Gravenhøjvej 27

Gravenhøjvej 27

Matrikelnummer 8b ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 8b i 2013 (6i, 8b).

Jens Christian Jepsen (1830-1877), født i Helligsø og hans kone Johanne Knudsdatter (1832-1906) fra Lyngs. De kom til Boddum i 1862 fra Hvidbjerg, Thyholm. De flyttede tilbage til Hvidbjerg, hvor de også er begravet.

Jens Chr. Jepsen, overtager gården Matr. 8b i Boddum den 3de Maj 1871 beligende på Boddum Hede, ved Gravenhøj. Ifølge Mageskifte Skøde med Jens Christian Andersen, overtager Jens Chr. Jepsen den 15 Juli 1875 tilhørende i Hvidbjerg By og Sogn på Thyholm beliggende Gård med Jord Matr. nr.4a Gården overtages til en værdi af 6000 kr. som fordeles således Gården 8b i Boddum værdi 3000 kr. tillige skal give ved mageskifte 3000 kr.

Ivar Jepsen (1859-1945), født i Hvidbjerg. Han blev gift i 1898 i Hvidbjerg kirke med Ane Katrine  Madsen (1872-1962), født i Helborg og de er begge begravet i Hvidbjerg. Blandt deres børn er: Jenny Johanne Jepsen (1899-); Laurids Kristian Jepsen (1902-), der bliver gift i 1934 i Heltborg kirke med Nikoline Pedersen (1905-) født i Visby.

Knud Augustinus Jepsen (1871-1954), født i Boddum. Han udvandrede til USA og døde i Connecticut. Han blev først gift med Christine K. (1873-1917) og derefter med Johanne H. (1883-1949).

Jens Christian Andersen ”Brond” (1834-1914) og Dorthe Marie Pedersdatter (1830-1907). De flyttede til det nu nedrevne hus ved Listhøje, der også havde adresse på Gravenhøjvej. Han deltog i 1864 krigen som menig fra først i december 1863 og til først i august 1864 og fik en medalje for det.

Dorthea Andersen (1864-1900), som blev gift med Kristen Madsen (1866-1927) og de boede Kallesandevej.

Anders Peder Jensen (1865-).

Marie Kristine Andersen (1868-1942). Hun døde i Boddum som “ugift syerske”.

Peder Odgaard Andersen (1871-).

Kristian Adolf Kristensen (1861-1935), født i Randrup og hans kone Ane Ringgaard Nielsen (1874-1958), født i Ydby. De blev gift i 1893 i Vestervig kirke og overtog ejendommen i 1895. De flyttede til Lyngs, hvor de også er begravet.

Kristen Bagger Kristensen (1895-), som blev gift i 1927 i Tømmerby kirke med Kathrine Jensen Kloster (1899-1971), født i Tømmerby, hvor de også begge er begravet.

Marie Kirstine Kristensen (1897-).

Ane Dorthea Kristensen (1899-1985), født i Barslev og gift i 1920 i Lyngs kirke med Michal Jensen Kloster (1897-1976), født i Tømmerby, hvor de også begge er begravet.

Søren Peter Jensen Gammelgaard (1874-), født i Tøvring og hans kone Marie Sørensen Kjær (1872-), født i Solbjerg. De blev gift i 1894 i Karby kirke og flyttede til Boddum i 1897 fra Sillerslev. Han var husmand og fiskehandler. Familen boede her fra 1899, men i 1902 rejste familien til New York, USA.

Valdemar Sørensen Gammelgaard (1895-), født i Sillerslev.

Elise Katrine Gammelgaard (1896-), født i Sillerslev.

Sørine Gammelgaard (1899-1899).

Niels Jensen Rokkjær (1854-1946) fra Floulev og hans kone Karen Jensen (1849-1937) fra Ullerup. De blev gift i 1882 i Boddum kirke og det var hendes 3. ægteskab. Samme år flyttede han til Boddum fra Floulev. Hun var flyttet til Boddum allerede i 1871. De flyttede hertil fra Snæver, Gravenhøjvej 22, men boede her kun kort tid i 1902. Derefter flyttede de til Burhøjgårdvej 4 hvor de boede fra 1902 til 1917.De boede begge på “De Gamles Hjem” i Hurup ved deres død og er begravet på Hurup kirkegård.

Jenny Dorthea Jensen Rokkjær (1889-1941), som blev gift med skotøjshandler Jens Pedersen Bjerregaard (1878-1974) i Hurup.

4442

Thisted Amts Tidende 20. maj 1902

Mads Christian Hansen (1851-1911), født i Bedsted sogn og Mette Marie Thomsen (1858-1936), født i Ørum. Ved sin død var hun “vaskeriejer i Hjerm”. De flyttede hertil i 1902 fra Hurup.

Thomas Kristian Hansen (1889-), født i Vorupør. Han blev i 1913 gift i Boddum kirke med Karen Petersen (1890-).

Lars Kristian Hansen (1890-), født i Vorupør.

Niels Peter Jensen Hansen (1896-), født i Vorupør.

0213-627

Thomas Christian Hansen (1889-1973) født i Vorupør, Sjørring og hans kone Karen Petersen (1890-1966) født i Boddum. Thomas havde ejendommen fra 1913 til 1948 og lod i 1918 opføre en husmølle. De er begge begravet i Hurup.

Mads Kristian Hansen (1915-1985), som blev rutebilejer og gift i Boddum kirke i 1945 med Mette Eliassen (1917-2013). Deres børn var: Thomas Peter Hansen (1947-); Lars Christian Hansen (1953-); Søren Dueholm Hansen (1956-).

Hans Peter Hansen (1918-) født i Boddum og som blev tømrer og gift med Margrethe “Møller” Pedersen (1923-). Den 5. november 1940 er han på højskole.

Kristian Åge Petersen havde ejendommen fra 1948 og til 1950.

Vilhelm Vilsgaard (1913-2001) og konen Jenny Furskov Christensen (1913-1983), som begge kom fra Galtrup på Mors. De overtog ejendommen i 1950.

Kristian Henning Vilsgaard (1945-), som blev gift med Ellen M. og bor i Heltborg.

Poul Erik Vilsgaard (1946-).

Ejvind Faurskov Vilsgaard (1948-).

Svend Åge Vilsgaard (1949-), som blev gift med Else Katrine Bjerregaard (1951-).

Edith Sonja Vilsgaard (1953-).

1553-550

Sønnen Poul Erik Vilsgaard (1946-) overtog ejendommen i 1996.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.