Gravenhøjvej 31

Gravenhøjvej 31

Matrikelnummer 6i, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 6i i 1915.
Matrikelnummer 6i i 1950.
Matrikelnummer 6p i 2013.

Jens Peter Philipsen (1816-) fra Skjoldborg og hans kone Johansine Jensen (1826-1875) fra Vestervig.

Cecilie Marie Philipsen (1853-1869), født i Refs.

Jens Christian Philipsen (1855-).

Anders Philipsen (1857-), født i Visby.

Mads Philipsen (1859-1951), født i Visby og gift med Hanne Christensen (1966-1937) fra Ydby. Han døde i Ulfborg og blev begravet i Ydby.

Valdemar Philipsen (1862-1958), født i Boddum. Han udvandrede i 1884 til Californien, USA, men vendte tilbage og blev boelsmand i Hvidbjerg. Han giftede sig med Mette Christensen (1868-1936), født i Ydby. De er begravet på Ydby kirkegård.

Mads Peter Hansen (1856-1946), født i Helligsø og hans kone Ane Kirstine Andersen (1852-1932). De blev gift i 1883 samme år, som han flyttede til Boddum fra Ydby. Ane var allerede i 1872 flyttet fra Lyngs til Boddum. Hun havde en datter før sit ægteskab med Mads, Maren Christensen. I 1883 købte Mads ejendommen, hvor stuehuset og stalden var beliggende øst-vest og laden syd-nord. Der var alkove i stuen, mens de boede her. Mads flyttede senere sammen med sønnen Anders til Toftum Mark og senere til  Øster Toftum, hvor han døde. Men både han og Ane blev begravet i Boddum.

Maren Christensen (1877-1948), hvis far var Morten Christensen. Maren blev gift med enkemanden Kristen Madsen (1866-1927). De boede på Kallesandevej.

Laurette Hansen (1884-1900), født i Ydby.

Anders Kristian Hansen (1886-1975). Han flyttede til Toftum Mark og senere til Øster Toftum. Han fik en hushjælp til at passe sin far. Det var Louise Fomsgaard (1896-1986), som senere blev husholderske for Anders og flyttede med ham til Grønnevej i Hurup. Louise er begravet i Hurup. Anders døde ugift og er begravet på Boddum kirkegård.

88-årig vælger kvæstet efter ildebefindende.
Den 88-årige Anders Chr. Hansen, Grønnevej 4, Hurup, havde i går besluttet, at han ville gøre sin vælgerpligt og stemme, skønt han dagen igennem ikke havde følt sig rask. Da Anders Chr. Hansen til fods var på vej til valgstedet på Missionshotellet fik han udfor Slagteriudsalgets ejendom i Bredgade et voldsomt ildebefindende. Han slog hovedet hårdt mod muren og fik kvæstelser i ansigtet. Den tilskadekomne blev i en Falckambulance ført til Thisted Sygehus.
Ullykke på valgdagen førte døden med sig.
Den 88-årige Anders Chr, hansen, Grønnevej, Hurup, som kvæstedes ved et fald på Bredgade i Hurup, da han valgdagen var på vej mod Missionshotellet for at stemme, overlevede ikke de kvæstelser, han pådrog sig i faldet og er nu død på Thisted Sygehus, hvor han blev indlagt.
Anders Chr. Hansen fulgte i sin høje alder interesseret med i alle samfundsanliggender. Han var en af de vælgere, som altid mødte op til folketingsvalgene, og det ville han også gøre i torsdags, selvom han om formiddagen ikke havde følt sig helt rask. Han fik et ildebefindende på gaden og kvæstede hovedet, da han faldt om.
Anders Chr. Hansen, som stammede fra Boddum, var i en lang årrække staldforpagter på det daværende Hotel Hurup. Han var en solid og økonomisk mand, som forstod at skabe en forretning ud af hvervet som staldforpagter, og han kunne senere købe en mindre landejendom på Toftum Mark, hvor han boede i en lang årrække. Senere flyttede han til Hurup, hvor han nu havde boet i en snes år. Han var i sin alderdom særdeles klar og åndsfrisk og fulgte interesseret med i tidens begivenheder. Afdøde var ugift.
Jordefærd.
Den 88-årige Anders Chr. Hansen, Hurup, begravedes torsdag fra Boddum Kirke for at komme til at hvile i sit fødesogns jord. Der var stor deltagelse og mange blomster og kranse.
Pastor G. Steen Lund talte ud fra et ord i Filipperbrevets 4. kap., 13. v.: ”Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft”.
Ved graven takkede en slægtning til afdøde, Carl Madsen, Boddum, for deltagelsen, og følget var derefter samlet til mindesammenkomst på Missionshotellet i Hurup.
1554-627-2

Petrine Kirstine Hansen (1889-1964), som havde været husbestyrerinde i Visborg sogn. Hun døde ugift og er begravet på Boddum kirkegård.

Kristiane Hansen (1894-1987), som blev gift i 1917 i Boddum kirke med husejer Niels Andreas Jensen (1888-1964) i Refshede, Hurup. De er begge begravet i Hurup.

1587-627Protestmøde.
– Vore nerver hænger udenpå kroppen.
Det sagde Anna Morsing (tv) og Kristiane Jensen samstemmende mandag eftermiddag som deltagere i det protestmøde, som beboerne på De gamles Hjem i Hurup havde arrangeret med socialudvalgsformanden og den kommende socialinspektør i Sydthy Kommune. Anledningen var, at nedlæggelse af Hurup Plejehjem er på budgettet for 1987.
90 år.
Kristiane Jensen, Rolighedsvej 10, Hurup, fylder 90 år søndag den 22. januar.
Kristiane Jensen er født i Boddum og blev i 1917 gift med Niels Andreas Jensen, der var fra Øsløs.
Parret købte ejendom i Refs og arbejdede begge ved landbruget, indtil de i 1953 afhøndede gården og flyttede i hus i Hurup.
Kristiane har altid været gæstfri og hurtig med kaffekanden, når der var optræk til besøg. Hun mistede sin mand i 1964, men blev boende i huset indtil for tre år siden.
Da flyttede hun på plejehjem på Rolighedsvej. Kristiane er stadig frisk og ved godt humør, og hun er glad for at bo på plejehjemmet.

Ane Kirstine Andersen og Mads Peter Hansen

Ane Kirstine Andersen og Mads Peter Hansen

90 år
Mads Peter Hansen, Toftum Mark, tidligere Boddum, fylder 90 år fredag den 11. ds.
Mads Peter Hansen har altid været en dygtig og stræbsom mand, der aldrig har sparet sig selv. Og det er hans lyst at give en hånd med i arbejdet endnu. Han er efter sin alder rask og rørig og færdes oppe daglig. Nu i sin høje aldersom nyder han kærlig pleje hos sin søn, Anders Hansen, Toftum Mark, hos hvem han har boet, siden han for 12 år siden solgte sin ejendom i Boddum. Her boede han i en lang årrække og holder stadig forbindelsen vedlige med gamle venner og bekendt, der heller ikke vil glemme ham på 90 års dagen.
1557-550-3

Niels Peter Madsen (1883-1951), født i Hurup og Louise Andersen (1886-1975) fra Vestervig sogn. De blev gift i Hurup og da var Niels Peter købmandskarl. De havde tidligere boet Gravenhøjvej 37 og flyttede her til Gravenhøjvej 31 i 1933, da sønnen blev gift. De flyttede senere til Hvidbjerg, hvor de også er begravet.
Ifølge folketællingen i 1940 bor en slægtning hos dem, det er Maren Andersen (1879-) født i Vesterby, Vestervig.

Jesper Johan Madsen (1910-2000), som bliver gift i 1933 i Boddum kirke med Laurette Dorthea Madsen (1908-2002).

Anna Marie Madsen (1913-1999) blev gift i 1935 i Boddum kirke med gårdejer Niels Christian Andersen (1909-2001) fra Ginnerup. De er begge begravet på Hurup kirkegård. Blandt deres børn er: Kirsten Dahl Andersen (1936-); Minna Louise Andersen (1938-); Anne Lis Andersen (1942-); Gerda Andersen (1946-); Inga Andersen (1957-).

Karen Olivia Madsen (1917-2008). Hun boede i Hvidbjerg og døde der som ugift.

232-550

Karen Olivia Madsen (1917-2008)

Hilda Elisabeth Madsen (1922-2013), som blev økonoma og gift i 1950 i Boddum kirke med kedelpasser Hans Oskar Emil Jakobsen (1908-) fra Svendborg. Hun boede i Lyngs og døde der men er begravet i Svendborg.

226-550

Hilda Elisabeth Madsen (1922-2013)

Else Margrethe Jensen (1901-1985), født i Grurup. Hun var enke efter Niels Jensen (1884-1933). De blev gift i 1924 i Vestervig kirke og de boede i Sønderhå. Hun købte ejendommen i 1952. En overgang havde hun en logerende, Anthon Lavrits Baun (1874-1965), som en overgang havde “Trapgården”, Ydby. Han døde i Doverodde og er begravet på Boddum kirkegård. Else er ligeledes begravet på Boddum kirkegård.

Adoptivsønnen, Robert Jensen (1929-2013). Han var født i Johannes sogn, Århus og var søn af Amalie Nielsen. En overgang boede han her med sin familie før de flyttede til Doverodde. Familien bestod af ham selv, konen Johanne Kirstine Larsen Mark (1928-2013), født i Ljørslev sogn på Mors og deres børn: Ingrid (1952-); Anders Mark (1956-), som blev gift med Thora Dam; Niels Mark (1959-), som blev gift med Hanne; Else, der blev gift med Andree.

Adoptivsønnen, Ove Richard (1928-1983), født i Sønderhå som søn af Kirstine Zenker. Han kom først i pleje, men blev adopteret i 1942.

Vilhelm Vilsgaard (1913-2001) købte ejendommen i 1961 og huset blev senere solgt fra og derefter brugt som sommerhus.

Anna Jensen fra Overgårdsminde, Hvidbjerg og Jytte Brandi-Hansen købte huset i 1967.

Carl Martin Salicath Mortensen (1929-) købte huset i 1968. Han var maskininspektør.

Ole Jacobsen og hans kone Mille Engberg købte det i 1986. De er fra Nordsjælland.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.