Gravenhøjvej 8

Gravenhøjvej 8

Matrikelnummer 7b, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 7b i 1915.
Matrikelnummer 7b, 18h, 42, 9b i 1950.
Matrikelnummer 7b i 2013 (7b, 18h, 42b, 44a).

Christen Thøgersen Sleth (1775-1834) og hans kone Maren Larsdatter (1790-1859).

Else Margrethe Christensdatter (1810-), som blev gift med Niels Rasmussen (1804-) De flyttede senere til Helligkilde.

Else Kirstine Christensdatter (1815-), som blev gift med Anders Christensen Skinhøj (1817-).

Kirsten Christensdatter (1817-1903), som blev gift med Hans Christensen (1810-1848) fra Skyum. Senere blev hun gift med Peder Nielsen (1812-1891), født i Vestervig.

Dorthe Christensdatter (1822-1901), som i 1844 blev gift  i Boddum med husmand i Dover, Christen Pedersen. (1819-) fra Gudnæs. Hun er begravet i Ydby.

Mads Jensen Staursbøl (1801-1846), født i Vestervig og søn af Jens Staursbøl, boede her med konen Maren Larsdatter (1790-1859), som var enke efter Christen Sloth. Mads var gårdmand i Boddum.

Tøger Christensen (1827-1894), født i Bedsted, boede her med sin første kone Frederikke Pedersdatter.

Enkemanden Tøger Christensen (1827-1894) og hans kone Ane Marie Christensdatter Overgaard (1840-1917). Ane Marie var født i Heltborg, men flyttede allerede til Boddum i 1841. De blev gift i 1872. Enken solgte ejendommen i 1902.

Frederik Christensen (1873-1953) født i Dover, som blev gift med Pouline Nielsen Pedersen (1875-1944), født i Hvidbjerg sogn.

Poul “Thøger” Christensen (1876-1965), som blev murer  og gift med Jensine Petrine Pedersen (1883-1956). De boede Doveroddevej 37.

Helvine Karoline Christensen (1880-1886).

Sønnen Frederik Christensen (1873-1953) og konen Pouline Nielsine Pedersen (1875-1944), født i Kallerup i Hvidbjerg sogn. De blev gift i 1899. Frederik Christensen havde ejendommen fra 1902 til omkring 1945. Pouline blev kaldt “Line” og præsten har skrevet i kirkebogen, at hun blev “Dræbt på marken af uvan ko”.

Trampet ihjel af en uvan ko.
Landmand Frederik Christensens hustru i Boddum er i formiddag død som følge af nogle kvæstelser, hun pådrog sig, da hun ville flytte en uvan ko. Man vidste, at koen var urolig, men endnu var der ingen ulykker sket. Nu skete imidlertid det værste. Fru Christensen gik op til koen, men idet hun kom i nærheden af den, løb den hende omkuld og trampede på hende, så hun blev frygtelig tilredt.
Nogle naboer havde været vidne til det skete, og de kom hende til hjælp, og fik hende befriet, ligesom de sørgede for, at hun blev bragt til sit hjem. Læge Belter fra Hurup blev tilkaldt, men kvæstelserne var så svære, at døden indtrådte en times tid senere.

Ulykken i Boddum.
Fru Christensen døde, før hendes mand og børn nåede hjem.
Som omtalt blev landmand Frederik Christensens hustru i Boddum, fru Pouline Christensen, i går dræbt af en uvan ko, der overfaldt hende, da hun ville flytte den.
Fru Christensen, der var svagelig og bl.a. så meget dårligt, var advaret mod at nærme sig koen, som man vidste var upålidelig, men da hun i går formiddag var alene hjemme, ville hun alligevel flytte koen sammen med den øvrige besætning. Koen faldt imidlertid over hende, stangede hende omkuld på jorden og bearbejdede hende med hornene, så hun var ilde tilredt, da der få minutter efter kom hjælp til. Mælkekusk Evald Jensen, Boddum, kørte forbi på en nærliggende vej, netop da koen havde angrebet fru Christensen. han sprang straks af vognen og kom hende til hjælp sammen med en nabo, der også havde opdaget koens overfald.
Frederik Christensen var kørt til Brokjær efter et læs brændsel, og en voksen søn, som er hjemme, var cyklet til Ydby. Der blev straks sendt bud efter dem begge, men ingen af dem nåede at komme hjem, inden fru Christensen døde.
Afdøde, der blev 65 år gammel, efterlader foruden sin mand 3 børn, der alle bor i Boddum.
Line Christensen havde mange venner. Hun var hjælpsom mod alle, og netop denne trang til trods sin høje alder at gøre sig nyttig, var årsagen til, at hun mistede livet i går.

Jordefærd.
Fru Line Christensen begravedes fra Boddum kirke mandag eftermiddag. I hjemmet talte lærer Foged og i kirken talte pastor Knudsen udfra Joh. 9.3. Ved graven bragte afdødes ældste søn, Chr. Christensen en tak for deltagelsen. Ved mindesammenkomst i Missionshuset blev der bl.a. talt af tømrer Mulvad, Boddum.

Dødsfald.
Efter længere tids svaghed er husmand Frederik Christensen, Boddum, død, 79 år.
Christensen var en venlig og afholdt mand, der altid med dygtighed har drevet sin lille landejendom. I en række år sad han i Boddum-Ydby sogneråd, efter hustruens død solgte han sin ejendom og boede de sidste år hos en datter og svigersøn, Laurids Nielsen, Boddum. Foruden datteren efterlader Frederik Christensen sig to sønner.

Dødsfald.
Partikulier Fr. Christensen, Boddum, er død, 79 år.
Afdøde var født i Dover og levede alle sine dage der. Han havde et landbrug i Boddum og drev samtidig fiskeri. I 1899 blev han gift med Pouline Pedersen fra Mors. Hun blev dræbt af en ko for ni år siden. Kort efter solgte han ejendommen og flyttede hen til sin eneste datter, der er gift med Laur. Nielsen, Boddum, og her fik han en kærlig pleje i sine sidste år. Fr. Christensen har været medlem af sognerådet.

Jordefærd.
I går begravedes under meget stor deltagelse Frederik Christensen, Boddum. Efter en mindesammenkomst i hjemmet, hvor lærer Foged holdt andagt, talte pastor Steen Lund i Boddum kirke ud fra Titus 3., 5. Præsten udtalte, at Christensen havde været en dygtig mand, og nu havde han efter en lang arbejdsdag fået et hjem hos sin datter og svigersøn, og han har altid været godt lidt på stedet, man holdt af denne mand.
Ved graven takkede afdødes søn, skræddermester Christensen, Hurup, sin fader for, hvad han havde været for hjemmet og for sin familie og indbød til mindesammenkomst på Doverodde kro.

Kristian Thøger Christensen (1903-1977), som blev skrædder i Paris, men vendte tilbage til Danmark og giftede sig med Karen Kirstine Bjerregaard (1913-). De fik 2 døtre: Linne Marie Bjerregaard Christensen (1946-) og Odette Bjerregaard Christensen (1951-). Han blev begravet på Hurup kirkegård, men er senere blevet flyttet til Boddum kirkegård. Ifølge folketællingen i 1940 bor han hjemme hos forældre og hans stilling er, skræddersvend.

095-550

Karen Kirstine Bjerregaard (1913-) og Kristian Thøger Christensen (1903-1977)

Jens “Frederik” Christensen (1908-1989), som giftede sig med Pouline Kristine Olesen (1910-1989) og bosatte sig på Fugløvej 9.

Anne Marie Christensen (1912-), som blev gift med gårdejer Laurits Nielsen (1912-1981) fra Vestervig sogn. De bosatte sig på Kallesandevej 3.

Henrik August Andreas Christensen (1901-1986) fra Nørhå og konen Jenny Marie Carlson (1904-1983) fra Hørdum. Henrik og Jenny havde ejendommen fra omkring 1945-1976 og blev begge begravet i Hurup.

Eigil Hartman Jensen (1923-1975), født i Hørdum. Han var en dreng, som Jenny havde inden ægteskabet med Henrik. Eigils far var Hjalmar Jensen fra Vejerslev. Han var i pleje i Hørdum hos sin mors forældre, Carl August Carlson (1882-) og Dorthea Johannesen (1869-). Eigil boede senere Kløvenhøjvej 17 i Boddum og blev gift med Kirstine Elisabeth Nielsen (1922-)

Elly Margit Christensen (1930-), som blev gift med maskinstationsejer Svend Åge Anders Peder Jensen (1924-). De boede i Kragemose, Sanderum på Fyn og fik 3 børn: Holger, Bjarne (1955-) og Anette.

Henning Preben Christensen (1932-), som blev gift med Birthe Føns (1938-). De bor i Bodum i Sønderjylland og deres børn er: Gitte, Kurt, Frank, Tine og Karina.

Helge Bent Christensen (1934-), som blev gift med Helga Moos (1936-). De bor i Øster Linnet i Sønderjylland og deres børn er: Jan, Fin, Ulla og Klaus.

Kaja Elisabeth Christensen (1937-), som blev gift i 1956 i Boddum kirke med gårdejer Bernhard Ødegaard Nielsen (1930-1986), født i Nørre Nissum sogn. De boede i Villerup, Vestervig og han er begravet i Bedsted. Deres børn er: Kirsten og Jørgen.

Egon Rudolf Christensen (1938-), som blev gift med Helene Espersen (1939-). De bor i Kolding og har børnene: Ejvind, Sonja, Preben og Tommy.

Tove Irene Christensen (1940-), som blev gift med Gunnar Gyryp Nielsen (1933-). De bor i Hurup og har børnene: Karin, Louis og Mette.

Nora Lissie Christensen (1942-), som blev gift med Orla Christian Egeberg (1936-). De boede i Sønderhå, men flyttede til Thyrasvej, Hurup. Deres børn er: Anne Marie, Susanne og John.

1592-627

Hurup pensionisten genså sit eventyrland efter 59 år.
Henrik Christensen drog til Canada for at søge lykken i 1924, men vendte hjem fem år senere. Han har for nylig besøgt sine unge dages drømmeland.
Sidst på sommeren i 1924 begav en ung Snedsted-bo ved navn Henrik Christensen sig ud på en lang rejse fra det trygge danske hjemland til Edmonton, der ligger 3300 miles inde i Canada. Eventyrlysten, myten om de velbjærgede skandinaviske udvandrere fra sidste århundrede og de trange tider herhjemme drev ham afsted. USA var lukket for indvandrere på det tidspunkt, så derfor valgte han Canada.
Hans billet gik til den canadiske by Winnipeg, hvor den energiske unge mand regnede med at kunne få høst-arbejde. Det lod sig dog ikke gøre, og den unge Snedsted-bo måtte drage 1200 kilometer længere ind i Canada, hvor han fik arbejde på en farm lidt udenfor byen Edmonton. Ganske vist var hyren mindre, end han havde regnet med, men da han kun havde 24 canadiske dollars tilbage og desuden var træt efter den 16 dage lange rejse, var den danske ungersvend parat til at tage fat på lidt af hvert.
Henrik Christensen blev kun på farmen, der var en svensk koloni, et år, da der var for lidt at lave, og han ønskede at komme til at tjene flere penge. Dernæst fik han arbejde lidt syd for byen Calgary på en farm tilhørende et canadisk ægtepar. De tog danskeren til sig og opfordrede ham til at slå sig ned hos dem. Det gjorde Henrik Christensen dog ikke, men han brugte farmen som udgangspunkt i nogle år, mens han havde forskelligt sæsonarbejde rundt omkring. I sine fem år i Canada havde Henrik Christensen arbejde som landarbejder, skovarbejder, mejerist og fisker. Egentlig var det hans mening at slå sig ned i Canada, men i 1929 drog han hjem til Danmark igen for at få sit eget landbrug.
Besøg i Canada igen anno 1983.
Henrik Christensen er i dag 82 år og bor i Hurup. For nylig besøgte han atter Edmonton efter 59 års forløb. Det gamle eventyrland var totalt forandret og næsten uigenkendeligt for den nu pensionerede landarbejder. Edmonton ligger i Alberta-provinsen, der nu er en udpræget olieprovins.
– Jeg kunne slet ikke genkende gader og veje, og byen var helt fremmed for mig fortæller Henrik Christensen. Byen har i dag næsten en million indbyggere, hvis man tæller oplandet med. Da jeg kom derover i 1924, var Edmonton jo kun en lille provinsby.
I et land som Canada ses den teknologiske og materielle udvikling meget tydeligere end i Danmark, og det var iøjnefaldende for Henrik Christensen at oliefundene havde gjort Alberta til en velhavende provins. 80 procent af Canada’s olie udvindes i dag i Alberta.
– Der er en bil for hver tredie person derovre, det være sig spædbarn eller olding, og flere husstande har op til to tre biler. Desuden er landstrækningerne meget mere åbne og bare nu. I tyverne havde jeg bl.a. arbejde med landrydning, for der var skov, buske og krat alle steder, fortæller Hurup-pensionisten.
Dengang var landet mere overskueligt. Nybyggerne kunne komme derover og få sig et homestead – frit land, forudsat de ryddede området, byggede og dyrkede jorden. Hver mand kunne højst få 160 acres (0,4 ha.). 640 acres, altså fire grunde udgjorde en sektion, og for hver gang man havde et område på seks gange seks miles, blev det kaldt for et township, en slags bysamfund. Disse mål vænnede Henrik Christensen sig til i sine unge dages Canada-periode, så det er ikke sært, at den nuværende bystruktur forekom ham rodet.
Genså bekendt 59 år senere.
Et af Hurup-pensionistens børnebørn bor tilfældigvis i Edmonton, og hende boede han hos under sit ophold i Canada i år. Hun tog ham med til High River, hvor han havde boet hos det canadiske ægtepar Ecklund. De fandt frem til en af Ecklund-parrets sønner, der boede på egnen. Han er nu 78 år, men til trods for den lange tids adskillelse havde danskeren ikke svært ved at genkende sin gamle canadiske arbejdskammerat.
De to ældre herrer fik sig en lang snak om de gode gamle dage, og Henrik Christensen fik adressen på en gammel dame, der kunne fortælle ham, hvordan det var gået hans bekendte på egnen.
Da han tog hjem til Hurup igen, var det med en indre glæde over atter at have set landet, hvor han drog ud for at finde nye eventyr.
– Hvis jeg havde været lidt yngre, var jeg nok kommet længere omkring og havde set noget mere, men det er klart, at alderen sætter visse begrænsninger. Turen derover, der iøvrigt var min første flyvetur, betragter jeg ikke som nogen rejse. Det var kun en smuttur, siger han.
Tilbage til krisen.
Det var strenge tider, den 28-årige eventyrer kom hjem til, da han vendte tilbage til Danmark i 1929. 30’ernes krise begyndte, men det tog ikke modet fra Henrik Christensen.
I 1930 blev han gift med Jenny Carlson fra Hørdum og købte ejendom i Boddum. Sammen kæmpede parret sig igennem krisen og krigsårene i 40’erne. I 47 år drev de landbrug der.
– Jeg har aldrig længtes så meget efter et land, som jeg gjorde efter Canada, da jeg kom hjem i 29, fortæller Henrik Christensen. Det var de gode forhold, jeg længtes efter og måske uden grund, for de har jo sikkert mærket krisen lige så meget derovre, som vi gjorde herhjemme.
Jenny og Henrik Christensen fik otte børn, og i dag ville han ikke have byttet sin tilværelse som landmand i Danmark med livet i Canada.
For seks år siden flyttede ægteparret i hus i Hurup, og Henrik Christensen havde den sorg at miste sin hustru i sommer.
– Jeg har mange børnebørn, men ingen af dem rejser særlig meget, fortæller han. Jeg kan godt se, at det er svært at være ung i dag med den høje arbejdsløshed og de svært tilgængelige uddannelser. Lige meget hvor man drager hen i verden i dag, så er mulighederne for at få arbejde jo ikke særlig gode, og det er svært at komme ind i mange lande.
– Jeg tror dog nok, at det visse steder i det nordlige Canada stadig kan lade sig gøre at få et homestead, hvis nogen skulle have lyst, slutter Hurup-pensionisten med et smil.

Erik Løgstrup Jensen (1954-) og hans kone Kirsten Margrethe Sund (1950-). De har firmaet ”Sydthy Staldrens” og overtog ejendommen i 1976.

Trine Jensen (1980-), som blev gift med Esben Kammersgaard. De er bosat Iruplundvej, Bedsted og har en datter: Ellen Sund Kammersgaard.

Anna Jensen (1984-), som blev gift med Martin Knattrup Sørensen. De er bosat i Bredgade, Hurup og har to børn: Alberte Knattrup Jensen og Celine.

Anton Jensen (1987-), som blev gift i 2013 – både i Boddum kirke og i Rumænien -med Julia Maria Lazar fra Rumænien. De bor Engtoften, Viby J.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.