Kløvenhøjvej 16 – “Vestergaard”

Kløvenhøjvej 16

Den hedder ”Vestergård”, men den har også heddet “Vester” og “Kløvenhøjgård”.
Matrikelnummer 28a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 28a, 12b, 40b i 1915.
Matrikelnummer 12b, 28a, 40b i 1950.
Matrikelnummer 28a i 2013. (2y, 6a, 6q,, 6r, 7p, 28a, 28e)

Peder Nielsen (1812-1891), født i Vestervig og hans kone Johanne Jensdatter (1814-1845). De boede i Gammeltofthus i Vestervig. Peder Nielsen kommer først til Boddum som enkemand og sammen med sønnen i 1849, da han bliver gift med sin anden kone.

Niels Pedersen (1844-1890), som blev gift med Andersine Andersen Skindhøj (1849-1936).

Peder Nielsen (1812-1891), født i Vestervig og hans anden kone Kirsten Christensdatter Sleth (1817-1903), født i Boddum. De blev gift i 1849 i Boddum kirke. Kirsten Christensdatter Slet havde været gift før, nemlig med Hans Kristensen (1811-1848) og med ham havde hun sønnen: Christen Sleth Hansen (1847-).

Kløvenhøjgård

Kløvenhøjgård

Niels Pedersen ”Vestergaard” (1844-1890) og hans kone Andersine Andersen (1849-1936). Han omkom ved “et ulykkestilfælde ved en husmølle”.

Johanne Christine Pedersen (1872-1944), som blev gift med møller, Niels Christian Hansen (1861-1950).

Maren Kirstine Pedersen (1873-).

Else Kirstine Pedersen(1875-1877).

Kirstine Pedersen (1878-1962), som blev gift med lærer Thomas Thomsen (1869-1949).

Petra Hansine Pedersen (1883-), som blev gift med gårdejer i Koldby, Anders Christensen Yde.

I Thisted Amts Tidende kunne man læse følgende:
Ulykkestilfælde
Gårdejer Niels Pedersen, Vester Boddum, var i går gået ud i den til hans gård hørende hjørnemølle, som da var i rask gang. Knap 10 minutter efter blev gårdens folk opmærksom på, at møllen stod. De gik derind og fandt da gårdejeren kvalt, liggende på jorden. Idet han er kommen ind i møllen, har en muffe fået fat i hans halstørklæde, og skønt han har haft åndsnærværelse nok til øjeblikkelig at løfte stangen, på hvis ende muffen sad, ned fra det ene leje, er den dog ved sin roterende bevægelse vedblevet at sno halstørklædet fastere om mandens hals, så han øjeblikkelig er kvalt. Ligeledes havde den fået fat i vesten og revet denne i stykker. Tøjets modstandskraft har dog været så betydelig, at møllen er blevet standset. Ethvert oplivningsforsøg viste sig aldeles forgæves.

Enken Andersine Andersen (1849-1936), som giftede sig med Peder Pedersen Overgaard (1864-1938), født i Heltborg. De blev gift i 1892 og på samme tidspunkt flyttede Peder Pedersen Overgaard fra Ydby til Boddum.

Svigersønnen Niels Christian Hansen (1861-1950), født i Hvidbjerg v. Å og hans kone Johanne Christine Pedersen (1872-1944). De blev gift i 1894. Før han kom til Boddum, var han møller og senere gårdmand i Ydby.

Dødsfald.
Fru Johanne Kirstine Hansen, Boddum, afgik i går ved døden, knap 72 år gammel.
Afdøde stammede fra Boddum. Ved sit giftermål flyttede hun sammen min sin mand ind på Tvolm Mølle, hvor de boede en del år, hvorefter de købte en mindre landejendom i Ydby. Denne drev de, indtil de for en snes år siden overtog fru Hansens fødegård i Boddum.
For 14 dage siden fejrede ægteparret sølvbryllup, men siden har fru Hansen været syg. Foruden sin mand efterlader fru Hansen sig fire børn. Fru Hansen var en flink og dygtig kone.

Dødsfald.
Landmand Niels Chr. Hansen, Boddum, har mistet sin hustru, Johanne Christine Hansen, der er død efter længere tids svagelighed, 72 år gammel. Afdøde stammede fra Boddum, og ægteparret nåede at fejre guldbryllup for kun et par uger siden, men på grund af fru Hansens sygdom kom dagen efter ægteparrets ønske til at forløbe i stilhed. Familien boede først i Ydby, men senere overtog Hansen hustruens fødehjem i Boddum, og her har familien nu boet i mange år. Afdøde var en dygtig, stræbsom husmoder, der havde mange venner. Foruden sin mand efterlader hun sig fire børn.

5214-627

Niels Pedersen Hansen (1895-1988), som blev gift med Dagmar Hovmark (1893-1959).

Kirstine Marie Hansen (1897-1949), som var født i Ydby og forblev ugift.

Morten Christian Hansen (1902-1941), født i Ydby. Han forblev ugift og udvandrede til Amerika, men kom tilbage til Danmark igen, han er begravet på Boddum kirkegård.

Johanne Kathrine Hansen (1907-1999), som  blev gift med landmand Daniel Sørensen (1905-1970) fra Heltborg. Han boede tidligere på Baunhøjgaard, Doveroddevej 16.

Peder Overgaard Hansen (1912-1989).

Sønnen Peder Overgaard Hansen (1912-1989), født i Ydby og gift med Kirsten Marie Skinhøj (1916-1978). Peder og Kirsten Marie flyttede senere til hendes barndomshjem på Kallesandevej 2.

Laurits Skinhøj Hansen (1948-).

Niels Skinhøj Hansen (1949-).

Jørgen Skinhøj Hansen (1950-2021).

Svend Skinhøj Hansen (1953-).

Carl Frederik Sørensen Tjener (1913-1971), født i Solbjerg sogn, og konen Signe Østergaard (1913-1964), født i Sønder Dråby sogn. Alle børnene var født i Hvidbjerg sogn på Mors. De selv var blevet gift i Vejerslev kirke i 1937.

Niels Egon Østergaard Tjener (1938-2023). Han købte en gård ved Hurup, “Virkelyst”og blev gift med Aase Svendsen. De fik 3 børn: Susanne; Anita; Karsten.

Magna Elise Østergaard Tjener (1939-), som blev gift med Villy Rasmussen. De boede i Mesinge på Fyn og fik børnene: Inger; Lene; Hanne (-2006).

Valborg Østergaard Tjener (1940-), som blev gift med Mogens Jørgensen. De bor i Harrislee i Tyskland, og har 2 drenge: Søren; Lars.

Birthe Østergaard Tjener (1942-), som blev gift med Jens Mikkelsen. De bor i Ørnhøj og har børnene: Preben; Kirsten; Jørn; Dorthe.

Ida Østergaard Tjener (1944-). Hun bor i Hurup.

Lars Østergaard Tjener (1945-2006), som blev gift med Anna Lis Christensen.

Sønnen, Lars Østergaard Tjener (1945-2006), og hans kone Anna Lis. Lars overtog ejendommen i 1971. Efter hans død flyttede Anna Lis til Hurup.

Rasmus Tjener (1981-), som var gift med Kathrine Nedergaard.

Mads Tjener (1983-).

Sønnen, Mads Tjener (1983-) og Sif Holmgaard.

Noah.

Svend.

Laust.

Dette indlæg blev udgivet i Kløvenhøjvej. Bogmærk permalinket.