Doveroddevej 29 – Gammel købmandsbutik

Doveroddevej 29.

En forhenværende købmandsbutik, som oprindelig var den første skole i Boddum.
Matrikelsnummer 3a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 3c, 23d, 35d i 1950.
Matrikelnummer 3d i 2013.

Thomas Wang (1771-1833), født i Vang og konfirmeret i Stagstrup i 1788 . Han blev gift 2 gange. Første gang med Anne Kirstine Quist og anden gang med Anne Henrichsdatter Lyhne. Han fik ialt 14 børn. Han var skoleholder eller skolelærer i Boddum omkring 1799 og 1801 og var på det tidspunkt gift med Kirstine Quist. Thomas Wang har skrevet en lille bog med pesonlige optegnelser, der nu er på Lemvig Museum. Den skulle være ”oversat” og skrevet på maskine, og deri fortæller han lidt om sig selv. Thomas døde i Fjaltring.

Michel Christian Wang (1799-), født i Boddum.

Thomas Wangs kone nummer 2 var Anne Henrichsdatter Lyhne.

Andriette Thomasdatter Wang (1812-), født i Ferring.

Laurids Lehnsmann Andersen Kjæhr (1790-1856), født i Humlum og hans kone Else Pedersdatter (1786-1874) fra Hvidbjerg på Thyholm. De blev gift i 1812 i Hvidbjerg kirke. Han var skolelærer og kirkesanger, og lærer i Boddum fra omkring 1815 indtil sin død i 1856. Han må have været lærer i den gamle skole, der oprindeligt lå, hvor den nuværende Doveroddevej 29 ligger, for han døde året før, at den “nye skole” blev taget i brug. Laurids døde i Boddum og Else døde i Ydby.

Peder Christian Lauridsen Kjæhr (1813-1892), født i Hvidbjerg og gift med Birthe Marie Markusdatter (1809-1892) fra Vesløs. Han døde i Sæby og blev begravet på Hørby kirkegård. Peder var musiker.

Anders Lauridsen Kjæhr (1815-1896). Han blev i 1843 gift i Hørsted kirke med Ane Kirstine Houmølle (1824-1892), født i Skyum. Han var skolelærer og kirkesanger og døde i Harboøre, men blev begravet på Thisted kirkegård.

Marie Lauridsdatter Kjæhr (1817-1892), som i 1848 blev gift i Løgstør kirke med lods og sømand, Jens Jensen Sørensen Roer (1821-). Hun døde i Løgstør og er begravet der.

Friedlieb Lauridsen Kjæhr (1819-1840). Han druknede under badning.

Else Marie Lauridsdatter Kjæhr (1823-1888), som i 1850 blev gift i Boddum kirke med skræddermester Jens Christian Larsen (1820-1908), født i Thisted. De døde begge i Tvolm, Ydby.

Rudolph Lauridsen Kjæhr (1824-), som blev snedker.

Adolphine Lauridsdatter Kjæhr (1828-1910), som i 1854 blev gift i Boddum kirke med skolelærer Jens Christensen (1829-1905). De er begge begravet på Karup kirkegård.

Plejedatter Else Kirstine Kjæhr (1836-).

Plejedatter Laurette Andrea Lehnsmann Kjæhr (1839-). Hun var født på Livø.

Der findes i Nationalmuseets Arkiv en ”Indberetning”, skrevet af Skolelærer Laurids Lehnsmann Andersen Kjær og dateret Bodum Skole 29. Juni 1838. Opdagelsen af Jættestuen i ”Lundehøj” 1837 var bleven Anledning for ham til at samle, hvad han vidste om sin Egn, Oldtiden vedrørende, og sende det til ”Commissionen for Oldsagers Opbevaring”. Han skriver heri: ”En lille Smule østen for [Højene på Ydby Hede] er Stedet – det eneste – hvorover man i ældre Tider har kunnet komme til Bodum, fra vestre Side af, med Heste og Vogn. Her har formodentlig været en Vejle eller et Vadested; nu derimod er der kun en liden Åe, kaldet ”Bodumbæk”, der løber gennem den såkaldte Kongens Gade og ud i Fjorden (Skibsted Fjord), og således er Bodum fuldkommen omflydt og kan endnu næsten svare til sit ældgamle Navn ”Bådom”. 2 Bemeldte Åe gør Skiellet imellem Bodum og det tilgrænsende Ydby Sogn. – I bemeldte Kongens Gade, der overalt er bevoxet med Lyng og Pors, er der for få År siden funden en Stenbroe fra Åen af og i Sydvest, 100 Alen lang. Banduren eller dens Udkanter vare satte med meget store Stene, og derimellem ganske ordentlig pikket eller broelagt med meget store Pikstene; oven over denne Broe er, der nu omtrent 5 Kvarter opskyllet Grus og Sand, dernæst en lille tynd Jordskorpe af Plantemuld, bevoxet, som meldt, med Lyng og Pors.”
Fra “Ydby Hede og dens mindesmærker fra Oldtiden” af museumsinspektør Hans Kjær.

Den gamle skole var her indtil 1867.

Mads Christensen (1853-), som var tømrer og husejer.

Laurits Hansen (1859-).

Søren Christian Villadsen (1841-1921) og hans kone Johanne Katrine Pedersen (1843-1919). De lod huset bygge i 1915 efter at have solgt “Baunhøjgård”. Søren Villadsens kone døde den 27. marts 1919, og samme år, den 21. november, giftede han sig med tjenestepigen. Søren var syg og troede, at han skulle dø. Samtidig gik tjenestepigen rundt med en pude på maven, for at det skulle se ud, som om hun var gravid, da hun ville arve Søren. De blev derfor gift i huset, og vidnerne var skolelæreren og præsten. Men Villadsen døde først et par år senere. Hans nye kone, Mine Jensine Hansen (1859-1947) var fra Ydby og blev i øvrigt begravet der. Hun blev boende i huset efter Sørens død, og skoledrengene kunne godt lide at smide sten på hendes dør, for så kom hun ud og råbte ”Kan I så holde op I fråle knæjte!” Som enke beholdt Mine Hansen huset indtil 1929.

Hans Christian Hansen (1895-1979) født i Sjørring, en bror til den senere købmand Ejnar Viktor Hansen (1911-1969), var den første, som havde købmandsbutik i huset. Han ombyggede det til formålet og boede der i perioden 1929-1930. Hans kone hed Elise Katrine Jørgensen (1897-1983). De er begge begravet i Hundborg.

Oscar Korsgaard (1901-1992) var søn af mejeribestyrer i Doverodde Poul Korsgaard og Jette Marie Jensen og født sammested og konen Dagny Agnete Riis Jensen (1902-1957) der var født i Boddum og var var datter af førstelærer og kirkesanger i Boddum, Anders Peter Jensen og Maren Riis Christensen. De blev gift i 1926 i Boddum kirke og han var på det tidspunkt mejeriejer i Esbjerg. Oscar drev købmandsbutikken fra 1930-1947, derefter flyttede de til Thisted for en kort tid og derfra flyttede de til Hurup omkring 1951, hvor de overtog butikken “Tatol” i Bredgade. Som et sideerhverv solgte Oscar også biler og han udvidede købmandsbutikken med en vinkel med pakhus og kælder.

Dødsfald.
Fru Dagny Korsgaard, Tatol, Hurup, er død, 53 år gammel. Hun havde i det sidste årstid været svagelig som følge af en alvorlig sygdom.
Fru Korsgaard var født i Boddum skole som datter af afdøde lærer Anders Jensen og blev i 1931 gift med Oscar Korsgaard, Doverodde Mejeri. Ægteparret havde i en årrække en købmandsforretning i Boddum og købte, efter at have boet i Thisted i en kort tid, for omkring 6 år siden Tatolforretningen i Hurup.
Der er 3 børn i ægteskabet, den ældste søn, Arne Korsgaard, er ansat på Balticas hovedkontor i København, en datter er gift med bankfuldmægtig Kjeldsen, Thylands Bank, og en søn, Poul Korsgaard, er handelsuddannet og aftjener for tiden sin værnepligt ved livgarden.
Fru Korsgaard betegnes som en dygtig og tiltalende kvinde.

3034-627

Arne Korsgaard (1929-) var født i Esbjerg og blev gift i 1958 med Gerda Madsen. De boede i Nyborg og fik 2 børn: Liselotte Korsgaard (1965-), som blev gift med Lars Andersen og deres børn er: Mikael, Mads og Morten og de bor i Nyborg; Klaus Korsgaard (1969-), som bor sammen med Bettina Gisselmann i Støvring og de har 2 børn: Viktor og Oscar.

Aase Korsgaard (1933-), født i Boddum. Hun blev kontorassistent og gift i 1956 i Boddum kirke med kontorchef i Den Danske Bank i Hurup, Niels Kjeldsen (1927-2013), født i Thisted. De boede i Hurup. De fik en datter Ane Kjeldsen (1960-) og hun blev gift i 1990 med Bent Juul Larsen (1959-), som var født i Hjørring og de bor i Århus og har to børn: Signe Juul Kjeldsen (1989-); Mia Juul Kjeldsen (1992-)

Poul Korsgaard (1935-), født i Boddum og som blev gift med Käte Vilhelmsen og de bor i Hillerød. De fik to børn: Jeanet, som er gift med Arild Moberg, og de har 2 børn: Tina og Stefan; Jan, som er gift med Heidi, og de har 2 børn: Katja og Marc.

Margrete Møller (1992-1965) og Kirstine Kjærgaard Andersen (1892-1974), som drev købmandshandlen fra 1947-1948 ved hjælp af en kommis, efter at de havde solgt deres gård på Boddum Bisgårdvej 3 og flyttede til Doveroddevej 14.

Adoptivdatteren Astrid (1936-2007), som blev gift med Rett Zabriskie.

Ejnar Viktor Hansen (1911-1969), født i Redsted. Han blev kaldt “Viktor” og hans kone Abeline Kirstine Hansen (1921-2020), blev kaldt “Stinne”. Hun var født i Thorsted. Ejnar Viktor Hansen drev købmandsbutikken fra 1. maj 1948 til sin død i 1969. Stinne afviklede købmandsforretningen 1. februar 1971 og flyttede herefter til Hurup. Ejnar var en bror til Hans Christian Hansen (1895-1979), den første købmand på stedet i 1920. De havde en søster boende i Boddum, nemlig Emma Lilly Hansen (1909-1974), som var gift med Viggo Hove og boede Fuglebækvej 10.

Christian Bo Hansen (1943-), født i Randrup. Han blev universiteslektor og gift med lægen Kirsten Gormsen fra Ringe. De fik 2 børn, Lise Gormsen (1974-) og Jens Gormsen (1976-).

Jannick Hansen (1945-), født i Randrup. Han blev isenkræmmer i Gram og gift med børnhavepædagog Astrid Skallerup fra Heltborg. De fik 2 drenge: Jens Henrik Munk Hansen (1972-); Niels Jørgen Skallerup Hansen (1976-).

Ella Hansen (1948-2014), som blev socialrådgiver og gift med murer Lars Knudsen fra Thisted.

108

Ella Hansen (1948-2014)

Svigersønnen, Lars Knudsen, som er murer og Ella Hansen (1948-2014). Lars blev ejer af huset i 1978, og de har boet her fast siden 1979.

Mette Knudsen (1977-).

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.