Doveroddevej 37

Doveroddevej 37

Matrikelnummer 7a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 7a i 1915.
Matrikelnummer 7a, 34d, 41b i 1950.
Matrikelnummer 7a i 2013.

Anders Larsen Harregaard eller Helligkilde (1810-1863) og hans kone, enken Else Christensdatter (1800-1874) født i Boddum. Han var daglejer og søn af gårdmand Lars Kongensgaard, Helligkilde, Hvidbjerg og født samme sted. De blev gift i 1844 i Boddum kirke; men i 1853 blev de separeret og hun flyttede tilbage til Boddum Bisgårdvej 3 og var indtil sin død på aftægt hos sønnen Morten Olesen Christensen Sønderskov (1836-1927).

Jens Andersen Fink (1830-1893), som var murer og husmand. Hans kone Else Kirstine Christensen (1832-1904), født i Redsted på Mors, var spinderske og syerske. Blandt deres børn var:

Peder Andersen Fink (1858-), som blev gift med Arminde Rudolfine Kristine Pedersen (1868-). De emigrerede i 1887 til Australien.

Christian Andersen Fink (1862-1930), som blev bager og købmand i Boddum, og senere træhandler i Hørdum, og ved sin død havde han en øl- og sodavandsfabrik i Hurup. Han var gift med Inger Katrine Jensen (1862-1941).

Plejedatteren, Cecilie Katrine Pedersen (1875-), født i Ribe. Hun var datter af Ingeborg Pedersen (1846-1893), født i Vilslev, og hendes forlovede Jens Pedersen (1852-), født i Boddum. Han var søn af Peder Christensen Snæver (1793-1860) og Sidsel Cathrine Poulsdatter (1804-1855). Cecilie blev gift i 1900 i Boddum kirke med smedesvend Lars Peter Knudsen Oddershede (1878-), født i Vester sogn ved Vejle, men bosiddende i Uglev, Søndbjerg sogn.

Plejesønnen, Peder Christian Pedersen (1882-), født i Ribe. Han var søn af arbejdsmand Jens Pedersen (1852-), født i Boddum, og Ingeborg Pedersen (1846-1893) født i Vilslev. Peder døde i Ydby.

Plejedatteren, Ellen Marie Kristensen (1888-1945), født i Boddum. Hun var datter af Kristian Kristensen og Bodil Kirstine Poulsen (1865-1888).

Sønnen, Christian Andersen “Fink” (1862-1931) og hans kone Inger Katrine Jensen (1862-1941), født i Vestervig. De blev gift i 1886, og samme år flyttede hun til Boddum. Han var bager og købmand i Boddum, senere træhandler i Hørdum og ved sin død havde han en øl- og sodavandsfabrik i Hurup. Kristian Andersen “Fink” havde ejendommenfra 1895 og indtil 1909. De er begge begravet i Hurup.

Jenny Kirstine Andersen (1891-), som blev gift med husejer Niels Kristian Nielsen (1889-) fra Visby.

Petrea Kirstine Andersen (1893-), som rejste til København og arbejdede der som tyende.

Viggo Emil Andersen (1896-).

Rudolf Johannes Andersen (1898-1950), som blev maler i Skive, men er begravet i Hurup.

Dagmar Marie Andersen (1903-1942). Hun blev gift i 1923 i Hørdum kirke med købmand Victor Emanuel Madsen Skinhøj (1890-), født i Vestervig i Hurup.

Poul ”Thøger” Christensen (1876-1965) og hans kone Jensine Petrine Pedersen (1883-1956), født i Tømmerby sogn. Poul ”Thøger” og Jensine boede her i perioden 1909-1954 og flyttede derefter til Østergade 19 i Hurup. Her døde Jensine. Laden blev flyttet herop fra “Ballegård” på Fuglebækvej, da gården blev revet ned.

Karl Marius Christensen (1911-), som blev regnskabskonsulent.

Thora Marie Christensen (1912-), som blev gift med gårdejer Frederik Viggo Olesen (1913-) fra Grurup. De havde blandt andet Abildgård Mølle i Grurup og Harring Mølle. Han var i mange år handelsmand. De har en datter, Ingrid Olesen (1940-), som blev gift med Karl Sloth (1935-) og de bor i Brændgård i Ydby.

Kristian Jesper Christensen (1915-). Han blev gift i Thisted i 1950 med Mary Elisabeth Andersen (1923-). Han havde som barn haft børnelammelse, hvilket medførte, at han havde en dårlig arm. Han blev uddannet som kontrolassistent og begyndte at handle med kreaturer i stor stil. Han blev direktør for Kreaturforeningen for Nordthy og solgte alle kreaturer på Thisted Eksportmarked. Kristian Jesper købte en gård i Vandet og i 1971 også “Vestervig Overgård”, men han beholdt samtidig gården i Vandet.

Arne Christensen (1916-), som var ugift. Han var kontrolassistent og handelsmand, boede først på Burhøjgårdvej 8, og havde derefter en ejendom syd for Hurup.

Poul "Thøger" Christensen (1875-1965), Doveroddevej 37

Poul ”Thøger” Christensen (1876-1965)

Peder Odgaard Jensen (1887-1964) døde ugift og boede her fra 1954 til sin død i 1964. Hans husbestyrerinde igennem mange år var Margrethe Harregaard (1905-1982). Han blev begravet i Hurup, da han var uenig med præsten i Boddum.

Margrethe Harregaard (1905-1982) arvede Peder Odgaard, men solgte huset efter nogle få år. Hun er begravet i Hurup sammen med Peder Odgaard.

Gården blev solgt til Thorning Riis i 1965 og var lejet ud i nogle år til Svend Aage Kristensen (1931-2018), som boede der med konen Irma Margit Hove (1935-2022) og deres børn, Jette Hove Kristensen (1953-); Dorte Kirstine Kristensen (1954-); Bente Kristensen (1958-), og senere også Poul Kristensen.

Knud Marius Andreas Knudsen (1899-1975) der var født i Alsønderup og Gerda Marie Olesen Lund (1916-2010) der var født i København, købte ejendommen i 1968. Ud over datteren Lisbeth havde de 2 sønner, men de var flyttet hjemmefra, inden familien flyttede til Boddum. Deres børn er alle født i Alsønderup. Efter Knud Knudsens død i 1975 blev Gerda boende her indtil 1997, hvorefter hun flyttede til Løgumkloster og boede der indtil sin død i 2010. Både Gerda og Knud er begravet på Boddum kirkegård. Gerda var spejderleder i mange år.

Ole Lund Knudsen (1945-).

Flemming Lund Knudsen (1947-)

Lisbeth Lund Knudsen (1958-).

Henrik Nielsen fik skøde på ejendommen i 1997.

Åge Bertelsen og Ane Dahlgaard Førby overtog ejendommen i 2006.

Dette indlæg blev udgivet i Doveroddevej. Bogmærk permalinket.