Doveroddevej 31

Doveroddevej 31

Et lidt højtliggende rødt murstenshus på venstre side af vejen. Det er bygget omkring 1931 og erstattede et tidligere hus, der var opført i gule, lidt grålige sten og forsynet med tjærepaptag.
Matrikelnummer 3b, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 3b, 57 i 1950.
Matrikelnummer 3b i 2013.

Peder Nielsen (1812-1891), født i Vestervig og hans kone Kirsten Christensdatter Sleth (1817-1903).

Enken Kirsten Christensdatter “Slet” (1818-1903) solgte huset efter manden, Peder Nielsens (1812-1891) død; men blev sandsynligvis boende i huset på aftægt.

Mads Kristiansen (1831-1916) overtog huset i 1892. Det er uvist, om han selv boede der i en periode og derefter lejede det ud til den senere køber, Laurits Hansen (1859-).

Laurits Hansen (1859-), fra Bredsten, boede her med konen Mette Sophie Boel Kristensen (1860-1928), født i Dover. De blev gift i 1886 og flyttede fra Nykøbing Falster til Boddum i 1894. Han købte huset i 1905 og havde det indtil 1930. Han var “Æ klodsmager”, tøffelmager eller træskomand. Med disse forskellige titler er der er ingen tvivl  om, at han lavede fodtøj. I 1901 boede Kirsten Christensdatter “Slet” (1818-1903) hos dem. Hun var slægtning, enke efter Peder Nielsen (1812-1891), og har sandsynligvis været på aftægt. Laurits Hansen boede i huset indtil 1931, hvorefter det blev revet ned og bygget nyt op. I følge folketællingen 1911 arbejdede Laurits i Doverodde i ægpakkeriet, og han oplyste, at han havde 20 minutter til arbejde. Det var hos ham, at boddumboerne købte træsko.

Svend Hansen (1888-), født Starup.

Uffe Hansen (1891-), født i Starup.

Aksel Hansen (1895-1933), som blev gartner i Egtved. Han var medlem af frimenigheden “Ågård”, Vejle amt.

Marie Kristensen (1876-1934) købte huset i 1930 og fik bygget det nuværende hus. Hun og hendes da afdøde mand, mureren Erik Christian Eriksen (1865-1913), havde tidligere boet på Doveroddevej 23, og der havde Marie selv boet som enke fra 1913. Hendes søn blev gift i 1930 og overtog i 1931 Doveroddevej 23, hvorefter Marie flyttede hertil, hvor hun blev boende til sin død i 1934. Stuehuset var beliggende øst-vest og tørvehuset ligeledes øst-vest.

Kristian Riis Kristensen (1877-1960) født i Boddum og hans kone Else Kirstine Kristensen (1880-1966), født i Hurup. Hun boede ved sin død på ”Sct. Thøgers gård” i Vestervig. Kristian Riis Kristensen havde tidligere været ejer af “Hovgård”, Fuglebækvej 3, men den havde sønnen overtaget i 1931. Kristian Riis og hans kone står som ejere af huset fra 1935-1973, så nogle af døtrene må være blevet boende i huset efter forældrenes død.

Vita Riis (1903-1978), som blev gift med gårdejer Niels Christensen Sindbjerg (1904-1975). De boede i Kallerupgård, Lyngs, men er begge begravet i Hvidbjerg.

Else Riis (1904-1968), som ved sin død blev anført i kirkebogen som “ugift lagerekspeditrice i København”. Else havde en overgang en frisørsalon i huset og det var omkring 1940,  ifølge folketællingen det samme år.

Thorning Riis (1906-1989).

Marie Riis (1909-), som blev gift med gårdejer Pejter Marius Hedegaard (1903-) fra Tilsted.

I 1965 købte Søren Kue og hans kone Ruth Lund huset. Han var statsautoriseret revisor i Birkerød. I begyndelsen lejede de det ud til Ruths mor, Oline Lund (1892-1983) kaldet ”Linne”. Senere boede Ruth og Søren selv i huset. De havde huset indtil omkring 1973-1974, da Søren Kue kom på plejehjem i Bedsted. Dog havde de boet hver for sig de sidste par år.

? Jespersen boede i huset fra 1973-1976.

Alfred Jensen og Karen overtog huset i 1976 og havde det indtil 1987. De flyttede fra Boddum til Toftevej, Thisted.

Bent Pedersen og Sonja overtog skødet på huset i 1987 og havde det indtil 1994.

Bjarne Bach Sørensen (1938-) og Ulla Møller Voorhies købte huset i 1994.


Forsamlingshuset

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.