Gravenhøjvej 7

Gravenhøjvej 7.

Bygget i 1911.
Matrikelnummer 51.
Matrikelnummer 44a i 1950.
Matrikelnummer 44e i 2013.

Niels Lauritsen overtog den i 1873.

Christian Jensen (1850-1943) og Maren Madsen (1860-1938). Christian lod huset bygge i 1911, men overtog jorden i 1910, da sønnen Kristian Mardal (1886-1969) blev gift og overtog ejendommen Burhøjgårdvej 2 i 1911. Mens Christian Jensen og Maren boede her, gav de jord til Missionshuset, Gravenhøjvej 13, der blev opført i 1913. Christian Jensen blev kaldt “Christian Sørensen”, fordi hans fars efternavn var Sørensen. De boede her indtil Marens død i 1938.

Guldbryllup.
På torsdag kan husmand Chr. Jensen (Sørensen) og hustru Maren, født Madsen, fejre deres guldbryllup. Chr. Sørensen er født i Boddum den 18. august 1850 og er altså fyldt 78 år. Hans hustru, Maren, er født i Ginnerup den 28. marts 1860 og er altså 10 år yngre. De blev viet i Heltborg kirke den 18. oktober 1878 og overtog en ejendom i det østlige af Boddum. De drev den i 33 år, hvorefter en søn Chr. Mardal Jensen overtog den, mens Chr. Sørensen købte en mindre ejendom oppe i Boddum by. Ægteparret har haft 5 børn. Af disse døde en søn, Marius ved et ulykkestilfælde i 1911. Han var montør, og pådrog sig ved et fald fra en vindmotor så store kvæstelser, at det hurtig medført døden. En søn Jens Jensen, er karetmager og møllebygger og har i mange år været beskæftiget hos fabrikant Heide, Galtrup. Af de to døtre er Madsine, den ældste, gift med gårdejer Chr. Madsen, Heltborg, og Kirstine er gift med ølhandler Jespersen, Snedsted.
De to gamle hædersfolk er raske og åndsfriske, og det er en fornøjelse at se Chr. Sørensen færdes på sin lille ejendom, altid beskæftiget og aldrig ”sløs” som vi siger. Chr. Sørensen er af den gamle skole, konservativ i ordets bedste betydning, han kan ikke med den overhåndtagende understøttelse, han vil bjerge for sig selv så længe han kan og kan ikke forstå at nogen vil modtage hjælp, når ikke det er strengt nødvendig. Han har ikke lært at skulke.
Vi føjer vor lykønskning til de mange, der sikkert vil strømme ind til de to gamle på højtidsdagen.

4833-627Dødsfald.
En af de ældste i Thy, forhenværende gårdejer Chr. Sørensen, Heltborg, tidligere Boddum, er død, 93 år gammel.
Chr. Sørensen var født i Boddum i 1850. Han voksede op i et lille husmandshjem og overtog efter sine forældre ejendommen, som han ved flid og sparsommelighed forøgede ved køb af en lille naboejendom, således at han fik en gård ud af husmandsstedet. I en høj alder afstod han ejendommen til en søn og byggede et hus i Boddum, hvor han boede, indtil hans hustru døde for fem år siden. Chr. Sørensen flyttede derefter til Heltborg, hvor han havde ophold hos en datter og svigersøn, gårdejer Chr. Madsen. Trods sin høje alder kunne Chr. Sørensen glæde sig ved et godt helbred, og indtil den sidste tid kunne man jævnlig se den gamle mand som deltager i gudstjenesten i Heltborg kirke. Han havde en god hukommelse og ville gerne fortælle minder om gamle dage.

Dødsfald.
Heltborg sogns ældste, forhenværende gårdejer Chr. Sørensen, er afgået ved døden, 93 år gammel. Den afdøde var født på Boddum, hvor han overtog sine forældres ejendom, som han senere udvidede ved at købe jord, så der blev en pæn gård ud af det. For en del år siden afstod han gården til en søn, og Chr. Sørensen og hustruen byggede et hus i nærheden. Da hustruen for 5 år siden døde, flyttede Chr. Sørensen til Heltborg, hvor han tog ophold hos en datter og svigersøn.

469-627Jordefærd.
Den 93-årige Chr. Jensen (Sørensen) begravedes i går fra Boddum kirke under ret stor deltagelse.
Pastor Knudsen talte i kirken og fremhævede afdøde som en flink og nøjsom mand, der kun havde venner.
Ved graven takkede lærer Foged på familiens vegne for deltagelsen, og ved en efterfølgende mindehøjtidelighed blev der talt af afdødes svigersøn Niels Jespersen, Snedsted, og en gammel nabo, Peder Odgaard.
Jordefærd.
Den 93-årige Chr. Jensen (Sørensen), Heltborg, begravedes fra Boddum kirke i går eftermiddag. Pastor Knudsen talte i kirken om et ord i Patriarken Jakobs historie: Den Gud, der vogtede mig fra min første færd indtil nu, han velsigne min slægt. Pastor Knudsen mindede i sin tale om, at et afsnit af Boddums historie gik i graven med Chr. jensen. Han havde levet under 5 konger, og i hans barndom var den gamle præstegård i Boddum netop blevet opført. Ved graven takkede lærer Foged, Boddum, for deltagelsen, og følget samledes derefter til en mindehøjtidelighed på Doverodde kro, hvor der bl.a. blev talt af afdødes svigersøn, ølhandler Jespersen, Snedsted og af gårdejer P. Odgaard, Boddum.

Niels Hove Nielsen (1872-1955), som var sognefoged og hans kone Stine Helligsø (1877-1954) boede her fra 1938-1956.

Anders Jensen Thomsen (1884-1959) og hans kone Inger Johanne Marie Nielsen Bjerregaard (1885-1967). Hun døde på ”De gamles Hjem” i Ydby. De boede her fra 1956 -1964.

Harald Nielsen købte huset i 1969 og hans enke Kristiane Nielsen overtog det i 1981.

Niels Mark Jensen købte det og i 1988 gik huset på tvangsauktion.

Knud Nielsen købte det i 1988 af Nykredit, men han måtte også lade huset gå på tvangsauktion i 1989.

Henning Gaard købte huset i 1991.

Peter Faurskov Petersen og Tina.

Benny Dan Poulsen og Tina Faurskov.

Anette og Jens Hvid overtog huset 1. februar 2019.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.