Nedrevet – “Kongensgaard”

Et nu nedrevet hus. Det var stuehuset til “Kongensgård”. Det var et lavt hvidkalket stuehus med stråtag.

Ifølge Matrikelskort fra 1814 er nummeret 19.
Matrikelnummer 19d ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 19d i 1915.
Matrikelnummer 19d i 1950.

Clemmen Christensen Kongensgaard (1762-1825) og hans kone Inger Nielsdatter (1764-1840). Han var gårdmand og lægsmand i Boddum og  søn af Christen Visby (1719-) og Edel Christensdatter (1718-).

Niels Clemmensen (1790-).

Christen Clemmensen (1795-1859), som blev gift med Else Larsdatter (1812-1862).

Maren Clemmensdatter (1801-), som blev gift med Peder Jensen Kallerup fra Søndbjerg (1791-).

Jens Christian Clemmensen (1808-), som blev gift med Maren Nielsdatter (1805-1871).

Sønnen, Christen Clemmensen Kongensgaard (1795-1859) og hans kone Else Larsdatter (1812-1862). Else Larsdatter var datter af gårdmand Lars Jensen Hove i Boddum. I 1859 hængte Christen sig, vistnok fordi høsten havde været udsædvanlig dårlig det år.

Plejesønnen, Clemen Jensen (1840-1910). Han var søn af Christen Clemmensens bror, Jens Christian Clemmensen (1809-1895). Han blev gift i 1861 med Johanne Jensen Sø (1838-1907).

Plejedatteren, Maren Nielsdatter (1839-1919). Hun var datter af Else Larsdatters bror, Niels Larsen Hove (1804-1888). Hun blev gift i 1861 med Jens Hove Pedersen (1832-1915), som var søn af Christen Clemmensens søster, Maren Clemmensdatter, og dermed hans nevø.

Plejedatteren, Maren Nielsdatter (1839-1919) og hendes mand Jens Hove Pedersen (1832-1915). Familien flyttede senere til Hvidbjerg og hvor de også er begravet, men en søn, Peder Pedersen Hove (1874-1935) købte i 1899 “Snæver”, Gravenhøjvej 20 i Boddum. De flyttede til Hvidbjerg i 1863.

Peder Pedersen (1861-1867). Han var født i Boddum og døde i Hvidbjerg.

Maren Pedersen (1865-1867). Hun var født i Hvidbjerg og døde der.

Maren Pedersen (1868-1938), født i Hvidbjerg og gift med Niels Riis Nielsen (1864-1952). De er begge begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Else Marie Pedersen (1871-1926), født i Hvidbjerg og gift i 1900 med Poul A. Poulsen Søndergaard (1873-1946) og de boede i nogle år i Grønnegård, Gravenhøjvej 26.

Peder Hove (1874-1935), som blev gift med Gudrun Nielsen Kjems (1881-1935).

Niels Hove Pedersen (1877-1945), født i Hvidbjerg. Han var ugift og havde fødegården i Nørre Hvidbjerg sammen med lille broderen Kristian Hove (1880-1954).

Kristian Hove (1880-1954) var ugift og havde fødegården i Nørre Hvidbjerg sammen med store broderen Niels Hove Pedersen (1877-1945).

Mads Christensen Skinhøj (1809-1889) og hans kone Karen Madsdatter (1819-1846). Hun var født i Boddum og døde i barselsseng.

Kirsten Cathrine Madsen (1846-).

Mads Christensen Skinhøj (1809-1889) og hans anden kone, Karen Kathrine Pedersdatter (1816-1903), født i Ydby.

Karen Madsen (1849-1933).

Bodil Katrine Madsen (1851-1886).

Svigersønnen, Anders Christian Nielsen ”Søndergaard” (1843-1899) og Karen Madsen (1849-1933). De blev gift i 1870 i Boddum kirke. Han var søn af gårdmand Niels Christensen Søndergaard i Boddum og født der, og hun var datter af gårdmand Mads Christensen Skinhøj i Boddum og ligeledes født der.

Lars Kristian Kristensen ”Thing” (1863-1918) og konen Charlotte Mikkelsen (1869-1954), født i Galtrup sogn. Han var hustømrer og de blev gift i 1892 og samme år var hun flyttet til Boddum fra Erslev. De købte ejendommen i 1897. Charlotte døde på alderdomshjemmet i Hurup, men ligger begravet i Boddum.

Kirstine Marie Kristensen (1893-).

Peder Kristensen (1894-).

Marie Elisabet Kristensen (1896-), som blev gift med landmand Jens Amby (1897-) i Serup, Odby sogn.

Kristian Ole Kristensen (1899-), som blev barber i Hansted og gift med Karen Mathilde Hummelshøj (1902-).

Helga Kristensen (1901-1901).

Holger Johannes Kristensen (1902-), som blev gift med Margrethe Nielsen Bransholm (1911-).

Ejnar Frederik Kristensen (1904-1905).

Helga Kristine Kristensen (1906-), som blev gift med reservepostbud i Bedsted.

Jens Jørgen Peder Eriksen Kristensen (1901-).

Erna Oline Kristensen (1908-), som blev gift med snedkeren Viggo Sørensen (1908-) fra Odense.

Ifølge folketællingen af 1901 boede Bertel Christian Bach Andersen ”Hjortsvang”  (1822-1910) og hans kone Mette Anne Maria Andersdatter (1824-1906), som kom fra Frøslev på Mors, til leje hos dem. De blev gift i 1855 og flyttede til Boddum i 1863 fra Vestervig. Da Mette efter sin død  i 1906 lå på “lit de parade” var Jens Hove deromme for at se hende og han fortalte siden, at hun var så smuk, at han strøg hende på kinden. Bertel Hjortsvang var tidligere husmand ude i Havreland. Efter konens død flyttede han til en datter i Heltborg.

Ane Dortea Bertelsen (1857-1942), som blev gift med husmand og smed Thomas Peter Pedersen (1859-1910).

Andrea Mariane Bertelsen (1860-1933), som blev gift med Johannes Nielsen (1866-1917). De udvandrede til Amerika, men vendte senere tilbage til Danmark.

Jens Madsen (1860-1913), født i Hillerslev – præsten betegner ham som ”Junior” – og hans kone Ane Pedersen ”Galsgaard” (1858-1949) fra Helligsø. De blev gift i 1884 i Helligsø og købte ejendommen i 1901 og lejede den ud. De flyttede selv herop fra Sønderhedegård, Gravenhøjvej 24 i 1908. Jens døde som “husejer og landpost i Boddum by” og Ane blev boende til 1948.

Mads Nielsen Madsen (1886-1969), som rejste til USA i 1907.

Karen Marie Madsen (1887-1974). Hun døde i Haderslev.

Peder Kristian Galsgaard Madsen (1890-1972).

Andreas Madsen (1891-1892).

Andreas Madsen (1893-1964), som rejste til USA i 1911.

Maren Galsgaard Madsen (1895-1980), som rejste til København og arbejdede der som tjenestepige.

Elisa Marie Madsen (1898-1959), som blev gift i 1919 i Væggerløse kirke med Niels Christian Pedersen (1888-1987), født i Væggerløse, Maribo amt. Elisa døde i Varde.

Ane Kirstine Madsen (1901-), som blev gift med “tjenende i Hurup” Christian Christensen (1887-1965) og de boede Fugløvej 2.

Christen Christensen overtog ejendommen i 1948.

Anton Møller Nielsen overtog ejendommen i 1951.

Oskar Kristensensen Iversen (1924-1987) og Thora Elna Skriver Kristensen (1930-1996). De købte huset i 1951.

Conny Margrethe Kristensen Iversen (1948-).

Carl Martin Kristensen Iversen (1950-).

Christian Marius Kristensen Iversen (1951-).

Karen Marie Kristensen Iversen (1953-).

Knud Mikael Kristensen Iversen (1954-). Han bor på Oddesundvej i Hurup.

Carlo Martino Kristensen Iversen (1959-).

Karsten Iversen.

Ivar Bjerregaard Thomsen (1913-2004) fra Gravenhøjvej 18, overtog jorden i 1951. Han overtog også senere huset, som han rev ned.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.