Christian Jensen (1830-1888) og niecen Maren Pedersdatter (1824-1893) boende hos sig. De to blev også de kommende ejere af stedet.

Johanne Kirstine Nielsen (1838-), født i Hurup, som er plejedatter hos dem i 1850 ifølge folketællingen.

Niels Christian Jensen ”Bjørndal” (1830-1888) og hans kone Maren Pedersdatter (1824-1893), født i Hurup sogn. Hun var niece til den forrige ejer. Ifølge folketællingen i 1880 havde de hendes døve farbror boende. Han hed Søren Graversen og var født i Hurup. Maren døde i Ullerup hos sin bror Peder Pedersen.

Nevøen, Jens Graversen (1859-1938), født i Ydby og hans kone Martine Pedersen (1864-1945) fra Øster Vandet. De blev gift i 1885 og flyttede til Boddum samme år – han fra Hygum og hun fra Humlum. De overtog ejendommen i 1886 og boede her indtil 1935.

Guldbryllup.
I morgen, onsdag, kan som meddelt Jens Graversen og hustru i Boddum fejre deres guldbryllup. – Jens Graversen er født i Ydby i 1859 og hans hustru i Vester Vandet i 1864, og dog blev det uden for Thy, nemlig på Lemvigegnen, hvor de begge kom til at tjene, at de lærte hinanden af kende og blev enige om at følges ad livet igennem. Efter bryllupppet overtog de deres nuværende ejendom, som den gang var meget forsømt, og dårligt kunne føde to køer – mod at give tre gamle mennesker livsvarig aftægt.
Det var trange kår at gå ind til, og Jens Graversen måtte i mange år gå ud som daglejer; han har således om vinteren tærsket med plejl for 40 øre om dagen. Imens måtte Martine passe huset og de tre gamle og den stadig voksende børneflok. Med tiden blev dog ejendommen drevet godt op, de fik en hest og senest to. I dag holdes der på ejendommen 2 heste, 6 kreaturer, 3 får og 4 svin.
Guldbrudeparret har ialt opfødt ti børn, som alle lever. Den ældste søn bor i Holstebro og en datter i Thisted. Alle de øvrige er bosiddende i Sydthy, så de har ikke langt hjem.
Guldbruden har næsten altid været syg og har de sidste tre måneder ligget på Nykøbing sygehus, men er nu så rask, at hun lige har kunnet nå hjem og fejre den sjældne fest med børn, svigerbørn og børnebørn, ialt 50 familiemedlemmer.
Til slut kan nævnes, at Jens Graversen og hustru i alle 50 år har boet ikke alene på samme ejdendom men også i de samme bygninger. Vi ønsker dem til lykke på højtidsdagen og en fredfyldt livsaften efter den lange og strenge arbejdsdag.

Guldbryllup.
Som omtalt fejrer Jens Graversen og hustru i Boddum i morgen deres guldbryllup.
Jens Graversen er født i Ydby og hans hustru, Martine, er fra Ø. Vandet.
Kort før brylluppet købte han den ejendom i Boddum, som ægteparret endnu bebor. De fik 10 børn, og det var kun små kår den lille ejendom kunne byde dem, men de hørte til den gamle skole, hvis valgsprog det var at klare for sig selv og så nøjes med de kår et par arbejdsvillige mennesker kunne skaffe ud fra den lille jordlod.
Af børnene er de fleste gifte og bosatte i Sydthy, en datter bor i Thisted og en søn er radioforhandler i Holstebro.
Guldbruden har været svagelig i de sidste 30 år og i fire måneder har hun nu ligget på Nykøbing Sygehus, men havde den store glæde at blive udskrevet derfra, så hun kunne komme hjem og fejre højtidsdagen mellem sine kære.

Niels Kristian Graversen (1885-).

Gravers Peter Graversen (1887-1956), som blev husmand i Kobberød, Gettrup og Ydby. Han blev gift i 1915 i Hurup kirke med Sidsel Kathrine Kjær (1889-1930). Blandt deres børn er: Otto Kjær Graversen (1916-); og Dagny Graversen (1918-).

Martin Graversen (1889-1978), som blev gift i 1911 i Hundborg kirke med Anine Margrethe Christensen (1890-1962) fra Hundborg. De boede i Dover, Hurup, Heltborg, Bedsted, og Søndbjerg og er begravet på Odby kirkegård. Blandt deres børn var: Martha Martine Graversen (1912-); Salmon Peter Graversen (1913-); Kirsten Marie Graversen (1915-2001), som blev gift med gårdejer Charles Kortegaard Pedersen (1906-1988) og boede “Øster Helligsøgård”, Helligø; Jens Bjørndal Graversen (1917-); Karl Kristian Graversen (1919); Holger Bjørndahl Graversen (1923-1997), som blev gift i 1943 i Odby kirke med Ellen Margrethe Lindgaard (1922-); Anna Margrethe Graversen (1931-), som blev gift i Odby kirke i 1954 med Johannes Kirkegaard Dybro (1929-).

Det gamle hjem.
Et lille mindedigt om mit barndomshjem i Boddum, som nu er nedlagt på grund af jordfordeling:
Jeg mindes fra Boddum en plet af de skønne
på hjørnet, ved diget, hvor huset det lå;
men nu er det borte, den fattige rønne,
og det kan vi ældre jo knap nok forstå.
Ja, vel er den borte, den elskede rønne,
men stedet ved diget, det findes endnu,
og minder fra barndommens dage så skønne
i ledige stunder os rinde ihu.
Vi ældre bli’r gamle, de små bliver store,
for tiden den iler, og vi iler med;
men barndommens minder, vi stedse bevarer
og drager dem frem – det belejlige sted.
Når I, som er unge og skal ud at køre,
så læg eders vej om ad Boddum engang,
og prøv så at finde det dejlige minde
om stedet, hvor slægten blev fostret engang.
Om barndommens minder så lyse og skønne
til slut vil vi synge, så godt vi formå.
Og I, mine børn, mine brødre og søstre,
klip ud af avisen den her lille sang,
og gem den i tasken til atter vi mødes
til fødselsdagsgilde – vel endnu engang.
Martin Graversen, Uglev.
Født i Boddum 1889.

Povl Kristian Graversen (1891-1968). Han blev smed og giftede sig med Ottomine Pedersen (1896-1953). De boede i Bedsted, hvor de også er begravet.

Mariane Katrine Graversen (1894-1964), som blev gift med husejer Hans Helvig Sørensen (1885-) fra Bedsted. De boede i Thisted, hvor de også er begravet.

Ingvard Kathrinus Graversen (1897-1987), som blev gift med Dorthea Jensby (1902-1988), født i Guntoft. Han var gårdejer i Adbøl og senere i Hurup. De er begge begravet på Hurup kirkegård. Blandt deres børn var: “Belly M.” Betty Martine Graversen (1928-2000), som blev gift med Tage Ringgaard (1914-2000) og de boede “Bakkely”, Heltborg; Else Marie Graversen (1930-); Eigil Bang Graversen (1933-), som blev gift med Elise Andersen (1933-) og boede Vittrupvej, Bedsted; Klara Agnete Graversen (1935-).

Martinus August Graversen (1899-), som giftede sig i 1924 i Boddum kirke med Johanne Sørensen (1901-), datter af Jens Daniel Sørensen og Karen Jensen Bak i Baunhøjgård. De boede i Heltborg og blandt deres børn var: Jens Daniel Graversen (1925-); Karen Margrethe Graversen (1927-); Jørgen Bjørndahl Graversen (1928-); Knud Graversen (1945-).

Inger Marie Graversen (1902-), som blev gift med boelsmand Marius Christian Poulsen (1899-), født i Ginnerup, Heltborg sogn. De boede Fugløvej 6.

Signe Amalie Graversen (1904-1956), som ved sin død blev indskrevet i kirkebogen som “Ugift husbestyrerinde”.

Jens Peter Bjørndahl Graversen (1907-). Han blev gift i 1932 i Heltborg med Kristiane Andersen (1907-) fra Heltborg. De boede først i Kobberød og senere i Ydby og Vestervig. Blandt deres børn var: Ellen Bjørndahl Graversen (1933-); Inge Bjørndahl Graversen (1935-); Eva Bjørndahl Graversen (1944-); Vers Bjørndahl Graversen (1947-).

Dødsfald.
Rentier Jens Graversen, Boddum, er nytårsaftensdag død, 79 år gammel.
Den afdøde, der var en flink og elskværdig mand, som beboerne satte stor pris på, var født på Lemvigegnen, men kom som ganske ung til Boddum, hvor han overtog en slægtnings gård. Han var en dygtig og sparsommelig mand, der i mange år drev gården, til han for en del år siden solgte gården og købte sig et hus i Boddum.
Foruden sin hustru efterlader han sig flere voksne børn, der er gifte og bosatte udenfor Thy.

0662-550Jordefærd.
Jens Graversen begravedes i går fra Boddum kirke under stor deltagelse.
I hjemmet talte lærer Foged, der mindedes den afdøde som den gamle hædersmand, han var.
I kirken talte pastor Knudsen ud fra Johannes Døberens prædiken til Jesus og henvendte derefter trøstende ord til familien.
– Den afdødes 7 sønner og 3 døtre bar derefter kisten til graven, og en af sønnerne takkede følget for deltagelsen.

Dødsfald.
Enkefru Martine Graversen, Boddum, der er enke efter Jens Graversen, er død knap 81 år gammel. Martine Graversen stammede fra Øster Vandet, men har boet i Boddum siden sit giftermål. I hjemmet er opvokset en stor børneflok, 7 sønner og 3 døtre, hvoraf de fleste bor i Thy. Siden sin mands død for 6 år siden har Martine Graversen været sengelliggende.

1870-550
Jordefærd.
Enkefru Martine Graversen, Boddum, begravedes fra Boddum kirke lørdag eftermiddag. Pastor Knudsen talte i kirken ud fra et ord i Romerbrevets 5. kapitel, vers 5: ”Håbet beskræmmer ingen”. Afdødes sønner bar hende til graven, og en af sønnerne, Peter Graversen, Ydby, takkede på familiens vegne for deltagelsen. Senere var der en mindehøjtidelighed i Boddum forsamlingshus.

I ejendommen længst til højre boede Jens Graversens

I ejendommen længst til højre boede Jens Graversens

03122013-2a

Ejendommen som den så ud, da Ejnar Pedersen med familie boede der.

Christian Ejnar Pedersen (1903-1967), født i Visby og hans kone Karen Elise Andersen (1904-1993). De boede her fra 1938 og til cirka 1953, hvor familien flyttede til Gravenhøjvej 35. Herefter blev huset revet ned.

Aase Søgaard Pedersen (1936-2018)

Arne Søgaard Pedersen (1938-2009)

Tage Søgaard Pedersen (1947-)

Dette indlæg blev udgivet i Kallesandevej. Bogmærk permalinket.