Fuglebækvej 18

Fuglebækvej 18

Matrikelnummer 7l, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 7l, 7m i 1915.
Matrikelnummer 7l, 7m, 2m, 26c i 1950.
Matrikelnummer 7l i 2013. (7l, 26c)

Erik Jensen (1858-1940), født i Hvidbjerg vesten Å og hans kone Else Marie Madsen (1862-1938), født i Sennels. De boede her fra omkring 1886, for da tegnede de forsikring på ejendommen. Erik og Else Marie flyttede til Ginnerup og blev husmandsfolk der. De er begge begravet i Heltborg.

Karen Marie Jensen (1887-) var født i Boddum.

Maren Katrine Jensen (1889-) var født i Boddum.

Severine Jensen (1891-) var født i Boddum. Hun blev sygeplejerske og gift i 1916 i Hurup med Anders Larsen Nielsen (1891-) der var født i Solbjerg.

Niels Slej Jensen (1856-1940) fra Helligkilde boede her med konen Karen Marie Madsen (1862-1940) fra Tølbøl, Lodbjerg. De blev gift i 1890. Niels Slei var blind. De flyttede til Boddum 1. april 1891 fra Hvidbjerg og overtog ejendommen samme år. I 1896 købte Niels Slej matrikelnummer 7m. De flyttede fra Boddum til Lyngby og er begge begravet i Hvidbjerg v. Å.

Peder Slej Jensen (1892-).

Cecilie Marie Jensen (1895-). Hun fik 3 børn udenfor ægteskabet. Først et par tvillingepiger, hvor kun den ene var levende, Ingrid Elisabeth Nielsen (1917-) hvis far var Isak Nielsen, og senere endnu en datter, Valborg (1921-), som blev bortadopteret til Bedsted. Cecilie Marie flyttede senere til Agger.

Johannes Jensen (1898-1898).

Ungkarlen, Ingvard Marius Christensen (1907-1974), født i Gettrup, overtog ejendommen i 1934 og boede her sammen med sin bror Marius Christensen. Ingvard flyttede til Røjkjær ved Vestervig omkring 1944. Han blev gift i 1944 i Hørdum kirke med Laura Kirstine Højbjerg (1916-2000), født i Hørdum. Da står Ingvard som gårdejer i Vestervig. Senere flyttede de til Spails ved Hvidbjerg vesten Å. De er begge begravet i Hørdum. Blandt deres børn er: Lars Højbjerg Christensen (1946-); Knud Højbjerg Christensen; Svend Åge Højbjerg Christensen (1953-); Jens Højbjerg Christensen (1955-).
Ingvards bror, Marius Christensen (1909-1984), var murer og gift med Alice Viola Mathea Nielsen (1912-1992). De flyttede til Horsfeldt ved Bedsted og er begge begravet på Bedsted kirkegård.

Johannes Kjems Hove (1903-1974), også kaldet “Hans”, købte ejendommen i 1936, men solgte den samme år.

Frederik Kristian Madsen (1893-1972) og Johanne Augusta Jensen (1904-1969), født i Ydby. De boede her fra 1936-1950.

Olga Madsen (1931-2010), som blev gift med nabosønnen fra Fuglebækvej 16, Niels Christian Pedersen (1924-1995) .

Bodil Madsen (1933-1991), som blev damefrisør og gift med chauffør Christian Kjærgaard (1923-1992) fra Bedsted.

Lene Madsen (1942-).

Christen Aggerholm (1921-1990), konen Anna Johanne Jensen (1927-2010). De flyttede ind i 1950.

Vagn Aggerholm (1950-2013) blev gift med Yvonne Breinholt og de fik sammen 2 børn: Anette ( 1972-) og Rasmus (1974-). Vagn blev gift 2. gang med Laila V. og de boede på Jegindø. Hun havde 3. børn: Iben, Kristian og Rikke.

Ellen Aggerholm (1953-2002). Hun fik 2 børn: Brian (1991-) og Simon (1993-).

042-550

Ellen Aggerholm (1953-2002)

Birgit Aggerholm (1964-). Hun fik 3. børn: Martin (1994-1994), Natassia (1996-) og Silke (1999-).

Karen Margrethe Riis (1940-) og Laust Grove Vejlstrup (1939-) der er født i Sæby overtog ejendommen i 1995.
1356-550

1999
Redaktør og politiker fylder 60 år.
Redaktør Laust Grove Vejlstrup, Fuglebækvej 18, Boddum, fylder 60 år fredag 12. februar.
Han er født og opvokset i Sæby. Efter en bankuddannelse blev han journalist, og han var i 25 år ansat på Jyllands-Posten, bl.a. som erhvervsredaktør. Derefter var han i nogle år chef for den konservative folketingsgruppes sekretariat på Christiansborg, inden han blev vicedirektør i Foreningen af Danske Eksportvognmænd.
Siden 1993 har han været selvstændig kommunikationsrådgiver for danske og internationale organisationer samtidig med, at han er journalist ved flere tidsskrifter.
Efter for et par år siden at være flyttet permanent til Thy – hvor han og hans thybofødte kone i mange år havde haft sommerhus – blev han ved valget i 1997 indvalgt i Sydthy Kommunalbestyrelse, hvor han er medlem af økonomiudvalget og formand for den konservative gruppe, ligesom han er formand for skatteankenævnet. han er endvidere formand for partiets organisation i Viborg Amt og medlem af hovedbestyrelsen.
Laust Grove Vejlstrup var i nogle år medlem af bestyrelserne for A/S Jyllands-Posten, Danmedia og Danske Dagblades Selskab for Masse- og Fjernkommunikation, ligesom han er fortatter til flere publikationer om sikkerheds- og forsvarspolitiske emner.

Dette indlæg blev udgivet i Fuglebækvej. Bogmærk permalinket.