Nedrevet rødkalket hus

Et hus, der havde klinede, rødkalkede mure og stråtag, gavlen vendte mod vejen og der var have rundt om huset, der lå på hvad der kaldes “gadejord”.

Matrikelnummer 49a ifølge folketælling 1901.

Anders Leed (1748-1821) og hans kone Johanne Nielsdatter (1761-1811).

Enkemanden, Anders Madsen Leed (1748-1821) og hans kone Kirsten Christensdatter (1766-1826). De var begge af Boddum og blev gift i 1811.

Thøger Nielsen Fischer (1764-1837), som var husmand og hans kone Ingeborg Johansdatter ”Früh” (1774-1857). Hun datter af skolelærer Hans Früh, Hove sogn ved Lemvig, men var født i København. Hun døde som enke og almisselem.

Klemen Pedersen (1844-1903), som var husmand og hans kone Dorthe Kathrine Madsen (1845-1929), som senere flyttede til Jegindø. De blev gift i 1866 i Boddum kirke. Han var søn af gårdmand Peder Jensen Kallerup i Hvidbjerg og født der, hun var datter af gårdmand Mads Lauridsen i Boddum.

Peder Pedersen (1866-1866).

Mads Pedersen (1866-1866).

Maren Pedersen (1867-).

Ane Cathrine Pedersen (1870-1942), som blev gift i 1921 i Hurup kirke med enkemand Christian Olesen (1857-1926) født i Stagstrup, hans første kone var Inger Kristine Jensen (-1909). Han er begravet i Vestervig og hun i Heltborg.

Marie Pedersen (1872-1947), født i Boddum. Hun blev gift med forkarl på “Hindsels”, Anders Kristian Andersen (1866-1926), født i Sønderhå. Blandt deres børn var: Maren Kirstine Andersen (1899-), som blev gift i 1922 i Hørdum med husejer i Sennels Valdemar Kristian Kristensen (1895-), født i Hov; Jens Mathias Andersen (1901-); Clemen Peter Andersen (1902-); Theodor Andersen (1903-); Kristian Andersen (1905-), som blev gift i 1934 i Hørdum kirke med Johanne Marie Olesen (1909-) født i Harring; Harald Andersen (1908-); Dorthea Katrine Andersen (1911-); Thora Eleonora Kristine Andersen (1912-); Anna Anine Andersen (1914-). De boede først bestyrer i Mølgård, Lundby, men flyttede til Hørdum og fik et husmandssted der.

Petrea Pedersen (1873-1962), som blev gift med husmand i Ullerup, Anthon Marinus Nielsen (-1953).

Madsine Pedersen (1876-1942) som blev gift med gårdejer af ”Nygård” i Ydby, Jens Nielsen Olesen (-1928).

Peder Pedersen ”Hove” (1879-1952), som blev landpost og gift med Marie Anine Markvorsen.

Mariane Pedersen (1881-), som blev gift i 1909 i Boddum kirke med husejer Kristen Overgaard (1878-), født i Heltborg sogn. De boede en del år på Kallesandevej.

Pouline Pedersen (1883-1883).

Pouline Pedersen (1884-).

Johanne Pedersen (1885-) som blev gift med arbejdsmand i Hvidbjerg, Kristian Jensen Kristensen (1887-).

Ane Pedersen (1887-1933), som blev gift med husmand i Barslev, Niels Søndergaard (1870-1950). De døde begge i Barslev og er begravet i Hvidbjerg.

Kirstine Pedersen (1888-1888).

Charlotte Mikkelsen (1869-1954), som var enke efter Lars Kristian Kristensen “Thing” (1863-1918). Lars døde tidligt og herefter flyttede Charlotte fra Fuglebækvej hertil, hvor hun boede i perioden (ca.) 1919-1953.

Dødsfald.
Fru Charlotte Christensen, De Gamles Hjem i Hurup, er død 84 år gammel. Hun var enke efter tømrer og landmand Lars Chr. Christensen, Boddum, og havde boet i Boddum størstedelen af sit liv. Hun blev enke i en forholdvis ung alder og ernærede sig og sin store børneflok som syerske. Charlotte Christensen bevarede i sin høje alderdom et glad og tilfreds sind, og på sin gamle dage rejste hun meget omkring til sine børn. I den sidste tid havde hun haft ophold på De Gamles Hjem i Hurup.

5311-627

Jordefærd.
Enkefru Charlotte Christensen, som forleden døde på De Gamles Hjem i Hurup, begravedes fra Boddum kirke lørdag eftermiddag. Der var mødt et stort følge fra Boddum sogn, hvor afdøde havde boet størstedelen af sit liv. Pastor Steen Lund talte ud fra ordenen i Rom. 6 p, Guds nådegave – det evige liv, og nævnte i nogle personlige ord om afdøde, at hendes lange tilværelse havde været præget af gammeldags dyder som nøjsomhed og tilfredshed. En søn af afdøde, barber Christensen, Ræhr, takkede ved graven for deltagelsen

Kirstine Marie Kristensen (1893-).

Peder Kristensen (1894-).

Marie Elisabet Kristensen (1896-), som blev gift med landmand Jens Amby (1897-) i Serup, Odby sogn.

Kristian Ole Kristensen (1899-), som blev barber i Hansted og gift med Karen Mathilde Hummelshøj (1902-).

Helga Kristensen (1901-1901).

Holger Johannes Kristensen (1902-) som blev gift med Margrethe Nielsen Brandsholm (1911-).

Ejnar Frederik Kristensen (1904-1905).

Helga Kristine Kristensen (1906-1995), som blev gift med reservepostbud i Bedsted, Jens Jørgen Peder Eriksen (1901-1975). Han blev senere landpost i Boddum.

Erna Oline Kristensen (1908-), som blev gift med snedkeren Viggo Sørensen (1908-) fra Odense.

Åge Regnar Nielsen (1910-1972) fra Gravehøjvej 15 købte ejendommen i 1954, rev huset ned og byttede jorden med Anders Bjerregaard, Gravenhøjvej 16, vedrørende have til Åge Nielsens hus (uden skøde) Gravenhøjvej 15.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.