Kallesandevej 2 – “Skinhøjgaard”

Kallesandevej 2

”Skinhøjgård”  Den er fra 1855, men blev ombygget efter en brand i 1892.
Matrikelnummer 16a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 16a, 2b, 8c i 1915.
Matrikelnummer 2b, 8a, 16a i 1950.
Matrikelnummer 16a i 2013. (15i, 15k, 15l, 16a, 16h, 16i, 17d, 21g)

Christen Pedersen Skinhøj ejede gården i 1688.

Hans Jensen Skinhøj ejede gården fra 1688-1725.

Christen Hansen Skinhøj ejede gården fra 1725-1765.

Christen Jensen Christensen Skinhøj (1725-1805) og hans kone Johanne Christensdatter (1729-1807) ejede gården fra 1765-1800.

Anne Christensdatter (1766-).

Christen Christensen (1768-1838).

Sønnen Christen Christensen Skinhøj (1768-1838) købte gården i selveje i 1804 og havde den i perioden 1800-1838. Hans første kone kender vi ikke navnet på, men hun levede (1769-1812).

Johanne Christensdatter Skinhøj (1803-1834).

Mads Christensen Skinhøj (1805-1805).

Inger Marie Christensdatter Skinhøj (1806-1887), som blev gift med Anders Christensen Nørgaard (1807-).

Mads Christensen Skinhøj (1809-1889), som blev gift første gang med Karen Madsdatter (1819-1846), født i Boddum. Anden gang blev han gift med Karen Kathrine Pedersdatter (1816-1903), født i Ydby.

Enkemanden Christen Christensen Skinhøj (1768-1838) og hans anden kone, Karen Andersdatter (1779-1856), født i Ørum. De blev gift i 1813 i Boddum kirke.

Kirsten Christensdatter Skinhøj (1814-).

Anders Christensen Skinhøj (1816-1816).

Anders Christensen Skinhøj (1817-1849), som blev gift med Else Kirstine Kristensdatter (1815-1897).

Ane Kirstine Christensdatter (1821-), som blev gift med Peder Christian Madsen (1818-) fra Boddum.

Sønnen Mads Christensen Skinhøj (1809-1889). Han blev gift første gang med Karen Madsdatter (1819-1846), født i Boddum. Hun døde i barselsseng. Mads ejede gården i 1845.

Plejesøn Christen Christensen Skinhøj (1839-), født i Snedsted.

Kirsten Cathrine Skinhøj (1846-1892) blev gift med Jens Jespersen Nielsen “Krabbe” (1838-1895) der var fra Søndbjerg. De boede først i Brydbjerg, Bedsted og senere i Svankjær, Hvidbjerg vesten Aa. De er begge begravet i Hvidbjerg vesten Aa. Blandt deres børn var Mette Katrine Nielsen (1870-1927) der blev plejedatter hos Kirstens halvsøster Karen Skinhøj.

Mads Christensen Skinhøj (1809-1889), og hans anden kone, Karen Kathrine Pedersdatter (1816-1903), født i Ydby.

Karen Skinhøj (1849-1933) bliv gift med Anders Christian “Søndergaard” (1843-1899) og de boede Gravenhøjvej 18.

Bodil Katrine Skinhøj (1851-1886), som blev gift med købmand Niels Christian Nielsen (1854-1927).

Broderen, Anders Christensen Skinhøj (1817-1849) ejede gården fra omkring 1846 til 1849. Han var gift med Else Kirstine Kristensdatter (1815-1897). Hun var født i Boddum og datter af Christen Thøgersen Sleth (1775-1834), Doveroddevej 21.

Johanne Kirstine Andersen (1842-1920), som blev gift i 1864 i Boddum kirke med husmand og tømrer i Hvidbjerg, Niels Arrøe Møller Mikkelsen (1833-1915).

Hans Christen Andersen (1843-).

Karen Andersen (1845-1925), som blev gift med Kristen Jensen Søe (1844-1920).

Christen Andersen Skinhøj (1847-), som blev gift i 1872 i Boddum kirke med Nicoline Christensen Krabbe (1853-1898). De flyttede til Vestervig, hvor hun døde.

Andersine Andersen (1849-1936), som i 1871 blev gift første gang i Boddum kirke med Niels Pedersen (1844-1890) og anden gang med Peder Pedersen Overgaard (1864-1938).

Enken, Else Kirstine Kristensdatter (1815-1897) giftede sig anden gang med Mads Hansen (1821-1892). Han var født i Vandborg sogn og søn af Hans Østergaard og Kirsten Madsdatter i Vandborg. Mads Hansen havde gården 1853-1885.

Kirstine Marie Skinhøj (1852-1885), som blev gift med Andeas Jensen.

Kirsten Madsen Skinhøj (1854-1891), som blev gift i 1880 i Boddum kirke med Niels Torsted Krabbe (1854-1921).

Johanne Madsen Skinhøj (1856-1933), som blev gift i 1882 i Boddum kirke med Claus Johan Christensen Overgaard (1850-1937), født i Dover. De er begge begravet på Lyngs kirkegård.

Anders Madsen Skinhøj (1860-1937). Han blev bager i Vestervig og senere købmand i Hurup og giftede sig med Ane Jensen (1863-1939) fra Randrup, Vestervig.  De er begravet på Hurup kirkegård. Blandt deres børn var: Victor Emanuel Madsen Skinhøj (1890-).

525-627

Ane Jensen (1863-1939) og Anders Madsen Skinhøj (1860-1937)

75 år.
I morgen fylder købmand Anders Madsen, Hurup 75 år.
Købmand Madsen er født i Boddum. Som ung opholdt han sig 6-7 år i Amerika, hvor han var beskæftiget ved forskelligt. Omkring 1890 kom han hjem og blev bagermester i Vestervig, hvorefter han var handelsrejsende et par år, til han i 1899 slog sig ned i Hurup. Han byggede den ejendom, han endnu bebor i byens midte, og begyndte her en købmandsforretning.
I begyndelsen kunne Madsen ved sin hustrus hjælp bestride arbejdet her, men efterhånden som årene gik, blev virksomheden større, og skønt Madsen endnu selv tager hånd i hanke med, dygtigt assisteret af sønnen, der for nogle år siden vendte hjem også efter et flere års ophold i Amerika ligesom faderen, er der betydeligt mere at gøre, end familien selv kan overkomme.
Købmand Madsen betegnes af alle, der kender ham, som en helt igennem nobel mand på alle måder, reftærdig og reel i al sin færd, en mand, som den store, faste kundekreds sætter pris på. Til offentlige hverv har han ikke kunnet afse tid, bl.a. også af den grund, at hans hustru i den sidste snes år har været lammet, og han har derfor helt helliget sig familien og forretningen.

Svigersønnen, Andreas Jensen (1849-1917) havde gården mellem 1885 og 1909. Han boede her med konen Kirstine Marie Madsen Skinhøj (1852-1885). De blev gift i Boddum kirke i 1879 og boede en overgang i Hurup; men i 1885 flyttede de til Boddum.

Laurits Jensen (Skinhøj) (1881-1953), født i Hurup.

Jens Jensen Skinhøj (1882-1931), som blev overlærer ved Thisted Mellem og Realskole. Han blev gift med Merry Gudrun Geckler. Han er begravet på Thisted vestre kirkegård.

Andreas Jensen  (1849-1917) giftede sig igen i 1888 med Ane Jensen (1861-1939),  født i Rødding sogn. Hun flyttede til Boddum i 1882 fra Jettrup.

Kirsten Marie Jensen (1889-1957), som blev gift med gårdejer Christen Christensen Rokkjær (1882-1927).

Margrethe Jensen (1892-). Hun blev sygeplejerske og boede i København og gav slik, når børn fra Boddum skole kom til byen, hvilket bla. skete i 1935.

Maren Stauersbøl Jensen (1896-). Hun havde på Østegade i Thisted et hjemmebageri og café sammen med sin søster, Jenny.

Jenny Katrine Jensen (1899-). Hun havde på Østergade i Thisted et hjemmebageri og café sammen med sin søster, Maren.

Laura Jensen (1902-1902).

Laura Skinhøj Jensen (1905-1948), som blev gift med Anders Kristian Langballe Andersen (1901-). De boede i Grurup og han solgte mælk i Bedsted. Deres børn: Anna Margrethe Langballe (1925-), født i Boddum. Hun blev servetrice og gift med bogholder Christen Vestbjerg Dalgaard (1928-) og de boede i Ålborg; Jørgen Andreas Langballe Andersen (1927-), som blev mejeribestyrer på Sjælland; Arne Langballe Andersen (1934-); Thomas Langballe Andersen (1937-); Tage Langballe Andersen (1944-), som havde et galleri i Lild strand.

Sønnen, Laurits Jensen Skinhøj (1881-1953), født i Ettrup, Hurup sogn, havde gården mellem 1909 og 1950. Han giftede sig med Severine Iversen (1880-1953), født i Junget sogn. Han havde været på Vestbirk højskole 1901-1902.
De byggede et aftægtshus, da deres datter og svigersøn overtog gården i 1950, og her boede de til deres død i 1953. De havde et hold tjenstefolk boende, blandt andet Niels Åge Korsgaard og hans kone Jutta Madsen. Han var en bror til Kristian Korsgaard, Kallesandevej 4.
Svigersønnen, Peder Overgaard lod den nedrive i 1957 i et raserianfald over at kommunen på grund af  boligmangel ville installere husvilde i ejendommen, der stod ubeboet. Huset var kun 7 år gammelt og lå, hvor maskinhuset ligger i dag. Nedrivningen blev foretaget af “Jørgen Post”, hvis rigtige navn er Jens Jørgen Christensen (1929-). Han var født i Boddum Bisgårdvej 4, men blev post i Ydby. Han genopbyggede huset i Ydby, sten for sten.

207-550

Severine Iversen (1880-1953) og Laurits Jensen Skinhøj (1881-1953) med datteren Kirsten Marie Skinhøj (1916-1978)

Dødsfald.
Forhenværende gårdejer Laurids Skinhøj, Boddum, har mistet sin hustru, Severine Skinhøj, der efter nogle måneders svagelighed er død, 73 år gammel. Afdøde, der var fra Salling, kom til Boddum som husbestyrerinde, og blev senere gift med gårdejer Laurids Skinhøj. Hun var en stilfærdig og venlig kvinde, som var meget afholdt i sognet. I ægteskabet er der en datter, som sammen med sin mand overtog gården i Boddum, hvorefter Laurids Skinhøj og hustru byggede en villa i nærheden.     

2864-627    

Jordefærd.
Gårdejer Laurids Skinhøjs hustru, Severine Skinhøj, Boddum blev begravet i går eftermiddag under meget stor deltagelse. Følget samledes i hjemmet, hvor lærer Foged holdt en kort andagt, efter at han i smukke ord havde skildret det hjem, som afdøde havde været midtpunktet i. Laurids Skinhøj ligger syg for tiden og måtte derfor tage afsked med hustruens båre i hjemmet. Fulgt af et følge, der fyldte over en snes biler førtes båren til Boddum kirke, som var ualmindelig smukt pyntet. Her talte sognepræst Steen Lund ud fra Jakobs 1. Brev: Al god gave og al fuldkommen gave er ovenfra.
Apostlen Peter taler et sted til sin menighed om kvinderne og siger om dem: Deres prydelse skal ikke være noget udvortes. Det er hjertet, det kommer an på, den stille og sagtmodige ånd. Disse ord passer så godt på Severine Skinhøj. Hun havde den stille og sagtmodige ånd, det rette sindelag. hendes verden var familien. Hun var en god gave til den kreds af mennesker, hun hørte til, sin mand og sin datter og nu i de senere år kunne man se, hvordan hendes  ansigt lyste op, når hun talte om sine børnebørn. Men også undenfor familiens kreds satte man stor pris på hende på grund af hendes venlighed og hele hendes færden.
Tre ting vil jeg tro, at de efterladte føler i dag, sluttede præsten, og det er vemod, taknemlighed og dertil glæde over, at vi er genfødt til et levende håb. Vi ved, at Gud elsker denne verden. Dådan lød budskabet jo til os i dag.
Ved graven takkede lærer Foged på familiens vegne for den store deltagelse, og ved en sammenkomst for familien og de nærmeste venner bagefter i hjemmet hos afdødes datter og svigersøn, Peder Hansen, blev der talt af den mangeårige ven og nabo, den 80-årige Niels Hove, samt af lærer Foged.

Kirsten Marie Skinhøj (1916-1978).

352-550

Kirsten Marie Skinhøj (1916-1978)

204-627

Skinhøjgaard

Svigersønnen, Peder Overgaard Hansen (1912-1989) havde gården mellem 1950 og 1978. Han giftede sig med Laurits og Severines datter, Kirsten Marie Skinhøj (1916-1978).

196-550

Kirsten Marie Skinhøj (1916-1978) og Peder Overgaard Hansen (1912-1989)

095-627

Laurits Skinhøj Hansen (1948-).

180-550

Laurits Skinhøj Hansen (1948-)

Niels Skinhøj Hansen (1949-), som nu bor Præstevej 1.

Jørgen Skinhøj Hansen (1950-2021), som blev lærer og nu bor i Hurup. Han var gift med Anni Laursen. De fik 3 børn: Jesper (1970-), som bor i Lemvig; Anders (1977-), som bor i Lemvig; Mia (1989-), som bor i Vejle.

242-550

Jørgen Skinhøj Hansen (1950-)

Svend Skinhøj Hansen (1953-), som blev direktør i Boddum-Ydby Sparekasse.

039-550

Svend Skinhøj Hansen (1953-)

Skinhøj drenge-627

Laurits, Svend, Jørgen og Niels

1397-627

1 oktober 2001
Chefskifte i Boddum-Ydby Sparekasse.
….
For han er en af vor egne.
Sanglinien passer i grunden godt til Boddum-Ydby Sparekasses nye direktør, Svend Skinhøj Hansen, Boddum, som fra 1. oktober har sat sig i direktørstolen i den 130 årige sparekasse. Svend er født og opvokset i Boddum, han er 47 år ugift eller på anden måde straffet, fik sin bankuddannelse i det som i dag hedder Danske Bank i Hurup i 1976-78.
Jeg blev tilbudt et barselvikariat i Hanstholm, fortæller Svend, det blev til 20 år i Hanstholm, en by i en kolossal udvikling. Nye virksomheder skød op som paddehatte, parcelhusbyggeriet kørte på højeste nagler, så det var ikke blot travle, men bestemt også lærerige år. Da stillingen som souschef i Boddum-Ydby Sparekasse blev opslået ledig, søgte jeg stillingen, og har som sådan virket i næsten to år. Nu skal ingen forvente, at der sker revolution i Sparekassen efter 1. oktober, mine intentioner om en veldrevet og vel ledet lokal pengeinstitut, matcher med den hidtidige leders.
Sparekassen oplever i disse år en nettotilgang af kunder, vi er på alle måder konkurrencedygtige på pengemarkedet og teknologisk er vi med helt fremme. jo, der er sket meget siden stiftelsen i 1871, hvor sparekassens navn var Spare- og Lånekassen for Boddum-Ydby pastorat.
Svend har altid været sportsinteresseret og er for længst inddraget i bestyrelsen for Boddum Ydby Idrætsforening, og som aktiv slår han sine folder på krocketbanen.

Sønnen,  Laurits Skinhøj (1948-) fik skødet på gården i 1978 og bor her sammen med sin lillebror, Svend Skinhøj (1953-).

Dette indlæg blev udgivet i Kallesandevej. Bogmærk permalinket.