Doveroddevej 27 – “Brødudsalget”

Doveroddevej 27

“Brødudsalget” og, ikke at forglemme, den var også is- og slikbutik!
Matrikelnummer 55a i 1950.
Matrikelnummer 55 i 2013.

Snedker, Anders Christensen Grave (1867-1920) og hans kone Karen Marie Pedersen (1874-1934), født i Bedsted. Som enke beholdt Karen ejendommen indtil cirka 1926, hvorefter hun flyttede til sin datter i jordemoderboligen i Årup.

Anna Christensen Grave (1895-1966), som blev gift med mejerist Jens Marinus Mikkelsen (1891-1918) fra Ydby.

Ejnar Christian Marius Christensen Grave (1897-1963), født i Bedsted sogn og død som “fraskilt forhenværende gårdejer fra Sjørring sogn”.

Christian Martin Julius Christensen Grave (1900-).

Helga Christensen Grave (1905-1986).

Ejnar Parmo Mulvad (1892-1968) født i Bedsted. Han var tømrermester og havde værksted omme bagved. Konen hed Agnes Christine Pedersen Slei (1894-1992) var født i Odby og hun havde et brødudsalg med brød fra bageren i Ydby og håndkøbsudsalg fra apoteket i Hurup. De blev gift i Ody kirke i 1922.  Ejnar Mulvad overtog ejendommen omkring 1926 og havde den til omkring 1960. Han havde husflidsskole om aftenen. De er begge begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Eli Parmo Mulvad (1926-2008). Han blev lærer og blev begravet fra Fanefjord kirke. Han blev gift i 1952 i Askø kirke med Ane Elisabeth Nielsen (1928-). I 1952 var han lærer i Hillested senere blev han lærer i Haarbølle.

Anna Grethe Mulvad (1929-1960), som blev gift i Hurup kirke i 1955 med gårdmand i “Bjørndalgård”, Frode Bjørndal Nielsen (1923-2012) i Hurup. De fik sønnen: Svend Erik Bjørndal Nielsen (1956-).

Ruth Dagny Mulvad (1932-2012), som blev gift i 1956 i Boddum kirke med Evald Herluf Svanborg Stauersbøl Laustsen (1930-), født i Tømmerby.

Styrtet ned fra et tag i Boddum.
Tømrer Mulvad, Boddum, var i går hos N. Krabbe,  ”Grønnegaard” i Boddum beskæftiget med at tage taget af et udhus. Under dette arbejde mistede han fodfæstet og styrtede ned på gulvet, hvorved han forslog sig ret slemt i ansigtet og på kroppen. Der blev tilkaldt læge, og han må nu holde sengen i nogen tid.
For et par år siden fik tømrer Mulvad under arbejdet et søm op i det ene øje, hvorpå han mistede synet.

1605-550

95 årig stadig glad og tilfreds.
Agnes Mulvad, Søndergade 3, Hvidbjerg, fylder den 4. januar 95 år.
Tiltrods for kørestolen, der er nødvendig for at komme rundt i huset, er det en glad, smilende og tilfred 95 årig, der tager imod ved et besøg i hendes hjem.
Agnes Mulvad bor i eget hus, laver selv mad og bager gerne lidt, men hun er glad for sine hjemmehjælpere, der kommer to gange daglig, og hun føler sig tryg ved sit kaldeanlæg. Men hun tilføjer, at hun heldigvis ikke har haft brug for det endnu:
– For jeg er rask, og har det godt. Det er kun mine ben, der ikke er gode – ja synet og hørelsen er selvfølgelig heller ikke, som det har været, tilføjer hun med et smil.
Agnes Mulvad er født i Uglev. De var otte søskende i hjemmet, men i dag er der kun en søster tilbage. Agnes Mulvad håber, at søsteren, der er 97 år og boende i Struer, kommer til hendes fødselsdag.
Den gamle dame husker fint, hvad hun arbejdede med i ungdommen og fortæller gerne derom. Som så mange andre kom hun som 11-årig ud at tjene – og det fortsatte til hun blev gift. Først var det meget forskelligt, hvad hun lavede, så steg hun til kokkepige på Hvidbjerg Apotek. Derefter kom hun til en købmand i Uglev og flyttede med denne familie til Lemvig og senere Silkeborg. Det gav lyst til at se lidt mere, og hun kom til herregården Strårup ved Kolding, hvor hun også var kokkepige. Men derefter gik det så tilbage til Thyholm.
Næste plads blev som kokkepige på Hvidbjerg Sygehus, og der befandt hun sig godt. Agnes Mulvad ville være sygeplejerske, men allerede dengang var hendes ben ikke så gode. På sygehuset fik hun lov til at hjælpe med mange ting, og hvis der var tid, fik hun også lov til at overvære operationer, og det havde hendes interesse. ”En dejlig tid”, siger hun.
Solgte brød og medicin.
I 1922 blev hun gift med Ejnar Mulvad, der var tømrer og snedker. De fik hjem i Boddum, hvor de boede i 40 år. Men aktiv som Agnes Mulvad var måtte hun i gang med noget mere end at være husmoder. Hun fik startet med brødudsalg fra Ydby Bageri, håndkøbsudsalg fra Hurup Apotek samt is fra Thisted – og fik med det 35 travle år med åbent fra tidlig morgen til sen aften. På spørgsmålet om, hvornår hun så holdt fri, svarer snart-fødselaren:
– Vi satte bare et skilt på døren, om hvornår vi var hjemme igen. Det måtte kunderne finde sig i!
Agnes Mulvad fortæller, at hun havde det godt med børnene i Boddum og kendte dem alle. Engang de ville holde for nar, lukkede hun butikken en times tid, og der stod de og kunne ingen is få. Siden den dag vidste de, hvordan de skulle opføre sig.
Til spørgsmålet om oplevelseer under både første og anden verdenskrig, er svaret, at det husker hun ikke meget om. Igen et bevis på, at hun helst husker de gode sider i livet, men så kommer det alligevel:
I april 1940 var hun på vej hjem til Boddum fra Hurup, men ved Karensminde havde tyskerne spærret vejen sydpå, så hun måtte cykle over Ginnerup for at komme hjem til Boddum.
– Ja den gang var der pænt ved Karensminde. Den såkaldte kunst, der står der i dag, den synes jeg ikke pynter, siger Agnes Mulvad.
Følger stadig med.
I 1961 byggede de huset i Hvidbjerg, og nu blev der mere tid, og det blev til mange fine håndarbejder, som stadig pynter i hjemmet.
I 1968 døde Ejnar Mulvad, og siden har Agnes Mulvad boet alene i huset.
I hjemmet opvoksede tre børn. En søn som bor i Fanefjord på Møn, en datter der bor i Nordsjælland og en datter der døde i 1960. Så er der syv børnebørn og tre oldebørn.
– Men de bor for langt væk, tilføjer hun:
– Så besøgene er der langt imellem. En gang fløj jeg til Sjælland, men jeg vil hellere køre i bil derover.
Agnes Mulvad er ellers en stor spillefugl og er glad, når nogen har tid til et spil kinaskak, domino eller ludo. Også avisen bliver stadig læst, især overskrifterne, da hun ifølge eget udsagn ikke er ”ven” med for små bogstaver.
Tidligere spillede Agnes Mulvad orgel, men det kan benene ikke klare længere, så nu er det mundharpen, der må stå for.
95 års fødselsdagen, som Agnes glæder sig til, skal fejres hos svigersønnen og barnebarnet i Refs.

I 1961 blev ejendommen købt af enken Ellen Pedersen (1912-1995), født i Visby. Hun havde været gift med slagter Ove Christian Jensen (1912-1958), født i Ydby og søn af slagter Niels Christian Jensen og Karen Marie Christensen. Ellen havde to brødre i Boddum: Christian Ejnar Pedersen (1903-1967), som boede Gravenhøjvej 35; Evald Ottarius Pedersen (1908-1980), som boede Gravenhøjvej 23. Ellen døde i Odder.

Egon Brandborg Jensen (1943-).

Jørgen Brandborg Jensen (1945-).

Grethe Brandborg Jensen (1951-).

Birte Thomsen (1958-) og Johanne Vibe Kristensen. Birte Thomsen købte ejendommen i 1991.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.