“Baunhøjgaard” – nedrevet

”Baunhøjgaard”, som nu er nedrevet. Den var udflyttet ca. 1874 og ejendommen lå oprindeligt nede ved det forrige hus (Doveroddevej 14), men blev senere flyttet op til enden af vejen. Den har egentlig haft adressen Doveroddevej 16.

Matrikelnummer 9a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 9a i 1915.
Matrikelnummer 9a i 1950.

Niels Pedersen Viborg (1713-1802) og hans kone Kirsten Nielsdatter (1718-1793)

Else Nielsdatter (1762-).

Enkemanden Niels Pedersen Viborg (1713-1802) giftede sig igen og denne gang med Else Madsdatter (1756-).

Plejebarnet Kirsten Poulsdatter (1788-).

Plejebarnet Christen Poulsen (1789-1814).

Enken Else Madsdatter (1756-), som i 1803 giftede sig med Lars Christensen (1753-1815).

Villads Villadsen ”Rolighed” (1780-1865) fra Sønderhå sogn og hans kone Maren Pedersdatter “Gramstrup” (1797-1849).

Villads Villadsen (1819-1829).

Peder Villadsen (1824-1824).

Else Kirstine Villadsdatter (1825-1827).

Mariane Villadsdatter (1826-1884), som blev gift med Jens Andreassen (1823-1905).

Else Kirstine Villadsdatter (1827-1834)

Villads Villadsen (1829-1865). Han var født i Boddum og døde i Helligsø.

Karen Villadsdatter (1831-1832).

Peder Villadsen (1833-1916), som blev gift med Else Marie Sørensen (1830-) og boede Kallesandevej 1.

Else Kirstine Villadsdatter (1836-1855).

Søren Christian Villadsen (1841-1921), som først blev gift med Johanne Katrine Pedersen (1843-1919) og derefter med Mine Jensine Hansen (1859-1947).

Sønnen, Søren Christian Villadsen (1841-1921) og hans kone Johanne Katrine Pedersen (1843-1919), født i Vestervig. De blev gift i 1863 i Boddum kirke og hun flyttede til Boddum samme år. Søren Villadsen overtog gården i 1865. De solgte den omkring 1914 og byggede huset Doveroddevej 29. De skænkede en lysekrone til Boddum kirke.

Thisted Amts Tidende 26. maj 1914.
Ulykkesforsikringen. Af mejeriernes og landbrugets ulykkesforsikring er der efter de for tiden tilstedeværende forhold tillagt gårdejer Søren Kristian Villadsens hustru, Boddum, en erstatning af 1366 kroner 80 øre i anledning af et hende den 19. maj 1913 overgået ulykkestilfælde.

Thisted Amts Tidende 16. juni 1913.
Guldbryllup.
I dag kan gårdejer Søren Chr. Villadsen og hustru, Johanne Katrine Pedersen af Boddum, som meddelt fejre deres guldbryllup. Brudgommen er født i den gård, han endnu beboer, den 5 april 1841. Bruden er født i Vestervig sogn den 2. maj 1843. De har ingen børn haft. Ved deres stille og bramfri livsførelse og deres store hjælpsomhed mod de mindre velstillede i sognet har de vunden meget agtelse og anseelse blandt sognebeboerne. Hos guldbrudeparret er det reglen at ingen møder med begæring om støtte, uden at den til enhver tid af et godt hjerte bliver dem tildelt.
Af offentlige hverv har Søren Chr. Villadsen bl.a. været sognefoged fra midt i 80’erne til februar 1901 og han har tillige været sognerådsmedlem i 12 år.
Det er sikkert et almindeligt ønske, der fra venner og bekendte fjernt og nær vil lyde på denne højtidsdag: Gud velsigne disse to brave gamle på deres fremtidige livsfærd.

001-627

Baunhøjgaard 1919

Jens Daniel Sørensen (1871-1931) og konen Karen Jensen Bak (1873-1950), født i Hurup sogn. Jens Daniel Sørensen ejede gården i perioden 1915-1931 og døde på sindsygehospitalet i Viborg. I 1930 var Jens og Karen separeret og hun beholdt gården til 1933.

Chresten Bak Sørensen (1898-1985), født i Heltborg sogn, og hans kone Marie Hove (1902-1989). De boede på “Vester Odgaard” i Lyngs. De er begge begravet i Lyngs.

Johanne Sørensen (1901-1983), født i Heltborg. Hun blev gift med Martinus August Graversen (1899-1974) i Heltborg.

Daniel Sørensen (1905-1970), født i Heltborg og som giftede sig med Johanne Katrine Hansen (1907-1999) fra Kløvenhøjvej 16. De er begge begravet i Hurup. Deres søn: Jens Daniel Sørensen (1938-) født i Heltborg.

Dødsfald.
Forhenværende gårdejer Daniel Sørensen, Godthåbsvej, Hurup, er efter lang tids sygdom død, 65 år gammel.
Daniels Sørensen var født i Heltborg, fik sin barndom i Boddum og overtog ved sit giftermål i 1932 en mindre landejendom i Heltborg. Nogle år senere købte han en gård i Gærup, og her fik han sin egentlige manddomsgerning. Han var en overordentlig dygtig og påpasselig landmand, der drev sin ejendom mønsterværdigt, sålænge kræfter og helbred slog til. Som følge af sygdom måtte han forholdsvis tidligt sælge gården i Gærup og har siden boet i Vestervig, Hassing og Hurup.
Afdøde efterlader hustru og en søn.

Jordefærd.
Forhenværende gårdmand Daniel Sørensen, Hurup, begravedes i går fra Hurup kirke. De mange smukke blomster og kranse, som var sendt til båren vidnede om stor deltagelse.
Pastor Børge Rasmussen tog i sin tale udgangspunktet i Matthæus Evangeliet kap. 11,28: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.
Ved graven takkede forhenværende skoleinspektør J. Holm-Andersen på familiens vegne for deltagelsen, og følget var herefter samlet til mindesammenkomst på missionshotellet.

Barbara Dorothea Sørensen (1910-1998), som blev gift med Harald Kjems Hove (1908-1983) og de boede Doveroddevej 8.

067-550

Johanne Sørensen (1901-1983) og ukendt

Valdemar Agesen (1907-1982) og konen Bertha Marie Henriksen (1909-1986). De ejede gården fra  1933 til 1947. Han var fra Vestervig og hun fra Hurup og de ligger begge begravet på Hurup kirkegård. De flyttede til “Øster Ulsted” og senere til Hurup.

Ellen Margrethe Agesen (1937-), som blev gift med Mogens Madsen (1935-1996). De boede “Øster Ulsted” ved Vestervig.

Knud Erik Agesen (1939-).

Tove Irene Agesen (1953-), født i Vestervig.

Ejnar Viggo Henriksen (1904-1992). Han havde gården nogle måneder i 1947.

Jens Hove (1901-1978) og hans kone Petra Hansen (1900-1990). De ejede gården fra 1947-1948, men boede der ikke selv. De boede i Gettrup, men havde før boet i Boddum på Gravenhøjvej 20 og flyttede senere til Gravenhøjvej 10. “Baunhøjgård” blev drevet af et bestyrerpar.

Peder Hove (1939-).

Gården blev købt i 1948 af de 3 brødre, Marius Mardal (1914-2003), Christian Mardal (1919-1958) og Hjalmar Mardal (1921-2016). Hjalmar var gift med Elly Knakkergaard Pedersen (1924-2014). I 1952 flyttede Hjalmar fra gården, i 1958 døde Christian og derefter boede Marius alene der. Mere om Christian Mardal
I begyndelsen af 1960’erne flyttede Anna Midholm Skriver (1923-1983) ind sammen med en datter fra et tidligere ægteskab. Datteren hed Johanne Skriver Midholm Nielsen (1952-1993).

022-627

Anders Kappel. Gården blev revet ned i 2003.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.