Kløvenhøjvej 17 – “Boddum Mølle”

Kløvenhøjvej 17

”Boddum Mølle”.
Matrikelnummer 40d, 28b, 39d i 1915.
Matrikelnummer 28b, 39d, 40d i 1950.
Matrikelnummer 40d i 2013. (28b, 39d, 40d)

Mads Kristensen boede i Boddum Mølle i 1786.

Thomas Lauridsen (1731-), husmand og møller, og hans kone Margrethe Christensdatter (1750-) Han er møller omkring 1787-1801.

Lars Thomsen (1781-).

Maren Thomasdatter (1784-).

Peder Lauridsen, som var møller i Boddum. Han flyttede til Ydby i 1814 sammen med hans kone, hvis navn vi ikke kender.

Niels Laursen (1785-) og Mette eller Maren Andersdatter (1788-). De kom til Boddum Mølle i 1814 fra Ydby og forlod igen Boddum i 1820 for at flytte tilbage til Ydby.

Anders Laurentin Nielsen (1818-1886), som var født i Boddum og døde i Solderup. Han var gift med Cathrina Helene Wermer.

Ammon Nicolaj Edinger Heide (1787-1840), som var søn af præsten i Boddum og hans kone Margrethe Åbye (1797-1860), som var fra Horsens. De blev gift i 1819 i Boddum kirke. Han var ejer af Boddum Mølle fra omkring 1819 til 1831. I 1834 var han husmand i Dover, Ydby. Som enke blev Margrethe husholderske i Thisted for den tidligere ejer af Boddum Bisgård, Lars Toft Kjærulf (1774-1850). Senere flyttede hun til sønnen, Peder Rudolph Heide, i Fredericia. Her døde hun og blev begravet.

Peder Rudolph Heide (1820-1898), som belv urmager i Fredericia og gift med Cecilie Frederikke Sørensen (1819-1893), født i Nykøbing Mors. De er begge begravet i Fredericia.

Kirstine Heide (1821-).

Rasmus Heide (1823-), som blev købmand I Nykøbing Mors og gift med Elisabeth Magrethe Selmer (1821-), født i Helligsø.

Karl Frederik Heide (1825-).

Jens Christian Heide (1827-1831).

Thomas Nikolaj Heide (1830-) var født i Ydby.

Jens Christian Heide (1833-), som var født i Ydby. Han kom i urmagerlære i Fredericia hos sin storebror Peder Rudolph.

Ane Helene Heide (1836-), født i Ydby.

Søren Christensen (1799-), som var forpagter af møllen omkring 1832. Han blev gift i Ydby kirke i 1832 med Gjertrud Marie Knudsdatter (1801-).

Johanne Sørensdatter (1832-), født i Boddum.

Morten Sørensen (1791-), møller, og hans kone Barbara Johanne Jensdatter (1799-). Han havde møllen omkring 1834.

Severin Mortensen (1825-).

Cathrine Marie Mortensdatter (1827-).

Jens Hedegaard Mortensen (1829-), som blev gift med Maren Madsdatter Bådsgaard (-1856) i 1851 i Thisted.

Jens Matthias Mortensen (1834-), født i Boddum.

Niels Andersen Kallerup (1794-1838). Han var mølleejer og møllebygger fra Boddum, og boede her med konen, Mathilde Colding (1798-1850) fra Kaas Hovedgård, Lime, Rødding. De blev gift i 1835 i Lime og han var på det tidspunkt enkemand. I 1835 opførte han Boddum mølle i en udvidet stand, efter at den var nedbrændt.

Erhard Colding Kallerup (1838-1905), født i Ydby og død i Lime.

Christian Andersen Grave (1812-1889). Han var møller og fra Boddum og var først gift med Niels Kallerups enke, Mathilde Colding (1798-1850). Han har sandsynligvis overtaget møllen efter Niels Kallerups død i 1838.

Niels Kallerup Grave (1840-1840).

Christen Andersen Grave (1812-1889), som var gårdejer og sognefoged og hans anden kone, Ane Christensdatter “Ulnitz” (1825-1913). De blev gift i 1851 i Boddum kirke. Han har ejet møllen omkring 1828-1850. Ane var født i Vestervig sogn og døde som enke og boede da hos købmand N.C. Nielsen i Boddum.

Mathilde Christensen (1852-1853).

Mathilde Christensen (1853-), som blev i 1874 gift i Boddum kirke med Christen Jensen (1841-) fra Vestervig.

Karen Marie Christensen (1854-1856).

Andrea Christine Christensen (1855-1943), som blev gift med købmand i Boddum, Niels Christian Jensen (1847-1934).

Karen Marie Christensen (1857-). Hun blev gift i 1879 i Boddum kirke med Ole Søndergård Nielsen (1858-).

Christian Peder Christensen (1859-1860).

Maren Christensen (1861-).

Petrea Christensen (1862-1950), som blev gift med urmager i Bedsted, Kristen Kristensen Madsen (-1895). De er begravet i Hurup.

Peder Christian Christensen Grave (1864-). Han blev gift med Inger Kirstine Kristensen (1867-) fra Bedsted.

Anders Christensen Grave (1867-1920), som blev snedker og gift med Karen Marie Pedersen (1874-1934) fra Bedsted.

Christian Peder Christensen (1869-).

3659-2

Peder Christian Jeppesen (1824-), født i Hvidbjerg, som var mølleforpagter i Boddum omkring 1855 og hans kone Ane Marie Jensen (1824-), født i Boddum.

Jens Pedersen (1852-1865).

Laurids Pedersen (1854-).

Jens Jensen (1816-1905, som var født i Gettrup, og hans første kone Else Kirstine Larsdatter Møllehuus (1818-1855). Han var gårdmand og forpagter af Boddum Mølle fra 1855.

Sidsel Jensen (1846-1857), født i Møllehuset, Vestervig sogn.

Pouline Birgitte Jensen (1852-1855), født i Adbøl.

Jens Jensen (1816-1905) og hans anden kone Ane Kirstine Olesdatter (1824-1906). De blev gift i 1855 i Boddum kirke.

Hanne Marie Olesen (1854-), født i Vestervig. Hendes far var Jens Mikkelsen. Hun blev gift i Boddum kirke i 1899 med enkemanden og gårdmanden Povl Pedersen (1848-), som var født i Hørdum, men bosiddende i Tæbring på Mors.

Jens Poulsen Jensen (1856-).

Else Cecilie Jensen (1858-1943), som blev gift med husmand i Dover, Niels Peter Nielsen (-1929).

Jensine Kirstine Jensen (1864-1865).

Peder Christian Jensen (1866-1868).

Jørgen Kjærgaard Christophersen (1813-). Han var fra Nørhå og ejer af Boddum mølle og gift med Dorthe Marie Jacobsen (1828-) fra Snedsted. Familien flyttede til Boddum omkring 1860.
I avisen af 15. december 1863 kunne man læse …..I Boddum sogn har lynilden antændt en mølle, tilhørende Jørgen Kristoffersen og den var helt udbrændt…..

Christopher Jørgensen (1850-), født i Snedsted.

Jacob Jørgensen (1851-), født i Snedsted.

Karen Jørgensen (1853-), født i Snedsted.

Lars Peder Jørgensen (1855-), født i Snedsted.

Dorthe Kirstine Jørgensen (1857-1859), født i Snedsted.

Ane Jørgensen (1859-), født i Snedsted.

Christian Jørgensen (1861-), født i Boddum.

Anders Christian Jørgensen (1863-), født i Boddum.

Niels Pedersen ”Vestergaard” (1844-1890). Han omkom ved “et ulykkestilfælde ved en husmølle”. Han var gift med Andersine Andersen (1849-1936). Hun blev gift anden gang med Peder Pedersen Overgaard (1864-1938). Han var født i Heltborg. Møllen havde han omkring 1880.

Johanne Christine Pedersen (1872-1944), som blev gift med møller, Niels Christian Hansen (1861-1950).

Maren Kirstine Pedersen (1873-).

Else Kirstine Pedersen (1875-).

Kirstine Pedersen (1878-1962), som blev gift med læreren, Thomas Thomsen (1869-1949).

Petra Hansine Pedersen (1883-), som blev gift med gårdejer i Koldby, Anders Christensen Yde.

Svend Kristian Pedersen (1835-1917). Han var fra Bjergby på Mors og hans kone Sahra Kirstine Kristensdatter (1823-1898), som var født i Vestervig sogn.

Mølleejer Kristen Nielsen ”Aggerholm” (1851-1919), født i Hjardemål sogn og hans kone Ane Lisbeth Pedersen (1860-1933). Hun var datter af Peder Christian Jensen Hovmark (1816-1878), Kallesandevej 4. De blev gift i 1882 og han flyttede fra Øster Vande til Boddum i 1876. Han overtog møllen ved et mageskifteskøde havde den fra 1888 til sin død i 1919. Mere om Kristen Nielsen Aggerholm.

Else Marie Nielsen (1883-1948), som blev gift med murer i Hurup, Otto Jensen (1881-1966). De blev gift i Boddum kirke i 1908 og havde en datter, Magda Kirstine Aggerholm Jensen (1909-1974), som var født i Hurup. Han blev senere gårdejer på Thyholm. Både Else, Otto og datteren er begravet i Hvidbjerg.

Peder Christian Nielsen (1885-1935), blev gift med Johanne Kirstine Jensen (1887-1968). De fik 6 børn.

Ane Kathrine Nielsen (1886-), som blev kaldt “Trine”, giftede sig med gårdejer Christian Nielsen Rokkjær (1877-1913) i Agerfeld. Han var født i Hvidbjerg og da han døde, var han kroejer i Agerfeld. De blev gift i Boddum kirke i 1912.  I 1916 blev Ane Katrine gift i Vinding kirke med kroejeren i Agerfeld, Søren Christian Mortensen (1886-) og de fik en datter: Ester Elisabeth Mortensen (1917-1975), som blev gift med vognmanden Iver Larsen (1910-1958). De boede i Højmark og fik en datter: Anne Kathrine.

Kirstine Nielsen (1889-1968), som blev gift med gårdmand Jens Søe (1875-1942). De boede Boddum Bisgårdvej 5.

Niels Kristian Nielsen (1892-), som blev gift med Nanna. Hun var jordemoder. Han var først landmand i Vind, men efter at han blev gift, bosatte de sig i Borbjerg. Nanna havde sønnen Kaj Aggerholm (1916-1995), som blev gift med Laura. De fik 2 børn og boede i Skive. Sammen fik de datteren Signe, som blev gift med Richard og de boede i Ikast.

Hanne Kirstine Nielsen (1896-1973), som blev gift i Boddum kirke i 1919 med gårdejer Villads Villadsen (1882-1957) fra Nørre Omme sogn. De boede i Ørnhøj. De havde børnene: Niels Villadsen (1920-1980), som var landmand på Jegindø og gift med Berta Kjeldgaard (1921-) i Jegindø kirke i 1959 og de fik 3 døtre: Grethe Kjeldgaard Villadsen (1959-1959); Henny og Henriette; Kristian Aggerholm Villadsen (1921-1968), som var ejer af Uglev afholdshotel og kørerlærer og han er begravet på Jegindø kirkegård og døde ugift; Hanne Jebine Villadsen (1923-); Arne Emil Villadsen (1924-1998), som var landmand på Thyholm og gift med Inger Agnete Pedersen (1929-1968), dræbt ved en trafikulykke, og deres børn: Else Marie og Jens Arne; Amalie Katrine Villadsen (1926-); Anna Elisabeth Villadsen (1928-), som blev gift med Christian og de boede i Lem; Karen Marie Villadsen (1934-), som blev gift med Hans Peter og de boede på Amager, hvor han var flymekaniker og fik 3 børn: Lilly, Poul Erik og Martin; Peder Aggerholm Villadsen (1936-), som flyttede til Sjælland; Karl Erik Villadsen (1938-), som blev smed og gift med Betty og boede i Ørnhøj.

Emma Margrete Nielsen (1899-1955), som blev gift med boelsmand Jens Kristian Fomsgaard (1898-1952) fra Hvidbjerg sogn, hvor de også ligger begravet. Deres børn: Nikoline Fomsgaard (1923-), som blev gift med skomager Henry Hangaard (1913-), og de boede i Snedsted og fik 3 børn: Anna Elisabeth Fomsgård (1926-2006), som blev gift med Peder Vilhelm Madsen (1910-1997), landmand i Tylbjerg, Hellerød, Thyholm og de fik 2 børn: Karen Fomsgård (1930-1987), som blev gift med Jørgen Andersen (1927-2006), som arbejdede på et teglværk, og de  boede i Krik og havde 2 børn, men flyttede siden til Krumborgvej, Hvidbjerg. Karen arvede Jens Søes skrivebord; Chresten Aggerholm Fomsgård (1937-), som blev gift med Grethe (1941-) fra Ørre, de boede i Grønholme, Thyholm, hvor han var landmand og de havde 4 børn, hvoraf den yngste, Agnethe overtog ejendommen.

Sidsel Marie Nielsen (1905-1979), som blev gift med tømmersvend i Hvidbjerg, Alfred Emil Fomsgård (1905-1980). De blev gift i 1933 i Hvidbjerg kirke og fik en søn: Knud Fomsgård (1944-), som er uddannet købmand og gift med Hanna Grethe Kvistgård (1946-) fra Skave, de bor i Holstebro.

188-550

Sidsel Marie Nielsen (1905-1979) og Alfred Emil Fomsgård (1905-1980)

Ane Lisbeth Pedersen og Kristen Nielsen "Aggerholm"

Ane Lisbeth Pedersen og Kristen Nielsen “Aggerholm”

Sønnen Peder Christian Aggerholm (1885-1935) og konen Johanne Kirstine Jensen (1887-1968), født i Øsløs. Peder Aggerholm døde relativt ung, hvorefter enken drev møllen videre og havde Jens Gravgaard (1905-) som møllersvend. Han overtog møllen ved faderens død i 1919.
Ifølge folketællingen i 1940 bor Johanne Kirstine Jensen (1887-1968) her sammen med sønnen Knud Aggerholm (1927-) og Jens Gravgaard Sørensen (1905-) der er for- og møllerkarl.

Christen Aggerholm (1921-1990), som blev gift med Anna Johanne Jensen (1927-2010). De boede Fuglebækvej 18.

Anna Elisabeth Aggerholm (1922-1993), som blev gift med gårdmand Oskar Bjerregård Thomsen (1916-1972). De boede Gravenhøjvej 39.

Pouline Aggerholm (1924-), som blev gift med gårdbestyrer Egon Christian Nielsen (1917-) fra Svenstrup sogn.

Lars Christian Aggerholm (1925-2009). Han giftede sig med Anna Søndergård (1920-2008) og de boede Gravenhøjvej 22.

Knud Aggerholm (1927-), som blev gift med Anna fra Sverige. Før han blev gift, arbejdede han mange år ved skovbruget/landbruget i Canada. I Sverige arbejdede han som leder på et hønseri i Skåne.

522-550

Anna og Knud Aggerholm (1927-, som blev gift med Anna

Karen Marie Aggerholm (1929-1929).

435-627

Boddum Mølle – nedrevet omkring 1940

 

Svigersønnen, Egon Nielsen (1917-), født i Svenstrup sogn i Ålborg amt og Pouline Aggerholm (1924-). De var vist de sidste, som drev Boddum Mølle og de overtog den i 1947.

Margit Nielsen (1948-), som blev gift med isenkræmmer Christen Nielsen fra Hurup.

Jørgen Nielsen (1950-).

Eigil Hartman Jensen (1923-1975) fra Hørdum. Han købte gården i 1951 og boede her med konen Kirstine Elisabeth Nielsen (1922-) fra Istrup, Hvidbjerg v. Å. De blev gift i 1947. Som enke bor hun Poppelvej, Hurup.

Erik Hartman Jensen (1948-1953), født i Hjardemål sogn.

Ingrid Hartman Jensen (1951-), som blev gift med Thorkild Vestergaard og de bor i Bækmarksbro. Deres børn: Pia; Susanne; Kenneth.

Elisabeth Hartman Jensen (1952-2012), som blev gift med Bjarne Vestergaard. De boede i Snedsted og havde børnene: Brian; Tina; Peter; Marie; Vibeke.

Doris Hartman Jensen (1956-), som blev gift med Oluf Schmit Hansen. De bor ved Gram og har børnene: Allan; Anita; Rasmus; Jakob.

Solveig Hartman Jensen (1961-), som blev gift med Ejvind Sloth. De bor i Hammel. Deres børn er: Karina; Phillip; Jeanette; Rikke.

Kirstine Elisabeth Jensen købte ejendommen i 1976.

Otto Larsen, Hurup, købte den i 1976.

Verner Dybdahl Thomsen (1932-2014) og Ruth I. Hansen (1934-) overtog den i 1977 og boede der indtil 2012.  De havde kødkvæg i mange år, der gik neden for Kløvenhøj og var ude hele året, men havde et hus, hvor de kunne gå ind og få halm m.m. Verner og Ruth var også juletræsavlere og -sælgere. De er flyttet til Toftegade i Hurup og Verner er begravet på Hurup kirkegård.

Preben Thomsen.

Ulla Thomsen.

Jan Korsgaard og Gertrude Divera Maria Vriend overtog ejendommen i 2012.

Johannes Ulvund og Simone Brandt.

Clara.

Dette indlæg blev udgivet i Kløvenhøjvej. Bogmærk permalinket.