Gravenhøjvej 23 – “Sletsgaard”

Gravenhøjvej 23

”Sletsgaard” eller “Slethsgaard”, der er bygget i 1876.
Matrikelnummer 30a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 30, 28d, 26c i 1915.
Matrikelnummer 16c, 28d, 30a i 1950.
Matrikelnummer 30 i 2013.

Mads Larsen”Nørgaard” (1816-1894), født i Helligsø og hans kone Maren Pedersdatter (1805-1888) fra Hvidbjerg v. Å. De må være flyttet hertil i 1844 og han står da som ejer af “Slethsgård” og de havde 3 børn under 6 år. Mads var sognefoged.

Ane Cathrine Madsen (1838-), født i Helligsø.

Laurids Madsen (1840-1917) også kaldet Laust Madsen Nørgaard, født i Helligsø og gift med Ane Nielsen “Aggergaard” (1854-1942).

Karen Madsen (1843-1915) født i Helligsø.

Dorthe Cathrine Madsen (1845-), født i Boddum og gift i 1866 i Boddum kirke med Clemen Pedersen (1844-).

Peder Madsen (1847-), født i Boddum.

Sønnen, Laust Madsen Nørgaard (1840-1917), født i Helligsø, boede her med sin kone Ane Nielsen “Aggergaard” (1854-1942), født i Hvidbjerg sogn. De blev gift i 1874 og samme år flyttede hun til Boddum. Ved sin død boede Ane i Boddum, men selve døden indtraf under et ophold hos en søn i Holmgård, Ydby sogn.

Maren Madsen (1875-), født i Hvidbjerg sogn og gift med Thomas Jessen Hansen (1869-) fra Tønder. De rejste til USA i 1910. Maren Madsen døde i Irene, South Dakota, USA. De fik 13 børn.

Niels Aggergaard Madsen (1878-) eller Nels Aggergaard Madsen. Han rejste til USA i 1900 og blev amerikansk statsborger i 1908. Han var med i 1. verdenskrig 1917-1918 og han var da bosat i Turner County, South Dakota, USA. Han blev gift i 1911 med Matilda K. Overgaard (1884-). I 1920 bor de i Daneville, Turner og han arbejder som agent hos Standard Oil og de har 2 børn: Mildred og Leroy.

Anders Madsen (1881-1960) eller Andrew Madsen, som blev gift med Amelia Schmitgall (1877-1970). De døde i Yankton, South Dakota, USA. De fik 2 børn: Anna og Marie.

Søren Aggergaard Madsen (1882-), som blev gift med Marie A. Lundh. Han døde i Yankton, South Dakota, USA.

Mads Madsen (1885-1901).

Ane Madsen (1886-). Hun rejste i 1905 til Illinois, USA og angav da sin stilling til “frøken”.

Laurits Gravgaard Madsen (1890-1964), som rejste til USA i 1909. Han blev gift med Mary L. (1886-1969). De er begravet i Clay County, South Dakota, USA. De fik 3 børn.

Frederik Kristian Madsen (1893-1972), som var fisker. Han opholdt sig i nogle år i Amerika. Han tog navneforandring til Frederik Christian Madsen, men blev mest kaldt “F. K. Madsen”. Han blev gift med Johanne Augusta Jensen (1904-1969).

Anton Madsen Nørgaard (1898-1985), som blev gårdejer i Ydby og gift med Jenny Vilhelmine Pejtersen (1910-1994) fra Hørdum. Inden giftermålet havde han tilbragt nogle år i Amerika. De er begge begravet på Boddum kirkegård. Blandt deres børn er Anne Marie Madsen Nørgaard (1932-).

Dødsfald.
Enkefru Ane Nørgaard, der var enke efter gårdejer Laust Nørgaard Madsen, Boddum, er død, 88 år gammel. Afdøde var født på Thyholm, men har størstedelen af sit liv boet i Boddum. Der var i ægteskabet opvokset 8 børn, der alle opholdt sig i Amerika, og da Ane Nørgaard var 70 år gammel, rejste hun over for at se til børnene. Denne rejse, der varede 3 år, blev en stor oplevelse for hende, men hun længtes tilbage til Danmark og rejste alene hjem. Senere kom to af sønnerne tilbage, og de har i de senere år været en god støtte for deres gamle moder. Det er Anton Madsen, Holmgaard ved Ydby, og Frederik Chr. Madsen, Boddum.

0460-550
Jordefærd.
Enkefru Ane Nørgaard, Boddum, begravedes i lørdags fra Boddum kirke, hvor pastor Knudsen talte ud fra 2. Mosebog, hvori der fortælles om Israeliternes udgang fra Ægypten og Guds løfte om at føre dem. Pastor Knudsen omtalte Ane Nørgaard som et menneske, der havde ladet Gud føre sig, og han skildrede den taknemlighed, som hun viste mod de børn og venner, der var givet hende.
Ved graven takkede lærer Foged for deltagelsen og rettede en særlig tak til pastor Knudsen for de mange sygebesøg, han havde aflagt.

Niels Kjærgaard (1878-1953) og Else Marie Nielsen, født på Orø (1875-1943). De havde mødt hinanden på Hundborg Højskole 1899-1900, men inden da havde Else Marie været på Vallekilde højskole. Niels købte ejendommen den 24. juni 1917.

Maren Kjærgaard (1906-1960), som var ugift økonoma på Køng højskole, da hun døde. Hun havde været elev på Vallekilde højskole. Hun blev begravet i Boddum.

Else Marie Kjærgaard (1910-2004), som blev kaldt “Else” og senere “Tut”. Hun var på Vallekilde højskole og blev gift med Evald Ottanius Pedersen (1908-1980).

Jens Peter Kjærgaard (1916-1992), som blev politibetjent og gift med Maren Hove Thomsen (1918-1978).

Familien Kjærgaard-550

Familien Niels Kjærgaard cirka 1921

Svigersønnen, Evald Ottarius Pedersen (1908-1980), ofte kun benævnt som “Pedersen” og hans kone Else Marie Kjærgaard (1910-2004), ofte kun kaldt “Tut” eller “Else”. Tut havde været på Vallekilde højskole. Evald overtog ejendommen den 11. november 1947. Han var født i Visby og havde inden giftemålet med Else Marie ejet “Blæsbjerg” på Doverodde bakke og kørt tørv for Doverodde Købmandsgård. Han havde en bror i Boddum, Christian Ejnar Pedersen (1903-1967), der boede Kallesandevej og senere Gravenhøjvej 35. Senere flyttede også en søster til Boddum, det var Ellen Pedersen (1912-1995) og hun boede Doveroddevej 27.

Niels Kristian Kjærgaard Pedersen (1949-).

Else Marie Kjærgaard Pedersen (1952-2019). Hun blev gift med Knud Laustsen og fik to børn: Susanne og Søren.

Laurits Skinhøj Hansen overtog ejendommen i 1993.

Finn D. Enevoldsen købte huset i 1993.

Rasmus Tjener (1981-) og Kathrine Nedergaard (1979-) overtog ejendommen i 2005.

Tommy Jørgensen

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.