Gravenhøjvej 4 – “Bakkegaarden”

Gravenhøjvej 4.

”Bakgården” eller “Bakkegården”. Den er udflyttet i 1864.
Matrikelnummer 6a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 6a, 6k, 7e i 1915.
Matrikelnummer 6a, 6k, 7e i 1950.
Matrikelnummer 6a i 2013 (2y, 6a, 6q, 6r, 7p, 28a, 28e).

Anders Nielsen.

Niels Andersen Nielsen (1704-1783), som blev gift med Margrethe Clemmensdatter (1735-).

Niels Andersen (1704-1783) og hans kone, Margrethe Clemmensdatter (1735-).

Maren Nielsdatter (1758-).

Anders Nielsen (1762-1838), som blev gift med Ane Kirstine Poulsdatter (1776-1848).

Clemmen Nielsen (1773-).

Christen Nielsen (1773-).

Sønnen, Anders Nielsen (1762-1838) og hans kone Ane Kirstine Poulsdatter (1776-1848). Hun var født i Refs.

Margrethe Andersdatter (1811-1899). Hun blev gift 4 gange.

Datteren, Margrethe Andersdatter (1811-1899), som blev gift 1. gang i 1831 i Boddum kirke med Christen Pedersen Randrup ”Ladefoged” (1804-1836). De nåede ikke at eje gården, og da Christen dør, står han anført som “hjælper svigerfaderen med gården”.

Anders Christensen (1831-), som i 1858 blev gift i Boddum kirke med Maren Cathrine Jensen Slei  (1829-). Hun var datter af Jens Jacobsen Slei af Hassing sogn. De flyttede til Grurup.

Maren Christiansdatter (1833-1837).

Ane Kirstine Christensdatter (1836-1836).

Margrethe Andersdatter (1811-1899) blev gift 2. gang i 1839 i Boddum kirke med sin første mands storebror, Niels Pedersen Ladefoged (1797-1841), født i Vestervig.

Maren Nielsen Ladefoged (1841-1888), som blev gift med husmand i Sinderup, Niels Peter Pedersen.

Margrethe Andersdatter (1811-1899) blev gift 3. gang i 1842 i Boddum kirke med Jens Madsen Refs eller Uldsted (1803-1854). Han var sognefoged og søn af Mads Nicolai Uldsted i Helligsø og født der.

Niels Christian Jensen ”Andreasen” eller Uldsted (1844-1899), som blev gårdmand i Ydby Havreland og gift med Mathilde Adolfine Hansen (1855-1932). De er begge begravet i Ydby.

Mads Nicolai Jensen (1847-1847).

Mads Nicolai Jensen (1848-).

Else Marie Jensen (1850-1900), som blev gift med enkemanden Kristen Jensen Søndergaard (1842-1933). De er begravet i Gettrup.

Ane Cathrine Jensen (1853-).

Margrethe Andersdatter (1811-1899) blev gift 4. gang i 1858 i Boddum kirke med Jens Andreassen (1801-1885), som var gårdmand i Ydby. Hun er begravet i Ydby.

Jens Nielsen (1815-1901), født i Vestervig og hans kone Johanne Kristensdatter (1817-1889). De flyttede til Boddum i 1862 fra Ydby. Han var sognefoged.

Niels Christian Jensen (1847-1934), født i Vestervig. Han blev købmand og gift med Andrea Christine Christensen (1855-1943), datter af Christen Andersen Grave i Boddum. De boede først i Boddum, men flyttede senere til Karby.

Christen Jensen (1849-), født i Vestervig.

Karen Marie Elisabeth Jensen (1852-1926), født i Vestervig. Hun blev gift med Mogens Kristian Nielsen (1846-1922), født i Lyngs og de bosatte sig på Gravenhøjvej 2.

Else Marie Petrine Jensen (1855-1932), født i Ydby og gift med gårdejer Søren Christensen (1859-1924). De var bosat i Ginnerup.

Johanne Kirstine Jensen (1859-1945), født i Ydby og gift med Jens Christensen (1860-1947).

4380

Svigersønnen, Jens Christensen (1860-1947), født i Hvidbjerg Vesten Å og konen Johanne Kirstine Jensen (1859-1945), født i Ydby. Han overtog gården i 1890 og flyttede til Boddum i 1890 og giftede sig med Johanne samme år.

Johanne Christensen (1891-1958), som blev gift med gårdejer Jens Kristen Jensen Ravnsmed (1886-1966). De er begravet i Hassing.

Jens Nielsen Christensen (1892-1970). Han døde ugift.

Maren Kirstine Christensen (1895-1974), som blev gift med boelsmand i Odby, Carl Martinus Poulsen (1891-1980), født i Ræhr sogn. De er begge begravet på Odby kirkegård.

Dagmar Christensen (1895-), født i Boddum. Hun blev gift i 1919 i Boddum kirke med gårdejer Nicolaj Sørensen (1893-), der var født i Jestrup, Sønderhå og også bosiddende der.

Marry Christensen (1898-1922), som døde ugift.

Ida Christensen (1901-1997), som døde ugift.

Anders Kristian Christensen (1904-1985), som døde ugift.

1853-550
Jordefærd.
Fru Kirstine Christensen begravedes fra Boddum kirke i går. I kirken talte pastor Knudsen ud fra Johannes åbenbaring kapitel 22, vers 17, og mindede om det kald, der lyder fra Jesus til hvert menneske. Det har lydt til den gamle kvinde, vi i dag steder til hvile, og her ved hendes båre lyder det til hver enkelt af os: Kom, hver den som tørster, og få livets vand uforskyldt.
Ved graven takkede lærer Foged på familiens vegne og indbød til mindefest i hjemmet.

Sønnen, Jens Nielsen Christensen (1892-1970) og hans søster Ida Christensen (1901-1997) overtog gården i 1947 efter deres forældre. Jens var så uheldig at falde ned fra vindmotoren på laden, hvilket forårsagede at han kom til at halte meget. Deres lillebror, Anders Kristian Christensen (1904-1985) blev senere, da broderen Jens Nielsens døde, ejer sammen med søsteren Ida og det var ham, der blev kaldt “Kresten Kræn”. De blev alle kaldt ”Æ Krænere”.

Dødsfald.
Forhenværende landmand Jens Nielsen Christensen, Boddum er død, 77 år gammel.
Jens Christensen, der var ugift, var ud af gammel bondeslægt, og sammen med to søskende videreførte han efter forældrenes død fødegården hvor den gamle bondekultur og traditionerne blev holdt i hævd.
Jens Christensen mistede ved en ulykke for cirka 40 år siden det ene ben, men han var alligevel i stand til at give en hånd med i det daglige arbejde, og de tre søskende havde det bedste forhold til hinanden.

5443-627

Jordefærd.
Gårdejer Jens Nielsen Christensen, Boddum, begravedes i går under stor deltagelse fra Boddum kirke.
Pastor Steen Lund talte ud fra ordet i første Johannes brev kap. 4,10: ”Deri består kærligheden: Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han elskede os og sendte sin søn til soning for vore synder”. og sagde blandt andet at Jens Christensen trods sit handicap altid havde virket rask og glad. han huskede mange ting fra gammel tid, ofte småting for os at se, men for ham betød de meget, og han fortalte om dem med glæde.
Efter jordpåkastelsen takkede lærer E. Foged på familiens vegne for deltagelsen og indbød til mindesammenkomst på Ydby kro.

Ida Christensen

Ida Christensen

Søskendeparret Lars Østergaard Tjener (1945-2006) og Ida Østergaard Tjener (1944-) overtog ejendommen i 1977. I 1992 blev Lars Tjener eneejer af gården.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.