Doveroddevej 19

Doveroddevej 19

Matrikelnummer 20a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 20d i 1915.
Matrikelnummer 20b, 20d i 1950.
Matrikelnummer 20d i 2013.

Maren Andersdatter (1811-1885), som var enke efter Anders Christian Pedersen (1809-1869).

Sønnen, Niels Peter Andersen ”Degn” (1841-1908) og hans kone Else Marie Christensen (1840-1895). Han deltog i 1864 krigen som menig, han mødte på rekrutskolen i København 19. marts og kom med i krigen først i juli 1864 og til 1. januar 1865. Han havde et ophold på Garnisionshospitalet i København. Han fik en erindringsmedalje for det. De var gift i 1872 og overtog skødet samme år fra hans mor.

Anders Christian Andersen (1873-1945), som blev tømrer og gift med Mette Katrine Nielsen (1870-1927). Han overtog Gravenhøj 18 efter konenes plejeforældre.

Jens Kristian Andersen (1878-1887).

Martin Andersen (1882-), som giftede sig med Madsie Kristine Hummelshøj Jensen (1883-1950).

Sønnen Martin Andersen (1882-) og hans kone Madsie Kristine Hummelshøj Jensen (1883-1950) ejede ejendommen i perioden 1902-1907. Hun var datter af Peder Enevold Jensen, Fuglebækvej 12. Familien flyttede herfra til Refs, hvor de boede i “Højgård”.

75 år.
Forhenværende gårdejer Martin Andersen, Højgaard, Refs, fylder 75 år lørdag den 5. januar. Martin Andersen er født i Boddum. Efter at han var blevet gift med Kirstine Odgaard, overtog han sit barndomshjem, og det havde de i nogle år, indtil de købte Højgaard i Refs.
Denne større ejendom drev de med stor dygtighed i en lang årrække. Fru Andersen døde for nogle år siden, og derefter har Martin Andersen overdraget ejendommen til en søn, Enevold Andersen. Martin Andersen bor dog stadig på Højgaard og hjælper til med bedriften.
Martin Andersen har været en meget dygtig landmand. Han har nydt almindelig agtelse på egnen og har haft flere tillidshverv. Politik har altid haft hans store interesse, og han er en ivrig venstremand.
I hjemmet er opvokset 7 børn. Den ældste datter er død. Hun var gift og boede i Hørdum. Den næstældste er gift med lærer Andersen i Stagstrup, en søn er gårdejer i Ettrup, en søn er gårdejer på Astrup Mark, en datter er gift og bor i Møgelvang, en søn er købmand i Vang, og endelig er der sønnen på Højgaard.
Familie og venner samles med Martin Andersen for at fejre hans fødselsdag på Missionshotellet i Hurup.

Else Marie Dahl Andersen (1905-1935), som var født i Boddum. Hun blev gift med landmand i Sundby Kristian Frederik Nielsen (1903-) og de fik 4 børn: Margith Dahl Nielsen (1927-), som blev gift med Kristian Mikkelsen (1927-); Harry Dahl Nielsen (1929-), som blev gift med Hilda Poulsen; Tage Dahl Nielsen (1931-1932); Asta Dahl Nielsen (1935-).

Johanne Marie Hummelshøj Andersen (1907-1996). Hun blev ekspeditrice og gift med lærer i Oksenbøl Kristian Ehlers Andersen (1900-1975). De fik en datter: Gunver Ehlers Andersen (1938-).

Niels Peter Andersen (1909-1978), gårdejer i Villerup. Han giftede sig med Gudrun Nørbjerg Andersen (1915-2010) og de fik 6 børn: Else Nørbjerg Andersen (1937-); Preben Nørbjerg Andersen (1942-); Irma Nørbjerg Andersen (1943-); Kaja Nørbjerg Andersen (1945-); Birthe Nørbjerg Andersen (1949-), som blev gift med Bjarne Bendtsen (1946-) og de bor på “Harregård”, Bedsted; Elin Nørbjerg Andersen (1950-).

Peder Enevold Andersen (1910-1981), som blev gift med Else Emilie Jensen (1931-2004). De overtog Højgård i Refs efter faderen.

Agnes Margrethe Andersen (1912-). Hun blev sygeplejerske og giftede sig med gårdejer af Møgelvang Alfred Olsen (1910-). De fik 2 børn: Jørgen Lundtoft Olesen (1936-); Eva Solveig Olesen (1941-).

Viktor Andersen (1913-1988), som blev købmand i Vang og gift med Johanne Kristine Hansen (1927-), datter af Niels Pedersen Hansen, Kløvenhøjvej 20. De fik 3 døtre: Kirstine Andersen (1950-); Ruth Andersen (1951-); Bodil Andersen (1953-1978).

Marius Kristian Andersen (1916-), som havde en ejendom på Astrup mark ved Vestervig. Han blev gift med Elly Olsen (1918-) og de fik 3 børn: Knud Erik Andersen (1941-); Grete Andersen (1942-); Jytte Andersen (1942-).

Niels Christian Jensen (1876-1973) og hans kone Karen Margrethe Thomsen (1869-1944). De stammede begge fra Boddum, hun fra Kløvenhøjvej 18. Han var søn af købmand Niels Kristian Jensen og Andrea Kristine Jensen. De ejede ejendommen fra cirka 1918-1946.

Dødsfald.
Landmand Niels Chr. Jensen, Boddum, har mistet sin hustru, Karen Margrethe Jensen, der døde i aftes, 74 år gammel. Afdøde var født i Boddum, hvor hun har boet al sin tid. Hun var en flink og afholdt kone og en udmærket moder i sit hjem. Foruden sin mand efterlader hun sig 5 børn, en datter er sygeplejerske i Viborg, og de øvrige børn bor i Boddum.

Dødsfald.
Gårdejer Niels Chr. Jensen, Boddum, har mistet sin hustru, Karen Margrethe Jensen, der efter nogen tids sygdom er død, cirka 70 år gammel.
Afdøde, der var barnefødt i Boddum, var en flink og dygtig kvinde. For to måneder siden gennemgik hun en operation på Nykøbing sygehus, var i bedring, men fik et tilbagefald, der medførte døden. Hun efterlader sig mand og fem børn, 3 sønner og 2 døtre.

5202-627

Jordefærd.
Gårdejer Niels Chr. Jensens hustru, Margrethe Jensen, begravedes fra Boddum kirke i går under meget stor deltagelse. Til båren, der henstod i den smukt pyntede kirke, var der sendt et væld af kranse. Pastor Knudsen mindedes afdøde som den gode hustru og moder, der sammen med sin mand havde evnet at skabe et smukt familieforhold i hjemmet, og hun vil blive savnet meget. – Efter jordpåkastelsen takkede lærer Foged for deltagelsen.

Andrea Kristine Jensen (1903-1990), som blev sygeplejerske og boede i Ydby.

Niels Kristian Jensen (1904-1978), som boede Præstevej 3.

Kristen Thomsen Jensen (1906-1991).

Johanne Kirstine Jensen (1910-1975), som senere blev gift med Jens Bach.

Laurids Jensen (1912-1980), kaldt ”Bette Laurids”. Han blev gift med Meta Elfrida Viola Nielsen (1922-2001), kaldet Frida.

I 1946 købte sønnen, Kristen Thomsen Jensen (1906-1991) ejendommen.

Mogens Riis (1944-2016) og Mette Marie Sørensen (1949-) overtog den i 1976.

Allan Riis.

Leo Riis.

Hans Dam Grønkjær (1967-) og Belinda Vedel. Hans fik skøde på ejendommen i 1995.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.