Fuglebækvej 16

Fuglebækvej 16

Opførtes i 1914.
Matrikelnummer 25b, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 3e, 24d, 24e, 25b, 47c, 52b i 1950.
Matrikelnummer 25b i 2013.

Niels Møller Pedersen (1887-1956), som lod ejendommen bygge, og konen Kristiane Jensen (1886-1971). Hun var fra Karby på Mors og datter af købmand Niels Kristian Jensen og Andrea Kristine Kristensen. Niels købte jorden i 1915 af Boddum-Ydby sogneråd og solgte ejendommen til sønnen Niels Christian i 1948 for med konen at flytte til Humlum, hvor de døde. De blev begravet på Boddum kirkegård. Niels Møller Pedersen havde været på Nr. Nissum højskole 1906-1907.

Dødsfald.
Forhenværende gårdejer i Boddum, Niels Møller Pedersen, er død i Humlum, hvor han og hustruen i de sidste fire år havde boet hos en datter og svigersøn, tømrermester Hans Hansen. Afdøde, der blev 69 år gammel, drev i mange år en mindre gård i den yderste del af Boddum. Han blev i en forholdsvis ung alder ramt af en kronisk lidelse, der i årenes løb bredte sig og gjorde ham arbejdsudygtig.
Niels Møller Pedersen afhændede sin ejendom i Boddum for 6 år siden, og i de sidste fire år havde han, som nævnt, haft ophold hos datteren i Humlum, hvor han nød en god pleje. Afdøde efterlader foruden hustruen fire børn.

5414-550

 

Jordefærd.
Forhenværende gårdejer i Boddum, Niels Møller Pedersen, Humlum, begravedes fra Boddum kirke i går. Der blev vist megen deltagelse, navnlig fra Boddum, hvor afdøde havde haft sin livsgerning, men også fra den egn, hvor han og hustruen levede deres sidste år.
I kirken talte afdødes slægtning, provst Gadegaard, Tarm, og nævnte i en personlig mindetale om Niels Møller Pedersen, hans særprægede personlighed og stille og indadvendte færd, der havde sin rod i et rigt sind og en dyb tankeverden.
Ved graven takkede togfører Krabbe, Fredericia, på familiens vegne og følget samledes derefter til en sammenkomst på Doverodde kro, hvor der blev talt af lærer Foged, Boddum, og af flere af familiens medlemmer.

Niels Pedersen (1916-), som blev gift i 1941 i Hove kirke med Anna Margrethe Jacobsen (1922-), født i Astrup sogn. De boede i Vandborg og senere i Ringkøbing, hvor han var støberiarbejder. Blandt deres børn er: Birthe Irene Pedersen (1943-); Leif Møller Pedersen (1946-); Bodil Margrethe Pedersen (1950-).

Kristiane Pedersen (1918-2012), som blev gift i 1950 i Hvidbjerg kirke med Peder Christian Kierkegaard Christensen (1912-2000) i Ydby. De boede i “Højlund”, Oddesundvej i Ydby. Hun var på Åbakken, da hun døde. De er begravet på Ydby kirkegård. Blandt deres børn er: Grethe Kirkegaard Christensen (1951-); Marianne Kirkegaard Christensen (1955-).

Sara Kristine Pedersen (1921-1930).

Margrethe Pedersen (1923-), som blev gift i Boddum kirke i 1946 med tømrer Hans Peter Hansen (1918-1992), født i Boddum. Han var søn af Thomas Hansen, Gravenhøjvej 27. De boede i Humlum og blandt deres børn er: Thomas Christian Grave Hansen (1952-); Karin Kristiane Hansen (1957-).

Niels Christian Pedersen (1924-1995), som blev gift med Olga Madsen (1931-2010).

Sønnen, Niels Christian Pedersen (1924-1995) og Olga Madsen (1931-2010). Niels Christian blev kaldt ”Kes Møller”. Boddum bys slagter, Henrik Christian Jensen, havde et stykke jord, hvor han kørte slagteriaffald hen, spredte det på jorden og pløjede det ned. Jordstykket blev kaldt ”Slagterens mark”. Kes Møller overtog den jord og kunne blive ved med at pløje benstykker op. De overtog ejendommen i 1948 og enken Olga solgte jorden til Ole Kappel og flyttede til Hurup, hvor hun døde. Kes Møller arbejdede en overgang som vægter på Thisted Sygehus.

Kjeld Pedersen (1952-).

Torben Pedersen (1956-).

055-550

Torben Pedersen (1956-)

Carsten Møller Pedersen, som er direktør i Nem forsikring.

Christina Madsen.

Jeppe Mølgaard Odde (1986-) overtog ejendommen i 2010.

Dette indlæg blev udgivet i Fuglebækvej. Bogmærk permalinket.