Nedrevet – “Latinskolen”

Doveroddevej. Her lå på højre side “Latinskolen”, hvor barberen boede i den ene ende – det var før Boddum Skole blev bygget. Latinskolen måtte også vige, da Boddum Skole skulle bygges, så ejendommen eksisterer ikke mere. Den var bygget af røde mursten. Stuehuset havde 3-fags vinduer og et tag af grå cementsten, og der var pandeplader på udhuset. Navnet “Latinskolen” kom, fordi den blev brugt til undervisning i udenlandske sprog, som engelsk og tysk.

Matrikelnummer 6h, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 6h i 1950.149

Else Kirstine Christensen.

Mads Christian Terkildsen (1857-1897). Hun stod ved sin død som “husejer i Boddum” og han som ugift. Han var tækker og købte ejendommen i 1893.

Erik Christian Eriksen (1865-1913), født Hvidbjerg v. Å. Han var murer og landmand og var flyttet til Boddum i 1892. I 1897 giftede han sig med Marie Kristensen (1876-1934), og de købte ejendommen i 1899. Senere, i 1909, flyttede de til Doveroddevej 23.

Mads Kristian Eriksen (1900-1927), som var ugift brugsforeningskommis i Ål sogn.

Jens Jørgen Peter Eriksen (1901-).

Ejnar Kristensen Eriksen (1905-1989). Han blev gift med Ane Margrethe Nielsen (1903-1983).

Karl Eriksen (1911-), som var maler.

Kristen Jensen Søe (1844-1920) og hans kone Karen Andersen (1845-1925). De flyttede  i 1909 herom fra Boddum Bisgårdvej 5, da sønnen Jens Søe overtog gården. Karen blev også boende her, efter at hun blev enke.

Mette Jensen Søe (1870-1918), som blev gift med gårdmand Kristen Helligsø.

Jens Søe (1875-1942), som blev gift med Kirstine Nielsen Aggerholm (1889-1968).

Tømrer Christian Nikolaj Jensen (1892-1945) og hans kone Agnes Christensen (1897-1981). De købte ejendommen i 1927. Agnes blev kaldt ”Moster Agnes”, fordi hun var moster til “Postens” børn. Barberen og frisøren i den sydlige ende af ejendommen var Arne Hummelshøj. En gang, han var syg, vikarierede en af Arnes niecer som barber. Hun hed Asta og var datter af hans søster Karen Mathilde Hummelshøj (1902-), som var gift med barber i Hansted, Christian Ole Christensen (1899-), født i Boddum.
Karen Jensen (1872-1962) boede en overgang til leje hos ”Moster Agnes”.  Karen var datter af Laurine Marie Jensen og født i Vejrum sogn. Hun døde på ”De gamles hjem” i Ullerup.

Dødsfald.
Karen Jensen, Boddum som nu i en årrække havde haft ophold på De gamles Hjem i Ullerup, er død, knap 90 år gammel.
Karen Jensen var født i Boddum, hvor hun levede næsten hele sit liv. Hun var svagt udrustet fra fødslen og var ikke i stand til at klare sig alene, men gode mennesker i hendes fødesogn tog sig af hende. I henved 30 år havde hun ophold hos forlængst afdøde fru Marie Eriksen, Boddum, og efter hendes død havde hun i en snes år ophold i skiftende hjem i sognet, til hun for 7 år siden kom til at bo på De gamles Hjem i Ullerup.
”Gamle Karen”, som hun har heddet i Boddum i mange år, var en stille og venlig kvinde, som altid var tilfreds med tilværelsen. Hun efterlader ingen pårørende.

Jordefærd.
Den 89-årige Karen Jensen, De gamles Hjem, Ullerup, blev i går begravet fra Boddum kirke. Alle afdødes venner og bekendte var mødt. Pastor Steen Lund, Boddum, talte ud fra et ord i Matthæus evangeliet: Der falder ikke en spurv til jorden uden min faders vilje, og nævnte bl. a., at Karen Jensen kunne stå som et eksempel for andre mennesker ved sit altid taknemmelige og tilfredse væsen.
Ved graven takkede lærer E. Foged, Boddum, for deltagelsen og indbød til en sammenkomst på Ydby kro, hvor der blev talt af flere, som foruden at mindes Karen Jensen udtalte en tak til bestyrerinden på Ullerup Alderdomshjem, fru Christensen, samt familien Eriksen, Boddum for, hvad de havde været for afdøde.


En anden pensionær var Marius “Søndergaard”. Han blev ikke kaldt andet, fordi han altid havde tjent i “Søndergård”. Hans rigtige navn var Emil Marius Pedersen (1886-1960), og han var født i Karby og blev begravet i Boddum. Han var bror til Pouline Nielsine Pedersen (1875-1944), som var gift med Frederik Christensen (1873-1953) og de boede Gravenhøjvej 8.  Den 20. december 1925 var en ung mand, Vagn Evaldsen Hauch Fenger, landvæsenselev på “Dovervestergaard”, på jagt på isen på Skibsted fjord ud for Boddums sydvestlige hjørne. Han var så uheldig at falde igennem isen, og et redningsforsøg havde nær kostet Emil Marius Pedersen livet, da han sprang i vandet for at ville redde den 17-årige unge mand, hvilket dog ikke lykkedes ham.
I 1961 solgte Agnes huset til Boddum-Ydby kommune. Det blev revet ned efter at have tjent som “latinskole”, til der blev bygget en ny skole midt i 1960’erne. Vikaren, som underviste i de “fremmede sprog”, boede i den ende af huset, hvor barberen havde holdt til.

Meta Mathilde Jensen (1922-1978), som var født i Struer og senere gift med A. B. Nielsen og flyttede med ham til Burhøjgårdvej.

Niels Christian Jensen (1929-1975), som blev elektriker i Hellum og giftede sig med plejerske Roma Jenny Kirsten Nielsen (1927-1979).

Æ snejker-2

Agnes Christensen (1897-1981) og Christian Nikolaj Jensen (1892-1945) med deres børn Meta Mathilde (1922-1978) og Niels Christian (1929-1975)

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.