Burhøjgaardvej 3

Burhøjgårdvej 3

Det var oprindelig fodermesterhus til “Ny Boddum Bisgård”.
Matrikelnummer 4d i 1950.
Matrikelnummer 4d i 2013.

Jens Kristian Pedersen (1838-1920), født i Tømmerby sogn og hans kone Maren Kirstine Jensdatter (1835-1907), født i Vust. De blev gift i 1860 og flyttede til Boddum i 1872 fra Hunstrup, sandsynligvis sammenfaldende med at svigersønnen, Søren Krabbe overtog gården “Ny Boddum Bisgård” i 1909.

Peder Kristian Pedersen (1867-).

Marie Kristine Pedersen (1870-1932), som blev gift med gårdmand i Heltborg, Søren Krabbe (1868-1940).

Mette Pedersen (1872-).

Maren Kirstine Pedersen (1873-).

Kirstine Pedersen (1873-), som giftede sig med gårdmand i Handrup, Vestervig sogn Otto Kristian Pedersen (1874-).

Ane Marie Pedersen (1875-1875).

Kristian Pedersen (1879-).

Datteren, Mette Pedersen (1872-), som nok har boet her sammen med faderen, indtil han flyttede. Herefter boede hun her alene.

Jens Kristian Poulsen (1872-1949), født i Klitmøller og hans kone Hansine Hansen  (1887-) fra Ydby. De flyttede herfra til Dover og ligger begge begravet på Ydby kirkegård. De købte stedet i 1925 af landbrugsministeriet.

Anna Kirstine Poulsen (1919-), født i Ydby bliver gift i Ydby kirke i 1941 med Jens Larsen (1910-) der var født i Vestervig.

Gerda Marie Poulsen (1920-), født i Ydby.

Erna Poulsen (1923-), født i Ydby.

Immanuel eller Emanuel Pedersen (1903-) og hans kone Ninna (1908-). De blev gift i 1929 og købte ejendommen samme år.

Smeden, Kristian Krabbe (1882-1972) og hans kone Nanna Marie Poulsen (1892-1935)  flyttede smedjen herned fra Gravenhøjvej 17. Efter konens død fik han en husbestyrerinde, som han senere blev gift med. Det var Dorthea Larsen (1903-1998) fra Sillerslev. Han overtog gården omkring 1930. På deres ældre dage flyttede de til Kirkevej 18 i Hurup.

Dødsfald.
Smed Kr. Krabbe, Boddumbisgaard Mark, har i går haft den sorg at miste sin hustru, der for en månedstid siden blev indlagt på Koldby sygehus, lidende af gigtsvaghed. Senere er der stødt anden sygdom til, og det har uventet medført døden.
Fru Nana Krabbe var en dygtig husmoder, en rettænkende kone og en god støtte  for sin mand og sine fire børn, hvoraf kun 2 er konfrimeret, og det yngste er 8 år, så hendes død bliver et svært tab i det lille hjem.

4690.-627

Evald Krabbe (1915-), som blev gift med Annine Marie Bohn.

Ejvind Krabbe (1920-1940), født i Ydby og som ved sin død var medhjælper på “Centralgården” i Åbybro. Han er begravet i Boddum.

8220-627

Oluf Krabbe (1923-).

Ella Krabbe (1926-1998), hun døde i Hjortshøj.

Arnold Krabbe (1920-1997) købte stedet i 1955, men solgte det samme år til Henry Nielsen. Hans kone var Dagmar Kristine Andersen (1916-2013), født i Madum. Arnold forpagtede præstegården fra 1947-1955 og flyttede derefter for kort tid herned. Senere havde han flere gårde rundt omkring bla. “Sindrup Vejle”. De ligger begravet på Ydby kirkegård.

Mads Hansen Krabbe (1948-), som blev gift med Lissy.

Vibeke Krabbe (1952-), som blev gift Oxlund.

Anna Krabbe (1958-), født i Hørdum og gift med Birger.

Elna Krabbe (1960-), født i Hørdum, men døbt i Ydby. Hun blev gift med Harry Wegeberg Amby og de har 3 børn: Jonas (1989-); Kathrine (1992-); Mathilde (1995-).

Helene Krabbe, som blev gift med Peter.

Henry Kristen Nielsen (1923-1989) fra Lyngs og hans kone Betty Rytter Poulsen (1932-2021), født i Hurup. De blev gift i Hvidbjerg kirke i 1951. Henry Nielsen købte ejendommen i 1955.

Jette Nielsen (1951-), født i Hvidbjerg og gift med Johnny Pedersen. De bor i Mimosevænget, Assens og har 2 børn: Helle; Sabine.

Tove Rytter Nielsen (1959-), som bor sammen med Peder Bentzen Ullerupvej, Hurup. De har 2 børn: Michael; Anette.

Geert Rytter Nielsen (1964-), som blev gift med Nanny Vehl Poulsen og bor på Gl. Refsvej, Hurup. De har 3 børn: Benjamin; Rikke; Sanne.

052-550

Betty Rytter Poulsen (1932-), Jette Nielsen (1951-), Tove Rytter Nielsen (1959-) og Geert Rytter Nielsen (1964-)

Ole Kappel købte ejendommen i 1992.

Michael Møller Olesen og Gitte Merete købte bygningerne i 2006 og lod dem rive ned med henblik på at bygge nyt, men købte så i stedet Fugløvej 4 og istandsatte den ejendom.

Dette indlæg blev udgivet i Burhøjgaardvej. Bogmærk permalinket.