Doveroddevej 8

Doveroddevej 8.

Ifølge matrikelkort i 2013 er der Doveroddevej 8 og 8 B
Ejendommen kaldes “Kirkegård” og er bygget 1935.
Matrikelnummer 2l i 1950.
Matrikelnummer i 2013 til 8 er 2l og 8 B er 2n.

Harald Kjems Hove (1908-1983) og hans kone Barbara Dorothea Sørensen (1910-1998). Harald stammede fra Boddum. Dorthea var født i Heltborg, men flyttede som barn til Boddum med sin familie. De blev gift i 1941 i Boddum kirke. Harald købte i 1935 jorden, efter at den var blevet udstykket fra præstegården. Efter hans død i 1983 blev Dorthea boende, indtil hun kom på plejehjem i Hurup i 1997.
Ifølge folketællingen i 1940, så er Barbara Dorthea Sørensen (1910-1998) husholderske hos Harald Kjems Hove og Aage Bransholm (1920-1992) er også bosiddene der og hans stilling er forkarl, yderligere bor Johannes Kjems Hove (1903-1974) der også, men han er fraværende på optællingsdagen.

Jens Kristian Hove (1943-), som blev gift i 1966 i Ørum kirke med Else Marie Nielsen (1944-). De bor på Fyn og har flg. børn: Esben Kjems Hove (1966-); Jacob Kjems Hove (1973-).

Gudrun Kjems Hove (1946-), som blev gift med Anders Bech Madsen (1946-). Vielsen i 1969 blev foretaget af Gudruns farbror, sognefoged Magne Kjems Hove. Deres børn: Thomas Bech Madsen (1970-); Anne-Mette Bech Madsen (1976-).

Svend Kjems Hove (1953-).

047-550

Svend Kjems Hove (1953-).

238-627

Barbara Doreea Sørensen (1910-1998) og Harald Kjems Hove (1908-1983) samt deres børn Jens Kristian Hove (1943-), Gudrun Kjems Hove (1946-) og Svend Kjems Hove (1953-).

Palle Heichelmann og Anette Amand. Han er tidligere kapelmusicus og Annette tidligere balletdanser. De overtog gården i 1997 og driver den siden 2002 som en slags kulturhus, kaldet ”Boddum Musikgård”.

1321-550

1995
Musiker fylder 60 år.
Palle Heichelmann, kgl. kapelmusicus, fylder 60 år lørdag den 19. august.
Efter et par år i Tivolis Symfoniorkester konkurrerede Palle Heichelmann sig til en plads i Det Kongelige Kapel i 1962, og siden har han været en frontfigur for at bevare Kapellets legendariske varme strygerklang. I 1980 blev han solospiller og har i mange år også passet pladsen som koncertmester.
Palle Heichelmanns musikalske opdragelse begyndte under krigen, hvor faderen, der selv var en fremragende amatør violinist, åbnede hans ører for violinen. Palle Heichelmann er uddannet af Thorvald Nielsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Ivan Galamain på den fornemme Juillard School of Music i USA og af Michael Vaiman i Leningrad.
Studierejser til USA blev muliggjort af legater fra Danmark-Amerika Fonden og desuden har Palle Heichelmann modtaget legater fra bl.a. Nationalbankens Jubilæumsfond og Peter Møller Hansens Mindelegat.
Kammermusikken har haft Palle Heichelmanns store interesse og han blev kort efter debutkoncerten i 1959 medlem af Den danske Kvartet, der i 10 år var det første danske statsensemble. Samarbejdet mellem kvarteten strakte sig over 19 år og medførte mere end 2.000 koncerter i såvel Danmark som over det meste af Verden. Palle Heichelmann har indspillet mere end 30 pladeindspilninger med kvartetten, der bl.a. har modtaget ”Grand Prix de Disque”.
Palle Heichelmann har endvidere spillet strygertrio med kgl. kapelmusici Flemming Christensen og Ib Hermann, hvilket har resulteret i bl.a. BBC-transmissioner. Desuden har han haft duo-samarbejde med dirigenten og pianisten Tamas Vetö.
Palle Heichelmann har undervist på Det Fynske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og mange af hans tidligere elever er i dag blevet kolleger i Det Kongelige Kapel. Sammen med Tamas Vetö har han arrangeret Ydby KammermuCirkus i Cirkus Miehes lokaliteter i Thy, et eksperimenterende musikprojekt med unge konservatoriestuderende.
Palle Heichelmann blev udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen i 1974.

1221-550Oktober 2002
Anette og Palle trives i Boddum.
For et par som livet igennem har haft fast adresse i hovedstadsområdet, er springet til et husmandssted på Doveroddevej 8, Boddum nærmest at sammenligne med et elastikspring. Anette og Palle Heichelmann har været udøvende kunstnere i en lang årrække og turneret det meste af verden rundt som henholdsvis balletdanser og violinist.
Annette og Palle er ualmindelig imødekomne, hvis de synes, man stiller uintelligente spørgsmål, skjuler de det i hvert fald godt. Palle er født i Odense, men han var ikke ret gammel inden han med familien flyttede til København. Der var musik i knægten, broderen spiller klaver, faderen var en dygtig violinist og farfaderen organist. Palle kan ikke lide udtrykket barnestjerne, men det skal nævnes, at han som knægt sammen med sin bror vandt en musikkonkurrence, hvor hovedpræmien var retten til at indspille en plade i Fonas studie. Efter realseksamen bestod han optagelsesprøven til musikkonservatoriet, kammermusik beror på et godt samarbejde med andre musikere, og sammen med tre andre opstod Den danske Kvartet, som havde debutkoncert i Odd Fellow Palæet.
Palle blev tildelt Henrik Kaufmann Fellow Ship, som indebar et års ophold på Juillard Scholl of Music i New York, det var et fantastisk udviklende ophold for min musik forklarer Palle, jeg havde nogle virkelige kapaciteter som lærere. Den danske Kvartet optrådte i de følgende år over det meste af verdenen, vi har optrådt i koncertsale i de fleste kendte kulturbyer. Succesen var så stor, at vi fik status af statskvartet, og en halv snes år var vi en slags gesandter i musik ved officielle lejligheder i ind- og udland ved stats, kulturelle og royale besøg.
Det betød 10 års orlov fra Det kongelige Kapel, hvorfra jeg blev pensioneret i 1999 som 1. violinist efter 37 års ansættelse. Det kongelige Kapel har stolte traditioner, dets historie går helt tilbage til 1448, og er oprettet af Christian den 1.
Vi blev gift i 1963, skiftende engagementer og hyppige udenlandsrejser som balletdanserinde ved Den kongelige Ballet, var i længden uforenelig med ægteskab og børn, så i 1966 skiftede jeg til underviser på Det danske Balletakademi, fortæller Anette. Jeg var glad for at undervise og startede senere min egen balletskole, hvor jeg i 25 år underviste elever i alderen fra 6 til 75 år, været underviser i universitetsgymnastik og ved balletskolen i Holstebro. Vi har siden 1972 været ejer af et fritidshus på Brændgårdsvej i Ydby, gennem bekendte erfarede vi, at ejendommen Doveroddevej 8 var sat til salg, vi fik ikke nogen lang betænkningstid, ejendomsmægleren erklærede, at køen af købere var lang, så handlen skulle afsluttes straks. Vi fik i hast ordnet det rent praktiske med afløsere på vore job, og jeg kan bestemt sige, vi har aldrig fortrudt at vi skiftede lakskoene og balletskoene ud med træskoene, ler Anette.
Ejendommen på 10 ha er opført i 1935 og var stort set ikke forandret siden. Med en utrolig pietetsfølesle har Anette og Palle formået at modernisere ejendommen fra A til Z, uden at ejendommens ydre er forandret.
Parret råder nu over ca. 325 kvadratmeter beboelses, på loftetagen er der indrettet musik sal, også her har man valgt at bevare den gamle stil, eksempelvis er bjælkerne med træ naglerne bevaret. Parret har selv ydet en stor arbejdsindsats, og ikke så få forbipasserende var ved at køre i grøften da de konstaterede at det var Anette som stod på stilladset og fugede murværket.
Parret tager ivrig del i de mange folkelige og kulturelle tilbud på egnen, hvis mangfoldighed imponerer dem meget, og så kan vi begge li’, at der synges ved sammenkomsterne, udtrykker de samstemmende. Vore tre børn var heldigvis positiv indstillet, da vi erklærede, at nu var vi ejer af et husmandssted i Boddum, hvor vi agtede at tilbringe vor tredje alder. Udsigten over fjorden med Doverodde og med færgen til Mors til den ene side, græssende drøvtyggere og Kilen på den anden, naturens omskifteligheder, fugle- og dyrelivet har givet vor tilværelse nye dimensioner.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.