Gravenhøjvej 32 – “Brunsgaard”

Gravenhøjvej 32

”Brunsgård” eller “Bruunsgård”. Den er fra 1885, stuehuset fra 1933. Det var hedeskiftet til “Boddumbisgård”.
Matrikelnummer 11, ifølge folketælling 1901.
Matrikelnummer 11a i 1915.
Matrikelnummer 11a i 1950
Matrikelnummer 11a i 2013 (11a, 11b).

Peder Christensen Bruunsgaard (1726-1816) og børn af første ægteskab med ? (1731-1773).

Peder Pedersen Bruun (1761-1790).

Christian Pedersen Bruun (1763-).

Mads Pedersen Bruun (1765-1826), som blev gift med Maren Pedersdatter (1769-1834).

? Pedersen  Bruun (1767-).

Maren  Bruun (1773-).

Enkemanden, Peder Christensen Bruunsgaard (1726-1816) og hans kone Dorthea Jensdatter (1740-1803).

Jens Pedersen Bruun (1774-) som blev gift med Kirsten Madsdatter.

Niels Christian Pedersen Bruun (1776-).

Maren Pedersdatter Bruun (1778-).

Christian Pedersen Bruun (1781-1867), som blev gift med Ane Marie Jensdatter (1793-1872) fra Hørdum.

Sønnen, Jens Pedersen Bruun (1774-) og hans kone Kirsten Madsdatter.

Peder Jensen (1804-).

Dorthe Jensdatter (1806-).

Mette Marie (1815-).

Mads Christian Jensen (1818-).

Niels Christian Jensen (1821-1821).

Niels Christian Jensen (1822-)

Mads Jensen Teilbjerg eller Teglberg (1789-1854), om hvem man sagde, at han var fra Boddum og Livø, og hans kone Maren Andersdatter (1792-1849) fra Ydby. De blev gift i Ydby kirke i 1814. Han døde i Gøttrup, men hun døde på Livø og blev begravet på Bjørnsholm kirkegård. Han forpagtede Livø og købte den i 1850 og solgte den i 1852.

Mette Madsdatter (1815-), født i Visby eller Snedsted. Hun blev gift med Niels Nielsen Helligkilde eller Kræmmer (1823-), født i Ydby. Han var forpagter af en gård i Boddum.

Maren Madsdatter (1818-).

Andreas Nicolai Madsen (1821-1855). Han er begravet på Bjørnsholm kirkegård.

Søren Christian Madsen (1824-).

Peder Oddegaard Madsen (1827-1841).

Ana Smed Madsdatter (1829-).

Dorthe Madsdatter (1831-1831).

Jens Christian Madsen (1832-1910), som blev gift med Marie Andersdatter (1837-1910), født i Brovst. De boede i Vilsted og er begravet i Ranum.

Peder Teglbrænder Madsen (1835-1913), som blev gift med Marthe Christensen (1847-1924) fra Vesløs Mark og der døde de begge.

Dorthe Madsdatter (1838-), som blev gift med Peter Rægaard Olsen (1842-) fra Vesløs.

Helmer Christian Breum (1811-1875), født i Fåborg og hans kone Gjertrud Sophie Rasmussen (1811-) fra Assens. De var  forpagtere af gården i Boddum. Familien flyttede fra Boddum til Hørup og senere til Odense hvor han døde

Johanne Juliane Breum (1841-), født i Vindum Overgaard,

Ulrikka Hansine Breum (1843-), født i Boddum.

Ignatz Florian Sebastian Breum (1845-1917), født i Boddum og blev købmand i Odense. Han blev gift med Anna Marie Henriette Rasmussen (1846-1908). Blandt deres børn var: Sophie Margrethe Juliane Breum (1870-1935), Christian Helmer Breum (1874-), Ignatz Carl Breum (1879-)

Laura Christine Breum (1847-), født i Boddum.

Helmersen Breum (1851-1851), født og død i Sjorslev, Viborg.

Jens Jensen (1807-1864) og hans kone Maren Larsdatter (1818-). Han var gårdmand og søn af Jens Jensen i Tåbøl og født der.

Jens Jensen (1840-1859), født i Vestervig.

Niels Jensen (1843-).

Ole Søndergaard Jensen (1845-).

Anton Jensen (1846-).

Andreas Jensen (1849-1917), som blev gift første gang med Kirsten Marie Madsen Skinhøj (1852-1885) og efter hendes død anden gang med Ane Jensen (1861-1939). Inden han blev gift var han en tid i USA.

Anders Jensen (1850-).

Ane Jensen (1852-1853).

Ane Jensen  (1854 -1926), som blev gift med Laurits Christensen ”Nørgaard” (1852-1926), der var født i Gettrup.

Christine Jensen (1855-).

Martin Jensen (1857-1859).

Martin Jensen (1863-1863).

Peder Helligsø (1838-1877) og hans kone Stine Christensen Krabbe (1838-1871). De var begge fra Skyum og flyttede derfra til Boddum i 1856.

Gjertrud Marie Helligsøe (1864-1946), født i Skyum og gift i 1890 i Boddum kirke med gæstgiver i Humlum Stationsby, Jesper Jensen “Rokkjær” (1867-1938), født i Floulev, Hvidbjerg. De er begge begravet i Humlum.

Johanne Helligsø (1866-1869).

Christen Helligsø (1869-1942), som blev gift i 1896 i Boddum kirke med Mette Jensen Søe (1871-1917). De boede først i Boddum og flyttede senere til Lyngs. De er dog begge begravet på Boddum kirkegård. De fik 9 børn: Peder (1897-); Kirstine (1898-); Dagmar Johanne (1901-); Kristen Sigurd (1903-); Edvard (1906-); Åge (1906-); Karl (1908-); Karen (1912-); Niels Ekhard (1916-).

Enkemanden, Peder Helligsø Kristensen (1838-1877) og konen Johanne Kjærgaard (1853-1928). De var begge født i Skyum og blev gift i 1875 i Boddum kirke. Han var gårdmand og døde på Vestervig sygehus, hvorefter han blev begravet i Boddum.

Johannes Helligsø Kristensen (1876-1876).

Stine Helligsø Kristensen (1877-1954), som blev gift med Niels Hove (1872-1955).

Enken, Johanne Kjærgaard (1854-1928) var fra Skyum sogn og manden Niels Kristian Nielsen ”Rokkjær” (1854-1928) fra Hvidbjerg sogn. De blev gift i 1878 i Boddum kirke og samme år flyttede han til Boddum fra Hvidbjerg. De havde gården indtil omkring 1918. Ved deres død boede de begge hos sønnen på Ydby Gammel Kro, de blev begge begravet i Ydby.

098-627

Johanne Kjærgaard (1854-1928) og Niels Kristian Nielsen ”Rokkjær” (1854-1928)

Peder Helligsø Nielsen Rokkjær (1879-1959), som blev gårdejer i Dover og gift i 1912 i Ydby med Ane Marie Pedersen (1881-1968). De boede i en ejendom overfor Dover skole. De fik en datter, Johanne Helligsø Rokkjær (1912-1997), som blev gift i 1933 i Ydby med Laurids Johannes Kirk (1905-1993) fra Thisted.

Niels Rokkjær Nielsen (1882-1969), som blev gårdejer i Ydby og senere købte Ydby Gammel Kro.

Dorthe Marie Nielsen (1886-1967), som boede i Ydby Gammel Kro sammen med sin bror Niels.

Kirstine Nielsen Rokkjær Nielsen (1889-1936), kaldet “Stinne”, som blev lærerinde ved Vejgård Skole, Nørretranders sogn og gift i 1919 i Boddum kirke med Lars Iversen Thomsen (1886-), som var lærer ved samme skole og som også var født i Boddum. De var barnløse.

Mads Kjærgaard Nielsen (1893-1893).

Anton Eliassen “Smed” (1877-1961), født i Søndbjerg sogn og konen Mette Kirstine Dueholm Pedersen (1881-1944). Anton Eliassen havde gården fra 1918-1947. Han flyttede herop fra Grønnegård, Gravenhøjvej 26.

Dødsfald.
Gårdejer Anton Eliassen, Boddum, har haft den tunge sorg at miste sin hustru, Kristine Eliassen, der er død, 63 år gammel.
Afdøde, der var datter af Niels Pedersen, Boddum, blev efter sit giftermål bosat i ”Grønnegaard” på Boddum, hvor ægteparret boede en halv snes år. Senere ejede de ”Grunsgaard” på Boddum. Hun var en ualmindelig dygtig mor og husmor og var afholdt af alle, som kendte hende. Hun var meget godgørende og vil blive savnet meget. Det sidste år har hun været meget svagelig, og for et årstid siden afstod ægteparret gården til deres yngste søn, men beholdt deres hjem. Hun efterlader sig mand og otte børn, tre sønner og fem døtre, hvoraf de fleste er gifte og bosat på egnen.

Dødsfald.
Gårdejer Anton Eliasens hustru, fru Kirstin Eliasen, Boddum er efter længere tids svagelighed død, 63 år gammel. Afdøde stammer fra Boddum, og efter ægteskabet boede familien en årrække i en mindre gård ved Sønderfjord i Boddum. Under forrige verdenskrig blev ejendommen ombyttet med den, ægteparret nu boede i.
Afdøde efterlader sig mand og 8 børn.

5221-550

Jordefærd.
Gårdejer Anthon Eliasens hustru, Kristine Eliasen, er blevet begravet fra Boddum kirke. I hjemmet talte lærer Foged, Boddum, og i kirken pastor Knudsen over Hebræerbrevets 13. kapitel vers 20-21. Ved graven takkede Anthon Eliasen for deltagelsen.

Sidsel Marie Eliassen (1906-1997), som blev gift med landmand Magnus Ole Kristensen (1900-1985) fra Føvling sogn.

Kristiane Eliassen (1908-1995), kaldet “Nanna”. Hun blev gift med gårdejer Mads Kristian Steensgaard Pedersen (1908-1995) fra Ydby. De boede i “Korsgård” ved Hurup. De blev gift i 1935 i Boddum kirke og fik sønnen, Per Anton Korsgaard Pedersen (1947-). De er begge begravet på Hurup kirkegård.

Kristian Eliassen (1911-1987) blev gift med Johanne Marie Larsen (1922-1990). De blev gift i 1942 i Ydby kirke. De boede i Jestrup, Lyngs og er begge begravet på Hvidbjerg kirkegård. Deres børn var: Maren Kirstine Eliassen (1944-); Rigmor Eliassen (1946-); Ruth Eliassen (1948-); Christian Dueholm Eliassen (1949-); Betty Eliassen (1952-); Poul Anton Eliassen (1955-); Eva Agnethe Eliassen (1956-).

Niels Peter Eliassen (1913-2000), som blev gift med Anna Kirstine Sørensen (1913-1983) fra Sønder Omme.

Carl Edvard Eliassen (1915-2002), som blev gift med Maren Elisabeth Kvisgaard (1923-2014).

Mette Eliassen (1917-2013), som blev gift med chauffør Mads Christian Hansen (1915-1985) fra Hurup.

227-550

Mette Eliassen (1917-2013)

Agnes Johanne Eliassen (1919-1984), som blev gift i Sæby kirke i 1947 med købmand, Hans Kjærskov (1918-1994), født i Hørby. Blandt deres børn er Kirsten Dueholm Kjærskov (1948-), Henning Dueholm Kjærskov (1952-) og Birgitte Dueholm Kjærskov (1957-). De døde begge i Sæby. Den 5. november 1940 var hun på højskole.

231-550

Agnes Johanne Eliassen (1919-1984)

Else Sofie Eliassen (1924-), som blev ekspeditrice og gift i 1951 i Boddum kirke med lærer Christian Richardt Damsgaard (1925-1988) fra Sæby Blandt deres børn er Erik Damsgaard (1952-), Bjarne Damsgaard (1955-), Poul Damsgaard (1957-) og Mette Damsgaard (1960-).

Sønnen, Carl Edvard Eliassen (1915-2002) og konen Maren Elisabeth Kvisgaard (1923-) født i Fabjerg. De blev gift i 1950 i Fabjerg kirke. I 1947 købte Carl gården af sin far efter at have forpagtet den i 3 år. Carl blev begravet i Hurup.

Jens Christian Kvisgaard Eliassen (1951-).

Minna Kirstine Dueholm Eliassen (1953-).

John Kvisgaard Eliassen (1956-) bosat i Sisimiut, Grønland og har 4 døtre.

Anton Eliassen.

1217-627Juni 2001
Nyder et velfortjent otium.
Boddums Grand Old Man, sendte i sidste uge ”Stafetten” til Thormodsvej 9 i Hurup, her har ægteparret Maren og Carl Eliassen siden 1982 nydt deres velfortjente otium. Carl er født på ”Grønnegaard” i Boddum og er ud af en søskendeflok på otte, han var kun tre år gammel, da forældene flyttede til nabogården ”Brunsgaard”. Maren, der er otte år yngre, er fra Fabjerg ved Lemvig og pudsig nok også ud af en børneflok på otte.
Carl fik en solid landmandsuddannelse på forskellige gårde, blandt andet på Fyn, hvor han supplerede sin uddannelse ved et ophold på Tommerup Højskole, som foruden almindelig højskole fag også var landbrugsskole. Carl købte i 1944 gården af sin far, og seks år senere blev han gift med Maren, der foruden at være en dygtig husmor, også forstod at skabe et godt og kærligt hjem for parrets fire børn, tre sønner og en datter, som efterhånden kom til.
Vi drev det man kalder et godt solidt landbrug med en alsidig produktion, også set ud fra den betragtning, at når vi producerede såvel mælk som svin og fjerkræ, skulle det være mærkeligt, om der ikke var penge i en af produtionsgrenene.
Vi beskæftigede os i nogle år med det, som i dag kaldes landboturisme, vi havde et par mindre huse, som blev indrettet med tre ferielejligheder, som vi lejede ud til turister. Der blev knyttet mange venskaber, og en del har vi stadig forbindelse med oplyser Carl.
Landbruget har som alle andre erhverv gennemgået en fantastisk udvikling, maskiner og moderne landbrugsredskaber har i stort omfang afskaffet det hårde fysiske arbejde.
Da vi fik drænet størsteparten af vore jorder, jeg mener det var omkring 1950, skete det med håndkraft, entreprenøren kørte sine folk herover på ladet af en åben lastvogn, men sådan var vilkårene jo dengang.
Vi har gerne villet se andre lande og andre kulturer og derfor rejst en del i årenes løb, Spanien og Mallorca er dejlige feriemål, størst indtryk gjorde en tur til Israel, hvor vi besøgte mange af de bibelske steder. Vi har fire gange været på Grønland, hvor vi har en søn og svigerdatter boende, også et fantastisk land, men meget forskellig fra, hvad vi ellers har oplevet.
Vi læser mange bøger, og har altid tilhørt kredsen omkring Indre Mission, vi deltager i en bibelkreds og er aktive indenfor Sudan Missionen, og så har vi også både hus og have, som skal passes.
Offentlige hverv har aldrig rigtig interesseret mig, men et par bestyrelsesposter i landbrugsrelaterede virksomheder, er det da blevet til.
Efter at vi solgte gården til en søn, flyttede vi i 1982 her til Thormodsvej, det blev en positiv overraskelse, vi har nogle ualmindelig flinke naboer og genboer, og vi har fået mange nye venner her i Hurup.
For to år siden blev jeg ramt af en alvorlig kredsløbssygdom, hvor det blev nødvendigt, at få amputeret det ene ben. Det var en alvorlig streg i regningen, men i stedet for at ærgre sig over, at jeg resten af mine dage skal være gangbesværet, har jeg valgt at glæde mig over de 84 år, som jeg har haft med fuld førlighed. Selv om jeg har fået protese, er jeg afhængig af min kørestol, jeg har anskaffet mig en Mini Crosser, et mindre eldreven motorkøretøj, som jeg kører små ture i omegnen, når vejet ellers tillader det.
Den megen snak og skriveri om de dårlige forhold på landets hospitaler, kan jeg slet ikke genkende, både før, under og efter operationen har jeg fået en virkelig første klasses behandling.
Danmark er et godt land at leve i, også når man som i mit tilfælde bliver gammel og handicappet. Vi skal heller ikke glemme, at vi har levet i en periode med gode tider, og vel egentlig kun kendt til fremgang, jo vi er priviligerede føjer Maren til, også på det familiemæssige, hvor vi har den lykke at være bedsteforældre til femten dejlige børnebørn.

Gravenhøjvej 32

Sønnen, Jens Christian Kvisgaard Eliassen (1951-), gården og hans kone var Helle Dalgaard (1963-2006). Helle havde Linda med ind i ægteskabet.

Belinda, kaldet “Linda” Christina Dalgaard Eliassen. Hendes far er Bjarne Sund Laursen (1957-).

Marianne Eliassen.

Bettina Eliassen.

Rasmus Dalgaard Eliassen (1988-).

Anne Marie Eliassen.

Christian Eliassen.

Søren Eliassen.

Martin Dalgaard Eliassen (1997-1997).

Per Dalgaard Eliassen (1998-).

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.