Doveroddevej 18 – “Toftbo”

Doveroddevej 18.

Et hvidt hus, også kaldt “Toftbo”.
Matrikelnummer 35c i 1915.
Matrikelnummer 35c i 1950.
Matrikelnummer 35c i 2013.

Nicoline Kirstine Pedersen (1851-1916). Hun arvede huset i 1879 og boede der til sin død i 1916, hvor hun i kirkebogen anførtes som “ugift husejerske”. Hun var datter af Peder Pedersen (1813-) og Sidsel Pedersdatter (1814-1880).

Jens Christensen “Røjkjær” købte huset i 1917.

Anders Plougmand Kjærgaard købte huset i 1918.

Enkemanden og skrædder Kristen Harregaard Kristensen (1865-1926), født i Lyngs sogn. Han købte huset i 1918 og boede der til sin død. Han havde været gift med Karen Marie Larsen (1866-1907).

Lars Kristian Harregaard Kristensen (1901-) blev købmand og han blev gift i Thisted i 1934 med Christine Marie Christensen Klit (1901-1939) der var født i Lild og hun blev begravet i Sønder Vorupør, Hundborg. I 1941 giftede han sig igen i Vorupør kirke med Jenny Kirstine Vækild (1909-1985), født i Sønder Vorupør. Han var købmand først i Hansted og senere i Sønder Vorupør. De er også begravet på Vorupør kirkegård. Blandt hans børn med Jenny er: Karen Marie Harregaard (1950-).

Maren Kirstine Harregaard (1901-1997), født i Boddum. Hun blev gift i Hjardemål i 1946 med enkemand og handelsmand, Anton Lynge (1881-1948). Som enke boede Maren i Thisted. Hun ligger begravet på Vorupør kirkegård og på hendes gravsten står “Fra venner”.

Maren Harregaard (1903-1968), født i Boddum, og gift i 1930 i Hansted kirke med Jens Kristian Jensen (1905-1942),født i Stagstrup. De er begge begravet på kirkegården i Sønderhå. Blandt deres børn er: Carl Harregaard Jensen (1934-); Esther Harregaard Jensen (1939-).

Margrethe Harregaard (1905-1982).

Ane Marie Larsen (1864-1946) boede her fra cirka 1926-1946. Ved sin død anførtes hun som værende “ugift husbestyrerinde, født i Vestervig”. Hun var husbestyrerinde hos den tidligere ejer, skrædder K. Harregård, fra han blev enkemand i 1907 og til hans død, så hun har sandsynligvis arvet eller overtaget huset efter ham. Hun havde “Bette Karen” boende hos sig. “Bette Karen” var handicappet og kommunen betalte for hende.
I følge folketællingen i 1940 boede Karen Jensen (1872-1962) hos Ane Marie Larsen i 1940. Karen Jensen  født i Vejrum var datter af Laurine Marie Jensen. Hun døde på ”De gamles hjem” i Ullerup og er begravet på Boddum kirkegaard.

Anton Møller Nielsen købte huset i 1946, men solgte det igen i 1947.

Kirsten Marie Jensen (1889-1957), som var enke efter Christen Christensen Rokkjær (1882-1927), boede her fra cirka 1947 til 1954. Hun flyttede tilbage til “Dalgaard” Kallesandevej 4, og tilbragte sine sidste år der.

Jens Toft Krabbe (1885-1964) og hans kone Mette Marie Klausen (1886-1967). Hun var født i Nees sogn. Jens Toft købte huset i 1954.

127-550

Mette Marie Klausen (1886-1967) og Niels Jens Christensen (1883-1965), kaldet ”Skæve Niels” eller “Gamle Niels” der boede Doveroddevej 28

129-550

Jens Toft Krabbe (1885-1964)

Kristian Krabbe (1909-1967). Han forsøgte at redde sin bror Harald i 1936 og var nær omkommet ved det. Han blev gift med Oda Marie Gerner (1914-1987) og de fik 4 døtre. De boede i Magleby på Stevns. Han arbejdede på Gjorslev gods på Stevns og blev fundet død siddende op ad et træ i Maglebyskoven efter stormen i oktober 1967. Han var død af en blodprop.

Viktor Krabbe (1910-2000). Han blev gift med Julie Karen Kristiansen (1913-2001) og var i mange år slagter i Algestrup nær Køge og der døde de også begge. De fik 2 børn.

Dagny Kristine Krabbe (1912-1971). Hun blev gift med Kaj Jørgensen (1914-) og de boede i København, hvor de fik 1 datter og 2 sønner.

Elisabeth Krabbe (1914-1914).

Elisabeth Krabbe (1916-2007), som blev gift med Helmar Krarup Christensen (1908-1976). De boede i mange år i Hellested på Stevns, hvor Elisabeth nåede at holde 50 års jubilæum på et gartneri. De havde 2 døtre og 1 søn.

Harald Krabbe (1917-1917).

Harald Krabbe (1918-1936), som omkom ved nedstigning i en brønd for at redde en due op. Det var i Skovlunde, hvor han var landbrugsmedhjælper. Hans broder Kristian, som må have arbejdet samme sted, forsøgte at redde ham, men måtte selv hentes op – men overlevede dog. På Haralds gravsten er der en due.

Ellen Krabbe (1920-1990), som blev gift med Martin Kristiansen (1910-1980). Hun døde i Viby på Sjælland og han døde i Havdrup. De fik 2 sønner og 2 døtre.

Maren Krabbe (1924-2015) flyttede på plejehjemmet Åbakken. Hun boede i nogle år på Sjælland.

Niels Madsen Krabbe (1925-1994), som blev gift med Tove Fruergaard (1925-2011). Han døde på Bregninge campingplads på Falster og hun i Lundtofte ved Kongens Lyngby. De fik 3 døtre og 1 søn.

Guldbryllup.
Jens Toft Krabbe og hustru, Boddum, kan fejre guldbryllup torsdag den 19. ds. Ægteparret begyndte for 50 år siden på en mindre ejendom, som de drev i fællesskab i ca. 47 år. Jens Toft gik desuden en del ud til forskelligt arbejde. Han er født i Boddum og lærte som ung smedefaget, men kom senere ind på meget andet, såsom slagte-, tække- og murerarbejde. Jens Toft blev kendt som altmuligmand, og mange har i årenes løb haft bud efter ham, når et særlig arbejde skulle udføres.
Guldbruden Maria, der er født i Nees, har væet sin mand en uvurderlig hjælp og trods sygdom været flittig. I de senere år har hun udført en mængde håndarbejde til børn, børnebørn og også til fremmede.
Ægteparret har syv nulevende børn, der alle er i gode kår. De 6 er gift og bor på Sjælland, mens den yngste datter er syerske og har arbejde i Herning.
Guldbrudeparret har besluttet at rejse til Sjælland og fejre højtidsdagen der sammen med børnene.

104-627

Doveroddevej 18, 1958

Datteren, Maren Krabbe (1924-2015) overtog huset i 1964. Maren var kendt i Boddum som “Maren Toft”, men hendes sidste dage tilbringer hun på plejehjemmet Åbakken i Hurup og er der kendt som Maren Krabbe. På et tidspunkt boede Annelise Kristensen (1935-2010) til leje med sine to drenge, Flemming Rosendahl Siem (1957-) og Thorkild Rosendahl Siem (1960-). Det kan have været i forbindelse med at Annelise flyttede fra manden, Harry Rosendahl Siem på Fugløvej 10 og inden hun flyttede til Boddum Bisgårdvej 1. Nina Jespersen boede her i begyndelsen af 70’erne, og har muligvis siddet til leje.

En mand ved navn Krabbe der havde et tømrerfirma i Klitmøller og som lejede huset ud.

Birte Frandsen og Mette Olesen købte huset i 2000.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.