Fuglebækvej 3 – “Hovgaard”

Fuglebækvej 3

“Hovgård” eller “Boddum-Hovgård” skal være meget gammel, men den blev ombygget i 1910 og  alle udhuse nedbrændte i 1919. De blev dog genopført i 1920.
Matrikelnummer 12a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 12a, 15c, 7k i 1915.
Matrikelnummer 7k, 12a, 15e, 34a, 15g i 1950.
Matrikelnummer 12a i 2013 (7n, 7o, 7t, 7u, 9g, 12a, 12d, 12e, 12f, 12g, 15g, 17c, 34c).

Christen Nielsen (1650-) og hans kone Johanne Eriksdatter.

Niels Christensen (1678-).

Erik Christensen (1681-1750), som blev gift med Kirsten Christensdatter (1701-1770).

Kirsten Christensdatter (1685-).

Erik Christensen (1681-1750) og hans kone Kirsten Christensdatter (1701-1770).

Christen Eriksen (1726-).

Niels Eriksen (1729-1773), som blev gift med Else Nielsdatter (1739-1810).

Jacob Eriksen (1731-), som blev gift med Inger Christensdatter (1754-)

Christen Eriksen (1736-).

Niels Eriksen (1729-1773) og hans kone Else Nielsdatter (1739-1810). Efter mandens død drev hun gården videre og havde den indtil 1798.

Niels Nielsen, som boede i Tvolm.

Kirsten Nielsdatter, som blev gift med Anders Søe i Boddum.

Maren Nielsdatter (1761-), som blev gift med Clemen Kongensgaard. Hun døde før 1799.

Erik Nielsen (1763-1799).

Anne Kirstine Nielsdatter (1772-1854), som blev gift med Lars Jensen Hove (1770-1822).

Sønnen, Erik Nielsen (1763-1799).

Svigersønnen, Lars Jensen Hove (1766-1822), som var født i Vibberstoft, Villerslev og hans kone Anne Kirstine Nielsdatter (1773-1854). Anne beholdt gården efter mandens død i 1822 og havde den stadig i 1834.

Jens Larsen Hove (1800-1879). Han blev gift første gang med Kirsten Clemensdatter (1803-1857) og anden gang i 1858 i Boddum kirke med Dorthe Katrine Nielsdatter (1815-1896) fra Ydby.

Johanne Larsdatter (1803-1845).

Niels Larsen Hove (1804-1888), som blev gift med Maren Clemensdatter (1809-1861).

Christen Larsen Hove (1806-1887), som blev gift med Karen Marie Andersdatter Grave (1814-1895).

Else Larsdatter (1812-1862), som blev gift med Christen Clemensen Kongensgaard (1795-1859), født i Boddum.

Erik Larsen (1814-), som blev gift med Sidsel Marie Christensdatter (1815-1870), født i Boddum.

Peter Nicolai Kjerulf (1814-1877) og hans kone Helene Madsen (1816-1875). De blev gift i 1837 i Ydby kirke og er begge begravet i Ydby. I 1840 boede de hos faderen i Boddum Bisgård. I 1845 var de flyttet til egen gård i Boddum, og de flyttede senere (før 1874) til Ydby, hvor de ejede “Ydbylund” og Ydby kro.

Anton Christian Kjerulf (1839-), som blev gift i 1877 med Alice Elisabeth Bartholomew (1852-), født i London. Han var udvandret til USA i 1873.

Laurette Kjerulf (1841-), som blev gift i 1874 i Ydby kirke med Mads Christian Madsen (1841-1880). De er begge begravet i Ydby.

Anton Kjerulf (1842-1894), som blev kroejer i Tvolm og gift i 1879 i Hurup kirke med Karen Marie Hestbech (1855-1944). Han er begravet i Ydby.

Lars Toft Kjerulf (1844-1931), som blev gift i 1883 med Kristina Nikolina Svendsen (1850-1922). Han udvandrede til USA i 1873.

Ane Lovise Kjærulff (1855-), født i Ydby. Hun blev gift med Peder Knudsen og boede i “Ydbylund”.

Thorning Christensen Riis (1843-1923) og Else Nielsen (1849-1931). Else stammede fra Smerup sogn og Thorning var født i Helleriis i Søndbjerg sogn. De blev gift i 1873 og samme år flyttede de til Boddum fra Søndbjerg. Thorning Riis havde gården fra 1873 indtil 1903 og ejede i øvrigt også “Skiftergård”.

Maren Riis (1874-1939), som blev gift med skolelærer i Boddum, Anders Peter Jensen, født i Sønderhå sogn.

Kristian Riis (1877-1960).

Ane Riis (1879-1915), som blev gift med Ole Hedegaard (1875-1942), Nørre Hedegaard, Visby. Blandt deres børn var Niels Hedegaard (1905-) og Thorning Riis Hedegaard (1906-1978), som blev gift med Ellen Karen Christensen (1923-2013) og de havde 2 døtre: Anne Mathilde, der var gift med Henrik Ifversen og de overtog Nørre Hedegaard; Inger Marie, der blev gift med Uffe Dissing og de boede på Tandrupvej.

314-550

Ane Riis (1879-1915) og Ole Hedegaard (1875-1942) samt deres to sønner Niels Hedegaard (1905-) og Thorning Riis Hedegaard (1906-1978),

Dagmar Riis (1882-1927), født i Boddum. Hun blev gift i 1910 i Ydby kirke med Marius Peter Laursen (1884-1958), født og boende i Løvringborg, Mejrup sogn. Senere flyttede de til Øster Vandet.

322-550

Dagmar Riis (1882-1927)

Sønnen, Kristian Riis Kristensen (1877-1960) og hans kone Else Kirstine Kristensen “Odgaard” (1880-1966), født i Hurup. De blev gift 1903 i Hurup kirke. Han var på Ollerrup højskole i 1894 senere var han på landboskole på Salling. I 1900 var han fæstningskonstabel i København og i 1915 indkaldt til sikringsstyrken. Han var i en årrække medlem af Boddum-Ydby sogneråd og var i et par perioder sognerådsformand, desuden var han medlem af menighedsråd og skolekommission i en lang årrække og var også medlem af bestyrelsen for Boddum-Ydby sparekasse. Han havde gården fra 1903-1935. Yderhusene brændte den 24. december 1919. Else boede ved sin død på ”Sct. Thøgers Gård” i Vestervig.

Gårdbrand i Boddum juleaftensdag.
Udlængerne hos gårdejer Kr. Riis nedbrændt.
Juleaftensdag ved middagstid udbrød der ild i laden hos gårdejer Kristian Riis, Boddum Hougaard. Ilden opstod ved kortslutning i en elektromotor, der var i gang og trak en kværn, og den bredte sig så hurtigt, at ethvert slukningsforsøg måtte opgives. Man skyndte sig derfor at få besætningen, 7 heste, 30 kreaturer og 4 svin ud, og det lykkedes at redde dem alle, derimod indebrændte to får.
Stuehuset var stærkt truet. og vinden bar til at begynde med lige hen på det. Indboet blev derfor flyttet ud, og vinduer, døre og i det hele alt træværket blev overhældt med vand. Derpå drejede vinden lidt, og det lykkedes således også at redde stuehuset. Men de 3 udlænger (laden og staldene) nedbrændte til grunden i løbet af kort tid. I al den indavlede sæd og fourage fandt ilden dog god næring et stykke tid. Foruden dette brændte maskinerne, en del redskaber og vogne.
De nedbrændte bygninger var tildels nye, kostalden var for eksempel opført i 1913. De var forsikret for 22.700 kroner (hele gården med stuehuset for 40.000 kroner) i Thisted Amts Løsøreforsikring. Kr. Riis fik omassureret sidste forår, men han undgår alligevel ikke at lide et større tab ved branden; særlig er assurancen på løsøret for lav.
Politimesteren i Hurup afholdt allerede samme eftermiddag forhør, men der fremkom intet særligt, udover hvad her er oplyst.
Stuehuset blev atter taget i brug om eftermiddagen. Men branden bragte naturligvis en kedelig forstyrrelse i familiens jul.Guldbryllup.
Et anset og afholdt ægtepar, rentier Chr. Riis og hustru, Boddum kan fejre guldbryllup på fredag. Chr. Riis er født i den gård i Boddum, som han senere overtog og drev i mange år, og som nu ejes af sønnen Thorning Riis. Hans hustru Kirstine er datter af bagermester Odgaard, Hurup. Som ung var Chr. Riis på Ollerup høsjkole og senere på landboskole i Salling. Vågen, interesseret og oplyst, som han var, kom han hurtigt ind i sognets liv og blev som ganske ung gårdejer sognerådsformand, hvilket hver han havde i et par perioder. Han har også, indtil en tiltagende tunghørighed tvang ham til at holde op, været medlem af bestyrelsen for Boddum-Ydby sparekasse.
I Boddum sætter man meget stor pris på guldbrudeparret, hvis gerning er almindelig respekteret. Guldbryllupsfesten holdes hos en datter og svigersøn, gårdejer Niels Sindbjerg og hustru, Kallerup på Thyholm. Foruden sønnen i Boddum og datteren på Thyholm er der endnu to døtre, hvoraf den ene er gift med gårdejer Pejter Hedegaard, Tilsted, den anden bor i København.Dødsfald:
Forhenværende gårdejer Kristian Riis, Boddum, er efter lang tids sygdom død knap 83 år gammel.
Afdøde overtog ved sit giftermål en af de større gårde i sognet, hvor han blev en meget anset mand.
Man lærte ham hurtigt at kende som en dygtig landmand, der havde den største orden i sin bedrift, og han fik i tidens løb mange tillidshverv i sognet, han var blandt andet i en årrække medlem af Boddum-Ydby Sogneråd og var en periode sognerådsformand, desuden var han medlem af menighedsråd og skolekommission i en lang årrække og blev ved sin indsigt taget med på råd i mange anliggender.
For en længere årrække siden afstod Kr. Riis gården til sin eneste søn, gårdejer Thorning Riis og har siden sammen med sin hustru boet i en villa i Boddum. Han efterlader desuden tre døtre, hvoraf den ældste bor i København. En datter er gift med gårdejer Niels Sindbjerg, Kallerupgaard og en anden datter med gårdejer Pejter Hedegaard, Tilsted.028-550
Dødsfald:
Fru Else Kirstine Riis, enke efter forlængst afdøde gårdejer, forhenværende sognerådsformand Chr. Riis, Boddum, er død på Sct. Thøgers gård i Vestervig, 86 år gammel.
Afdøde, der var født i Hurup, fik ved sit ægteskab sit hjem i Boddum, hvor hun i en lang årrække var husmoder og værdsat for venlighed og gæstfrihed.
Else Kirstine Riis efterlader fire børn, gårdejer Thorning Riis, som forlængst har overtaget gården i Boddum, og tre døtre, som er bosiddende i Kallerup på Thyholm, Tilsted og København.029-550Jordefærd:
Den 86-årige Else Kirstine Riis, enke efter gårdejer Kr. Riis, Boddum, begravedes i går eftermiddag fra Boddum kirke. Der var så stor deltagelse fra hele sognet, at kirken var fyldt.
Pastor Steen Lund talte ud fra det sidste vers i Jacob Knudsens salme: ”Se, nu stiger solen af Jordens skød”, hvor salmedigteren indleder med ordene: ”Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav”.
Sognepræsten sagde i personlige mindeord om afdøde, at hendes væsen havde været præget af det milde. Det var mildhed, som prægede hende, skønt hun havde en stærk karakter og vidste, hvor vejen gik og hvor hun havde sit ståsted. Ved karakter kom hun til at sætte stærkt præg på sin slægt, som hun følte sig bundet til. Hun blev gammel, og hendes alderdom blev også præget af sygdom, men i alle omskiftelser forblev hun en glad og mild kvinde.
Lærer E. Foged takkede på familiens vegne for deltagelsen, og følget var derefter samlet i Boddum Forsamlingshus.
031-627

Vita Riis (1903-1978), født i Boddum. Hun blev gift i Boddum kirke i 1932 med gårdejer Niels Christensen Sindbjerg (1904-1975), født i Lyngs. Han havde i 1922 været på Hoptrup højskole. I 1932 købte han “Bakkegård” i Thorsted, men i 1935 overtog han “Kallerupgård” i Lyngs. De fik to børn: Kresten Riis Sindbjerg (1933-); Thorning Riis Sindbjerg (1936-). Vita og Niels er begge begravet i Hvidbjerg.

Else Riis (1904-1968), som ved sin død blev anført i kirkebogen som “ugift lagerekspeditrice i København”.
032-627

Thorning Riis (1906-1989), som blev gift med Johanne Nielsine Knakkergaard (1907-1987).

Marie Riis (1909-), født i Boddum og gift i 1934 i Boddum kirke med gårdejer Peiter Marius Hedegaard (1903-) fra Tilsted. Han havde realeksamen og var på Lyngby Landbrugsskole, i 1930 var han var dragon i Randers. I 1934 købte han “Christianseje”, Tilsted. De fik 3 børn: Margit Hedegaard (1937-); Mogens Hedegaard (1942-); Mads Kristian Hedegaard (1946-).

Else Kirstine og Kristian Riis, 1873

Else Kirstine og Kristian Riis, 1873

Sønnen, Thorning Riis (1906-1989) og hans kone Johanne Nielsine Knakkergaard (1907-1987). Thorning Riis havde gården fra 1935 til 1976. Han havde været på Ollerup Højskole 1926-1927. De flyttede til Hurup, hvor de begge døde, men blev begravet på Boddum kirkegård.

Jens Christian Riis (1937-2018).

Karen Margrethe Riis (1940-), som er gift med Laust Grove Vejlstrup (1939-) og bor Fuglebækvej 18.

Poul Ulrich Riis (1946-).

Flasket 15 grise op.
Energi i Boddum belønnes.
Gårdejer Thorning Riis, Boddum, har haft et usædvanligt held i uheld med en flok smågrise. For 5 uger siden nedkom en so med 15 grise, men soen døde straks efter, og afkommet var tilsyneladende også dømt til at bukke under. Fru Riis tog sig imidlertid af smågrisene, som hun passede næsten både dag og nat. Det var et større arbejde, idet alle femten skulle have mælk af flaske, men fru Riis har også haft glæde af det store arbejde, idet alle femten grise klarede sig, og nu er de en hundredkroneseddel værd pr. stk.

Sønnen, Poul Ulrich Riis (1946-) og Jane Skriver (1946-). Poul Ulrich Riis overtog gården i 1976.

Anne.

Kirstine.

Hovgård, Fuglebækvej 3 omkring 1952. Forneden ses også maskinhuset og lidt af det hvide hus der er beskrevet før Hovgård.

Hovgård, Fuglebækvej 3 omkring 1952.
På billedet ses også maskinhuset og det hvide hus der er beskrevet før Hovgård.

Dette indlæg blev udgivet i Fuglebækvej. Bogmærk permalinket.