Gravenhøjvej 26 – “Grønnegaard”

Gravenhøjvej 26

”Grønnegård” og ligger for enden af en sidevej på højre hånd.
Matrikelnummer 5a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 5a i 2013 (5a, 5m).

Kristen Nielsen ”Søndergaard” (1835-1898), født i “Søndergård”, Gravenhøjvej 22 og hans kone Else Marie Poulsen (1841-1925), født i Dover. De blev gift i 1867 i Boddum kirke. Gården blev bygget til Kresten og Else. Det var hedeskiftet til “Søndergård”, der på den måde blev delt mellem Niels Christensen Søndergaards (1804-1843) 2 sønner. Else og Kresten mistede deres knap 5-årige søn, så da Else Maries svigerinde døde kort efter fødselen af  tvillinger, tog de tvillingerne i pleje.

Niels Christian Nielsen (1868-1873).

Plejesønnen, Poul Andreas Poulsen (1873-1946).

Plejedatteren, Madsea Cecilie Poulsen (1873-1954).

Plejesønnen, Poul Andreas Søndergaard Poulsen (1873-1946). Han var født i Ydby og boede her på “Grønnegård” med sin kone Else Marie Pedersen (1871-1926), født i Hvidbjerg. De blev gift i 1900 og samme år flyttede hun til Boddum. Han ejede gården fra 1898 til 1904. Senere flyttede familien til “Oddershedegård”.

Ellen Marie Poulsen Søndergaard (1901-1970), født i Boddum.  Hun blev gift i 1923 i Hillerslev med Christian Knakkergaard Bojesen (1899-1976), født i Østerild. Ellen døde i Thisted og Christian i Østerild.

Christen Poulsen Søndergaard  (1904-1956), født i Tilsted og gift i 1930 i Østerild med Anna Nørgaard (1908-1990). De er begge begravet på Kallerup kirkegård.

Jens Poulsen (1907-1969), født i Tilsted og gift med Thora Louise Frimor (1909-).

Anton Eliassen “Smed” (1877-1961), født i Søndbjerg sogn, og konen Mette Kirstine Dueholm Pedersen (1881-1944) havde ejendommen fra 1904 og til 1918 og boede der i den tid. Anton flyttede senere til Gravenhøjvej 32.

Sidsel Marie Eliassen (1906-1985), som blev gift med landmand Magnus Ole Kristensen (1900-1997) fra Føvling sogn.

Kristiane Eliassen (1908-1995), som blev kaldt “Nanna”. Hun blev gift med gårdejer Mads Kristian Steensgaard Pedersen (1908-1995) fra Ydby. De boede i “Korsgård” ved Hurup. De blev gift i 1935 i Boddum kirke og fik sønnen Per Anton Korsgaard Pedersen (1947-). De er begge begravet på Hurup kirkegård.

Kristian Eliassen (1911-1987) blev gift med Johanne Marie Larsen (1922-1990) i 1942 i Ydby kirke. De boede i Jestrup, Lyngs og deres børn var: Maren Kirstine Eliassen (1944-); Rigmor Eliassen (1946-); Ruth Eliassen (1948-); Christian Dueholm Eliassen (1949-); Betty Eliassen (1952-); Poul Anton Eliassen (1955-); Eva Agnethe Eliassen (1956-). De er begge begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Niels Peter Eliassen (1913-), som blev gift med Anna Kirstine Sørensen fra Sønder Omme.

Carl Edvard Eliassen (1915-).

Mette Eliassen (1917-2013), som blev gift i Boddum kirke i 1945 med rutebilejer Mads Christian Hansen (1915-1985) fra Hurup. Deres børn var: Thomas Peter Hansen (1947-); Knud Anton Hansen (1948-); Lars Christian Hansen (1953-); Søren Dueholm Hansen (1956-).

Agnes Johanne Eliassen (1919-1984), som blev gift i Sæby kirke i 1947 med købmand, Hans Kjærskov (1918-1994), født i Hørby. Blandt deres børn er: Kirsten Dueholm Kjærskov (1948-); Henning Dueholm Kjærskov (1952-);Birgitte Dueholm Kjærskov (1957-). De døde begge i Sæby.

Else Sofie Eliassen (1924-), som blev ekspeditrice og gift i 1951 i Boddum kirke med lærer Christian Richardt Damsgaard (1925-1988) fra Sæby. Blandt deres børn er: Erik Damsgaard (1952-); Bjarne Damsgaard (1955-); Poul Damsgaard (1957-); Mette Damsgaard (1960-).

Anders Andersen (1891-) og hans kone Ane Kirstine Jensen (1898-). Anders købte ejendommen i 1918.

Dagny Andersen (1919-), født i Boddum.

Jeppe Kristensen (1873-1964) overtog ejendommen i 1919 og boede her med sin kone Else Marie Kristensen (1872-1929). Han var gårdmand i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, da de blev gift i 1903 i Boddum kirke og de flyttede hertil inden de flyttede til Hurup og han udvandrede til Canada. Før havde de boet nogle år på “Sandgård”, Grurup, hvor de fleste af deres børn er født. Else Marie døde i Hurup og i kirkebogen blev der skrevet at hun var ”Forladt hustru” og at hendes mand Jeppe Kristensen var farmer i Canada.

Kristen Auergaard Kristensen (1904-), født i Helligkilde, Hvidbjerg. Han udvandrede til Canada, hvor han arbejdede ved landbruget. Han var ugift.

Anna Dorthea Kristensen (1907-), født i Grurup. Hun blev gift med hr. Jensen og de havde en gård i Canada. De fik ingen børn.

Peder Odgaard Kristensen (1908-), født i Grurup. Han boede i Canada og arbejdede ved landbruget. Han forblev ugift.

Dorthea Odgaard Kristensen (1909-1998), født i Grurup. Hun blev gift med Charles Lemond (1900-1979) der var født i Russel, Ontario i Canada. De boede på en gård i Canada. De er begge begravet i Calgary, Alberta i Canada. De fik et barn, Else Lemond.

Mads Kristian Jeppesen Kristensen (1911-), født i Grurup. Han arbejdede ved landbruget i Canada og forblev ugift.

Vilhelm Odgaard Kristensen (1912-1983), født i Grurup. Han boede i Canada og blev gift og fik 2 børn, hvoraf den ene var pigen, Else.

Smed og gårdejer Kristian Fogh Nielsen (1870-1956) og konen Ane Cathrine Pedersen (1872-1937) født i Kjæstrup, Heltborg sogn. De flyttede hertil i 1920 fra Bedsted. Senere, omkring 1930, flyttede de til Burhøjgårdvej 4. Begge er begravet i Bedsted.

Christian Henrik Fogh Nielsen (1898-1976), født i Hurup og gift med Anna Marie Jensen (1900-1938), født i Bedsted.

Johanne Marie Nielsen (1899-1985), som blev gift med en vognmand i Bedsted, Martin Alfred Kjærgaard (1892-1978).

Sønnen, Christian Henrik Fogh Nielsen (1898-1976), også kaldet “Den unge Fogh”, og hans kone Anna Marie Jessen (1900-1938). De overtog gården i 1930 og flyttede senere til Morup Mølle.

Chresten Jessen Fogh Nielsen (1926-), født i Ørum.

Inger Marie Fogh Nielsen (1928-), født i Ørum.

Henri Jessen Fogh Nielsen (1935-1936).

Niels Krabbe (1901-1993) født i Uglev og hans kone Hilda Kathrine Andersen (1907-1986) født i Thorsted. De overtog gården i 1935. Mere om Niels Krabbe.
I
følge folketællingen i 1940 er Niels Madsen Krabbe (1925-) født i Boddum ansat som forkarl og Jan Anton Jensen (1925-) født i København er andenkarl.

Else Krabbe (1940-2014).

Holger Krabbe (1943-).

Dødsfald.
Forhenværende gårdejer Niels Krabbe, Gravenhøjvej 35, Boddum, er død 91 år.
Niels Krabbe var født i Uglev, hvor han havde pladser i ungdommen, afbrudt af en vinter på Tommerup Højskole.
I 1927 rejste han til Canada, hvor han arbejdede sig frem til østkysten til vestkysten og var på den danske højskole i Calgary. I nogle år drev han en farm sammen med en fynbo, før han i 1933 valgte at vende hjem til Thy igen. Efter plads på en gård i Sennels købte Niels Krabbe i 1935 ”Grønnegaard”, i Boddum. To år senere blev han gift med Hilda Andersen fra Thorsted, og sammen havde de mange års virke på ”Grønnegaard”, indtil de i 1968 overdrog gården til en søn og svigerdatter og flyttede til en ejendom i nærheden. Der havde Niels Krabbe i 1985 den sorg at miste sin kone, men han blev boende på ejendommen, hvor han til sin død fik kærlig omsorg af en datter. Niels Krabbe var en interesseret landmand, som ikke mindst havde blik og fornemmelse for kvægbrugets sammenhænge. Han havde sine meningers mod og kunne dermed godt komme i opposition til meningerne på bjerget. I en periode var han med i organisationen Landbrugernes Sammenslutning. I sine yngre år var Niels Krabbe aktiv med gymnastik og fodbold, såvel som han satte pris på et godt spil skak. Blandt venner var han kendt for et godt humør og en kvik replik. Tiden i Canada stod i et særligt lys for ham, og han fortalte gerne om sine mange oplevelser i det fremmede.
Afdøde efterlader de to nævnte børn.

1606-627

Sønnen, Holger Krabbe (1943-) og hans kone Asta Søndergaard Poulsen (1949-2015). De overtog stedet i 1968.

Lilian Krabbe.

Vita Krabbe.

Ida Krabbe, som bor i Hurup.

Niels Valdemar Krabbe.

1393-550
28 marts 2001
Staffetten har i denne uge været i Boddum.
Når man i Boddum forlader asfaltvejen på Gravenhøjvej umiddelbart efter nr. 24 og kører ad den private vej til Asta og Holger Krabbe i ”Grønnegård”, gribes man uvilkårlig af den tanke, hvor smuk vores forfædre egentlig forstod at placerer deres gårde og ejendomme i landskabet. ”Grønnegård” har en beliggenhed, som hvis den skulle opføres i vore dage ville give såvel Naturfredningsnævnet, Skov- og naturstyrelsen og sikkert en hel række andre interesseorganisationer, røde knoppe. Beliggenhedden er da også hel unik med en storslået udsigt over Skibsted og Gravgård fjorde og med store del af Thyholm indenfor synsfeltet.
Holger Krabbe er født på gården, som han og Asta overtog efter Holgers forældre, da Asta – der er fra ”Øster Røjkjær” – og Holger blev gift i 1968. Gården er på 45 ha. og der er 70 malkekøer + opdræt i løsdrift stalden.
Ved kaffen, som straks kommer på bordet, drejes snakken uvilkårligt ind på, hvor forandret meget er blevet i et sogn som Boddum. Da vi startede i ’68 var der 4 mælkeruter til Doverodde Mejeri, i dag er vi kun tre leverandører tilbage filosoferer Holger, men jeg tror den samlede mælkemængde er nogenlunde den samme.
Bortset fra et ungdomsskoleophold i Nørre Nissum et landbrugsskoleophold på Graasten Landbrugsskole og soldatertiden i Nørre Uttrup i 1962 har Boddum været Holgers faste bastion. Holger mindes en episode under soldatertiden, hvor vi var i højeste alarmberedskab, russiske krigsskibe havde sat kurs mod Cuba og i Svinebugten fik de det ultimatum af daværende præsident Kennedy, at vendte de ikke om, ville de blive beskudt og en tredje verdenskrig være en realitet. Heldigvis fik de russiske flådeenheder kontraordrer, men indtil det skete, var stemningen trykket, husker Holger.
Jeg er ikke, og har heller aldrig været, hvad man kalder en effektiv landmand, uden at det skal lyde, som bedrevidende har det, som i dag betegnes som et bæredygtigt landbrug tiltalt mig mest. Da man i 1988 fra Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi efterlyste landmænd, som ville deltage i et biogas pilotprojekt meldte jeg mig som interesseret, og fik opstillet et anlæg, dels af idealistiske grunde og dels ønsket om at opnå en høj grad af selvforsyning af energi. Som sidegevinst kunne jeg se både en miljøgevinst og en forbedret gødningsværdi i den afgassede gylle. Projektet har ikke kørt uden problemer, men efter at vi har fået installeret en større generator og endvidere får gylle fra en nabogård samt tilført slagteriaffald, kører anlægget fornuftig og vor kapacitet ligger på årsbasis på 300.000 kwt. Den afgassede gylle ledes så tilbage til nabogården gennem rørsystemet. Det kan godt undre mig, at det egentlig er først nu, at biogassen og dens muligheder, er ved at vinde indpas, men ting tager som bekendt tid.
Asta og Holger er overbeviste kristne og vedkender sig deres kristne tro, de er flittige kirkegængere og Holger har gennem en snes år været i menighedsrådet og har beklædt formandsposten. Jeg har repræsenteret Kristelig Folkeparti gennem to perioder i Sydthy Kommunalråd. Lidt skuffende opnåede partiet ikke genvalg ved sidste valg, men kommunalrådsarbejdet var en både lærerig og interessent periode af min tilværelses.
Vi kommer i samtalens løb ind på Dansk Landbrugs fremtid, og her er Holger ikke i tvivl, – vil vi opretholde den levestandard som vi efterhånden har vænnet os til, er det helt utænkelig, at vi kan undvære den nettovalutaindtægt som landbruget hjembringer. Enhver produktion har sine omkostninger også miljømæssigt, men at snart sagt alle vore genvordigheder er landbrugets skyld, kan jeg ikke acceptere, og den, vi kan vist godt kalde den hetz, som landbruget må stå model til, er ikke ligefrem befordrende for unge mennesker, når de skal vælge levevej. Med hensyn til en gård som den vi driver, må vi da nok på sigt se i øjnene, at den kommer på fremmede hænder, da ingen af vore fire børn eller svigerbørn er interesserede.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.