Gravenhøjvej 10 – “Siggaard”

Gravenhøjvej 10

Gården er blevet kaldt “Sighgaard” eller “Siggaard”.
Matrikelnummer 17a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 17, 41a, 6d, 6e i 1915.
Matrikelnummer 6d, 6e, 17a, 41a i 1950.
Matrikelnummer 17a i 2013 (6d, 6e, 17a, 17f, 17g, 41a).

Laurits Andersen Sig.

Jens Poulsen Sig.

Iver Larsen (1722-1803) født og død i Boddum.

Christen Iversen (1752-), som blev gift med Karen Christensdatter (1761-1850) fra Gettrup. De fik en søn: Thomas Christensen (1796-1876). Ifølge folketællingen i 1801 er Christen Iversen, husmand med lidt jord og skrædder i Boddum.

Lars Iversen (1755-1836), som blev gift med Anne Christensdatter (1755-1836).

Sønnen Lars Iversen (1755-1836) og hans kone Anne Christensdatter (1755-1840).

En nevø, de havde i pleje, Thomas Christensen (1796-1876).

Nevøen, Thomas Christensen “Iversen” (1796-1876), som var lægdsmand og sogneforstander og hans kone Else Jensdatter (1800-1883), der var datter af Jens Christensen i Sinderup, Ydby. De blev gift i Ydby kirke i 1826.

Lars Thomsen (1828-).

Jens Christensen Thomsen (1832-1917), som blev gift med Maren Christensen Hove (1843-1922).

Christen Iversen Thomsen (1835-1852).

Mads Christensen Thomsen (1839-1907), som i 1869 blev gift i Boddum kirke med Kirsten Marie Søndergaard (1845-1930). Hun var fra “Søndergård”, Gravenhøjvej 22. De bosatte sig i Lyngs for senere at flytte til Hvidbjerg, hvor de også er begravet.

Sønnen, Jens Christensen Thomsen (1832-1917), kaldet “Jens Kræn” og hans kone Maren Christensen Hove (1843-1922). De blev gift i 1866 og overtog samme år ejendommen. Hun var datter af Christen Larsen Hove (1806-1887) Boddum Bisgårdvej 6.

Christen Iversen Thomsen (1867-1944), kaldet “Kræn Yversen”. Han blev gårdejer i Dover og giftede sig med Marie Nybo (1863-1949) fra Dover. De er begge begravet i Ydby.

Thomas Thomsen (1869-1949), som blev lærer i Stouby sogn og i 1899 gift med Kirstine Pedersen (1878-). De er begravet på Boddum kirkegaard.

Christian Thomsen (1871-), som blev førstelærer og kirkesanger i Vang og i 1902 gift i Thorsted med Johanne Kristine Larsen Visby (1875-) der er født i Thorsted og er datter af husmand, Lars Pedersen Visby og Kirstine Kristensen.

Else Cathrine Thomsen (1871-1871).

Kristian Thomsen (1872-).

Else Katrine Thomsen (1874-1962). Hun ernærede sig som syerske i 1930 og forblev ugift.

Karen Marie Thomsen (1876-1954), som forblev ugift.

Peder Kristian Thomsen (1878-1955), som blev landstingsmand og lærer i Korsør. Han var gift med Johanne Christine Hansen (1878-) der var fra Odense. De blev gift i 1905 og de er begravet på Korsør kirkegaard.

Mads Jensen Thomsen (1879-1961), som blev gift i 1917 i Boddum kirke med Inge Marie Kjærgaard (1896-1987).

Maren Kristine Thomsen (1882-), som forblev ugift. Hun var lærer, bla. i Rødding.

Anders Jensen Thomsen (1884-1959), som i 1912 blev gift i Heltborg kirke med Inger Johanne Marie Nielsen Bjerregaard (1885-1967). De boede Gravenhøjvej 30.

Lars Iversen Thomsen (1886-1963), som blev lærer ved Vejgård skole, Nørretranders sogn. Han blev i 1919 gift i Boddum kirke med Kirstine Nielsen Rokkjær (1889-1936), som var lærerinde ved Vejgård skole i Nørretranders sogn.

Sønnen, Mads Jensen Thomsen (1879-1961), som boede der i 1923 og lod stuehuset bygge med hjælp fra arkitekten Poul Raaby fra Hvidbjerg, Thyholm. Her boede han med sin kone Inger Marie Kjærgaard (1896-1987), som var kendt under navnet “Rita”. Han overtog gården i 1907.

Maren Hove Thomsen (1918-1978), som blev gift i 1941 i Boddum med avlsmedhjælper Jens Peter Kjærgaard (1916-1992), som senere blev politibetjent. Hun havde været på husholdningsskole i 1940-1941 i Hadsten. De fik en datter, Ingeborg (1941-), som blev gift med lærer Johannes Bergman Vittrup.

Inger Kjærgaard Thomsen (1932-). Hun blev lærer og giftede sig i 1952 i Boddum med lærer Erik Kjeldsen fra Ranum (1928-). Deres børn er: Jens Erik Kjeldsen (1955-), som blev gift med Dorthe Hegelund, Niels Kjeldsen (1960-), Andreas Kjeldsen (1963-) og Rebecca Maria Kjeldsen (1972-).

Birgit Thomsen (1936-), som blev sygeplejerske. Hun giftede sig med Jens Tang Dalsgaard fra Viborg.

80 år.
Forhenværende gårdejer Mads Thomsen, Boddum, fylder 80 år på lørdag.
Mads Thomsen overtog under 1. verdenskrig sin fødegård Siggaard, der havde været i slægtens eje så langt tilbage, som gårdens historie kan følges, og han drev den, til han i 1945 solgte den. Han havde 3 døtre, hvoraf de to var gift, men ingen af dem ønskede at overtage gården. Den ene datter er gift med overlærer Kjeldsen, Viborg, den anden med overbetjent Kjærgaard, Sæby. Den 3. datter er sygeplejerske og arbejder på Grønland.
Mads Thomsen er en stilfærdig og dygtig mand, der har passet sin ejendom og ofret sig for sit hjem. Han er stadig rask og rørig og interesseret i tidens begivenheder. Siden 1945 har han og hans hustru boet i en villa i Boddum, hvorfra de kan se over til Siggaard. En del af tiden får Mads Thomsen til at gå med at tegne og male.

094-627

Siggaard – vistnok tegnet af Thomas Thomsen (1869-1949)

Købmand Ernst Magnus Borggaard (1910-1994), som var fra Hørsted og hans kone Else Marie Bak (1911-1997), født i Skovsted. Han overtog gården i 1946. Han blev dog nødt til at sælge ejendommen, da folk holdt op med at handle hos ham, fordi de tænkte, at han måtte have penge nok, siden han også havde råd til gården.

Vagn Bach Borggaard (1935-1941).

Henny Margrethe Borggaard (1941-).

Rasmus Norman Borggaard (1943-).

Dorte Petrea Borggaard (1945-), som blev gift med Graves Jensen (1942-). De boede i “Over Astrup”, men flyttede senere til Hurup. Hun blev uddannet sygeplejerske.

Lissi Kirstine Borggaard (1947-).

Kresten Borggaard (1953-), som blev ejendomsmægler og gift med Åse. De bor i Hurup.

Peder Kristian Mikkelsen Bak (1913-2009), født i Skovsted. Han var købmand Borggaards svoger og boede her med sin kone Agnete Kirstine Pedersen (1917-2002), født i Hillerslev. De overtog ejendommen i 1946. Begge er begravet i Hillerslev.

Elly Margrethe Mikkelsen Bak (1941-).

Erik Mikkelsen Bak (1947-).

Hilda Mikkelsen Bak (1948-1948).

Johannes Pedersen Rais (1907-), født i Redsted, Mors og gift i 1936 i Lødderup kirke med Meta Emilie Sørensen (1910-). De overtog ejendommen i 1949. Han var rutebilejer.

Birgit Rais (1937-), født i Redsted.

Elin Rais (1946-), født i Hvidbjerg, Mors.

Tage Ringgaard har måske siddet til leje.

Jens Hove (1901-1978) og konen Petra Hansen (1900-1990). Jens Hove havde gården fra 1951-1976. De havde tidligere boet på “Snæver”, Gravenhøjvej 20 fra 1935-1947. Derfra flyttede de til Gettrup, hvor de boede i perioden 1947-1951 og derfra flyttede de hertil. Jens Hove døde på Hvidbjerg sygehus i 1978. De var flyttet til Hvidbjerg, Thyholm i 1977, hvor de byttede hus med den næste ejer, Per Aggerholm Thomsen. Mere om Jens Hove

1954
Branden blev slukket med ajle.
I formiddag var man hos gårdejer Jens Hove i Boddum i færd med at afbrænde en dynge affaldshalm i gårdens nærhed. I det tørre vejr greb ilden om sig og fik fat i møddingen, som snart stod i lys lue. Der var alvorlig fare for, at branden skulle forplante sig til gårdens lade, og Falck brandvæsen fra Hurup blev derfor tilkaldt.
Der var ikke vand til slukning i nærheden, men så pøsede man ajle på bålet fra gårdens ajlebeholder i en times tid, indtil ilden var slukket. Der skete ikke nogen skade på gårdens bygninger.

Peder Hove (1939-).

228-627

Petra Hansen (1900-1990) og Jens Hove (1901-1978) samt sønnen Peder Hove (1939-)

123-627

Per Aggerholm Thomsen (1948-) købte gården i 1977.

Jens Ulrik Thomsen og Iben Lützhøft.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.