Gravenhøjvej 19

Gravenhøjvej 19

Matrikelnummer 18d, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 53a i 1950.
Matrikelnummer 53 i 2013.

Jens Andersen Fink (1830-1893) og hans kone Else Kirstine Christensen (1832-1904), født i Redsted på Mors. Han var murer og husmand, hun spinderske og syerske.

Peder Andersen Fink (1858-), som blev gift med Arminde Rudolfine Kristine Pedersen (1868-). De emigrerede i 1887 til Australien.

Christian Andersen Fink (1862-1930), som blev bager og købmand i Boddum og senere træhandler i Hørdum og som ved sin død havde en øl- og sodavandsfabrik i Hurup. Han var gift med Inger Katrine Jensen (1862-1941).

Plejedatteren, Cecilie Katrine Pedersen (1876-), født i Ribe.

Plejesønnen, Peder Kresten Pedersen (1882-), født i Ribe.

Plejedatteren, Ellen Marie Kristensen (1888-), født i Boddum.

Bertel Kristensen (1814-1895) fra Vestervig og hans kone Kirsten Marie Nielsdatter (1838-1897) fra Barslev på Thyholm. De kom fra Villerslev til Boddum og var barnløse. De er begge begravet i Boddum.

Jens Nikolaj Andersen (1857-1928) fra Ydby sogn og hans kone Ane Kathrine Pedersen (1862-1928) fra Hvidbjerg sogn. Jens Nikolaj stod med skødet i hånden i 1900. De må være flyttet hertil fra Fuglebækvej. De er begge begravet på Ydby kirkegård.

Maren Jensen (1901-).

Huset var ejet af Ane Kathrine Pedersen (1862-1928), men lejet ud til Niels Madsen Vestergaard (1856-) fra Hørdum og hans kone Elvine Madsine Torp (1864-) fra Vestervig. De blev gift i 1892 og flyttede fra Bedsted til Boddum i 1900. Han var skomager.

Kristian Madsen Vestergaard (1892-), født i Hørdum.

Anders Marius Vestergaard (1895), født i Hørdum.

Louise Marie Ludvigsen (1866-1912) overtog ejendommen i 1903. Hun var født i Ydby, døde i Refs og blev begravet på Ydby kirkegård. Hun var ugift.

Jacob Christensen (1831-1914) fra Hurup sogn og hans kone Karen Madsen (1843-1915) fra Helligsø. Hun blev kaldt “Karen Nørgaard”, fordi hun var datter af Mads Larsen “Nørgaard”. De blev gift i 1870 og flyttede fra Snedsted til Boddum i 1874 .

4393

4395

Kristen Overgaard (1878-1950) boede her i 1916.

Maren Christensen Hove (1843-1922), enke efter Jens Christensen Thomsen (1832-1917). Efter mandens død i 1917 flyttede hun hertil fra Gravenhøjvej 10 med sine 2 ugifte døtre, Else Cathrine Thomsen (1874-1962) og Karen Marie Thomsen (1876-1954). På det tidspunkt overtog sønnen Mads Jensen Thomsen (1879-1961) gården.

Døtrene, Else Cathrine Thomsen (1874-1962), som var ugift og døde på Ullerup alderdomshjem og Karen Marie Thomsen (1876-1954), som var psykisk syg og døde på Viborggård plejehjem.

Dødsfald.
Karen Thomsen, De Gamles Hjem, Ullerup, døde i går, 78 år gammel.
Afdøde stammede fra Boddum, hvor hun havde levet størstedelen af sit liv. Sammen med en anden ugift søster opholdt hun sig i mange år hjemme hos forældrene, og efter deres død boede hun og søsteren i en årrække i et hus i Boddum. I den senere tid, hvor det kom til at knibe med kræfterne, har Karen Thomsen haft ophold på alderdomshjemmet i Ullerup. Begravelsen foregår fra Boddum kirke 2. juledag.

Jordefærd.
Karen Thomsen, der forleden døde på De Gamles Hjem i Ullerup, begravedees i går fra Boddum kirke, hvor der blev talt af pastor Steen Lund og en broder til afdøde, forhenværende skoleinspektør og landstingsmand P. Thomsen, Korsør, der mindedes slægten og dens tilknytning til Boddum.
Ved graven takkede P. Thomsen for deltagelsen, og ved en sammenkomst på Doverodde kro blev der talt af en anden broder til afdøde, pensioneret lærer Lars Thomsen, Aalborg, lærer Foged, Boddum og Søren Gravgaard, Heltborg.

Dødsfald.
Else Kathrine Thomsen, Boddum, er død under ophold på ”Visborggaard”, 88 år gammel.
Afdøde var født i Boddum og var den næstsidste i en stor søskendeflok, hvoraf adskillige i kraft af begavelse og dygtighed bragte det vidt.
Else Kathrine Thomsen blev boende i sit fødesogn, i mange år sammen med en nu afdød søster, og de to kvinder levede et stilfærdigt og beskedent liv i deres lille hus i Boddum by. I de sidste år var Else Kathrine Thomsen ramt af sygdom og kunne ikke klare sig selv. Hendes jordefærd finder sted fra Boddum kirke.

Ejendommen blev solgt til Carl E. Herforth og Edith i 1963. De var fra København og brugte den som sommerhus. Han var blomsterhandler.

1-1-627

Gravenhøjvej 19, 1963

Sønnen, Johannes Herforth og Inge.

Per Ringgaard og Anne Lis Christensen (1957-1990). De købte huset omkring 1980, men de flyttede senere til Fugløvej 9.

I 1991 blev Kim Jacobsen og Kimi Brit Nielsen ejere af ejendommen.

Louis G. Nielsen købte den i 1994.

Bjarke Højer Thomsen og Berith B. Frederiksen. Han fik skøde på ejendommen i 1996, flyttede til Ydby og bor nu sammen med Dorthe Hestbeck. Berith flyttede sammen med Kristian Kappel og bor på “Viegård” i Gettrup.

Karen Lise Ifversen og Bjarke Højer Thomsen (1967-) overtog den i 2007. Karen havde været gift med Andreas Ifversen fra “Sinderup Vejle”.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.