Kløvenhøjvej 14 – “Brokjær”

Kløvenhøjvej 14

”Brokjær” eller “Brokær”.
Matrikelnummer 28c, ifølge folketællingen af 1901.
Matrikelnummer 28c, 2e i 1915.
Matrikelnummer 28c, 2e i 1950.
Matrikelnummer 28c i 2013. (28c, 28f)

Niels Jensen ”Vendelbo” (1823-1896), født i Karby på Mors og hans kone Ane Christensdatter (1828-1906) født i Boddum. Hun var datter af Christian Madsen i Boddum og de blev gift i 1854. I 1898 udfærdigedes der et mageskifteskøde mellem Ane, der nu var enke, og den kommende ejer Otto Kristian Nielsen. Hun boede ved sin død i Heltborg hos en datter.

Jens Nielsen (1858-).

Ane Kirstine Nielsen (1859-), som blev gift med Kristian Peder Poulsen (1856-). Han var murer i Villerslev.

Sidsel Nielsen (1864-1900), som døde ugift.

Christian Martin Nielsen (1868-1886).

Kirsten Nielsen (1871-1940), som blev gift med husmand i Heltborg, Niels Krabbe Nielsen (1875-1952), født i Hvidbjerg v. Å. De er begge begravet i Heltborg.

Otto Kristian Nielsen (1865-1928) fra Tømmerby sogn og hans kone Mariane Nielsen (1866-1936), født i Lyngs. De blev gift i 1891 og flyttede til Boddum i 1892 fra Tømmerby og flyttede samme år ind i ejendommen ved et mageskifte med enken, Ane Christensdatter.

Niels Kristian Nielsen (1891-1948), født i Tømmerby og er begravet på Glumsø kirkegård. Han og konen, Johanne Marie Larsens (1890-1920) blev gift i Visby kirke i 1913 men de blev skilt inden hun døde. De fik bl.a. tvillingedøtrene: Esther Dorthea (1913-); Dagny Mariane (1913-). Begge var i pleje her hos deres bedsteforældre.

Klaus Kristian Nielsen (1896-), som blev gift med Johanne Marie Larsen (1890-1920).

Ane Margrethe Nielsen (1903-1983), som fik barnet Rigmor Nielsen (1923-) udenfor ægteskab. Både mor og barn boede her. Ane Margrethe blev senere gift med Ejnar Christensen Eriksen (1905-1989).

Jens Peter Nielsen (1905-).

Lars Leegaard Nielsen (1847-) fra Skyum og hans kone Karen Jensen Ramsgaard (1853-1916) fra Villerslev. Familien flyttede hertil fra Villerslev i 1909.

Jens Thomsen Leegaard Nielsen (1874-1949), født i Harring. Han blev gift med Johanne Nielsen Kirk (1886-), født i Heltborg. Han er begravet i Heltborg.

Johannes Jensen Leegaard (1894-), født i Villerslev.

Peder Christian Pedersen boede her omkring 1917-1918.

Anton Andersen sad til leje.

Peter Hansen overtog ejendommeen i 1918.

Dusenius Klemmensen (1893-), født i Ballerum og hans kone Mariane (1892-), født i Snejstrup. De flyttede hertil i 1920 fra Grurup.

Poul Christensen købte ejendommen i 1922.

Christen Christensen (1870-1939), kaldet “Laursen”, født i Ørum og hans kone Maren Thinggaard Larsen Yde (1876-1938), født i Stagstrup. De boede her i 1925 og må have siddet til leje, da de ikke står som ejere.

Laurits Christen Madsen Christensen (1907-). Han var født i Heltborg og blev sømand.

Peter Christensen (1909-), født i Heltborg.

Ane Marie Christensen (1912-), født i Heltborg.

Else Kirstine Christensen (1914-), født i Heltborg.

Karen Kathrine Christensen (1914-), født i Heltborg.

Martin Peder Christensen (1915-) var født i Heltborg

Madsine Christensen (1917-), født i Heltborg.

Anders Kristian Andersen (1882-1965), som blev kaldt “Sloth” og var født i Ydby. Hans kone var Dagmar Marie Andersen (1895-), født i Bedsted. De var fraskilt ved hans død og hun boede da i Århus. De boede her fra 1928-1931. Han trak med kvæg for Knud Marbæk i Bedsted. Han blev kaldt “ikke Sloth” fordi  han engang satte en annoce i avisen, hvor han havde skrevet “Andersen ikke Sloth”. Han vidste at han blev kaldt “Sloth” og det passede ham åbenbart ikke, men efter annoncen hængte øgenavnet “ikke Sloth” sig fast. Anders døde i Bedsted og blev begravet i Vestervig.

Peder Kristian Ville Andersen, (1917-), født i Bedsted.

Frits Sloth Andersen (1920-), født i Ydby.

Karl Mejner Andersen (1923-), født i Ydby. Han var forkarl på Tanderup i mange år.

Albert Thorvald Madsen (1898-) overtog ejendommen i 1931. Han var født i Ydby og blev gift i Ydby kirke i 1921 med Karen Marie Jensen (1899-), født i Refs, Hurup. De boede begge i Doverodde, da de blev gift. De flyttede først til Bedsted og efter Boddum flyttede de til Humlum.

Verner Madsen “Buskjær” (1921-), født i Bedsted og konfirmeret i Humlum og da skrev præsten, at Verner lige er flyttet til Struer.

Termansen.

Peder Nielsen Dalgaard (1892-1973) og hans kone Jenny Christine Jensen (1903-1979). De blev gift i Sønderhå kirke i 1928 og boede her nogle år omkring 1935. Han arbejdede som fast daglejer på Boddum Bisgård. De er begge begravet på Hurup kirkegård.

Arild Hugo Dalgaard (1926-1989), som blev gift med Eleonora (1926-2007).

Maren Kirstine Dalgaard (1929-), født i Hundborg. Hun blev i 1952 gift i Hvidbjerg kirke med Børge William Thing (1924-), født i Hvidbjerg.

Peter Billeskov Christensen Sloth (1890-), født i Lyngs og hans kone Elvine Andersen (1893-). Peter var kørerlærer og mekaniker. De flyttede herfra til Doverodde.

Oskar Sloth (1914-), født i Ydby.

Charles Sloth (1917-), født i Ydby.

Klara Marie Sloth (1921-), født i Ydby.

Jørgen Billeskov Sloth (1934-), født i Doverodde.

Kristen Jensen Svalgaard (1887-), som var daglejer på Baunhøjgård, hvor han fik tærsket sit korn i tiden omkring 1950. Han var født i Villerslev og var søn af gaardmand, Jens Kristensen Svalgaard og Maren Katrine Mouritsen. Han boede her med sin kone Mathilde Pedersen (1891-1963), født i Vigsø sogn. De blev gift i 1913 i Hjardemaal Klit kirke og de købte ejendommen i 1944, men ifølge folketællingen i 1940 boede de her allerede på det tidspunkt.

Gerhard Kristian Svalgaard (1914-1983), født i Hjardemål. Han blev tømrermester i Bedsted og gift i 1939 i Hørdum kirke med Marie Frostholm Lauritsen (1913-1997), født i Hørdum. Blandt deres børn var: Åse Svalgaard (1941-); Knud Erik Svalgaard (1945-). Gerhard og Marie er begge begravet på Bedsted kirkegård.

Petra Kathrine Svalgaard (1916-), født i Hillerslev sogn. Hun blev gift i 1944 i Ydby kirke med snedker Evald Nielsen (1913-), som var født i Hørdum, men bosiddende i Morup Mølle.

Maren Katrine Svalgaard (1920-2002), født i Hassing sogn og senere gift med landarbejder Vagn Pedersen (1921-2002) fra Ydby. De flyttede ned på Fugløvej 13.

Lise Marine Pedersen  Svalgaard (1926-) født i Hassing. Hun blev gift i Heltborg i 1950 med snedkermester, Helge Niels Christian Hansen (1922-) der var født i Vigerslev. I 1950 var hun telefonistinde i Hvidovre.

Helga Svalgaard (1931-2010), født i Hørdum.

Viktor Emanuel Svalgaard (1932-) født i Hørdum.

Henning Svalgaard (1935-) født i Boddum.

Datteren Helga Svalgaard (1931-2010), født i Hørdum og gift med Evan Overgaard (1933-2010) fra Heltborg. Da de blev gift var han stud.polyt. og søn af Maren Kristiane Hummelshøj Madsen (1908-1996) og tømrer Kristian Overgaard (1901-1993). De er begge to begravet i Egernsund.

Claus Overgaard.

A.P. Christensen overtog ejendommen i 1951.

Egon Nielsen købte den senere i 1951.

Preben Jensen overtog den endnu senere i 1951.

Magnus Skibbild Olesen (1912-1983) og hans kone Margrethe Nielsen (1911-2001). De købte huset i 1952 og familien kom fra Faurholt. Magnus blev syg og indlagt og konen flyttede op i Laurentinhuset, Doveroddevej 12.

Jens Christian Skibbild Olesen (1940-).

Ole Skibbild Olesen (1941-).

Margit Skibbild Olesen (1943-).

Elin Skibbild Olesen (1944-).

Ove Skibbild Olesen (1945-).

Eva Skibbild Olesen (1948-).

Laurids Nielsen overtog ejendommen i 1953.

Jan Kristian Poulsen (1914-2004) købte ejendommen i 1953 og boede her med konen Gerda Kjær Pedersen (1920-1959). Hun var født i Vind sogn og døde på sindssygehospitalet i Viborg. De blev gift i Vind kirke i 1938 og de er begge begravet på Boddum kirkegård.

Villy Poulsen (1939-), født i Vind sogn.

Mette Marie Poulsen (1942-), født i Holstebro og gift Dunker.

Anne Lis Poulsen (1943-), født i Holstebro og gift Pedersen.

Anne Kathrine Poulsen (1946-).

Peder Sand Poulsen (1947-).

Karen Margrethe Poulsen (1948-) gift Johannesen.

Svend Erik Poulsen (1951-2003) døbt i Hanbjerg kirke og begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Martin Jensen Dige (1910-1990), fra Snedsted, og konen Else Margrethe Tølbøl (1933-), fra Bedsted. Martin Dige overtog skødet i 1961.

Teodor Chresten Tølbøl Dige (1954-).

Vilhelm Marinus Tølbøl Dige (1958-).

Magnus Johannes Madsen  (1913-1971) og hans kone Mariane Elisabeth Vestergaard Sørensen (1914-1987). født i Ejsing. Han blev kaldt “Smile Johannes” og må have været en glad mand. Hun blev kaldt “Jane”. De blev gift på Struer borgmesterkontor i 1949. De fik skøde på ejendommen i 1961. De er begge begravet på Vinderup kirkegård.

Anna Marie Madsen (1951-), født i Skjærbæk, Ejsing sogn.

Børge Schou overtog ejendommen i 1964. Han var møbelsnedker i Struer.

Datteren Inge Brå Hansen overtog ejendommen i 1984.

Eigil Rene Hansen ejede den fra 1994.

Anette Dueholm og Jens-Christian Arnkjær Hvid overtog ejendommen i 2012.

Dette indlæg blev udgivet i Kløvenhøjvej. Bogmærk permalinket.