Gravenhøjvej 16

Gravenhøjvej 16

“Kjærgaard” og senere ”Riishøjgaard”, den er indflyttet ca. 1870 og har været en slægtsgård siden ca. 1860.
Matrikelnummer 10a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 10a, 18a, 18b, 32, 49a, 34b i 1915.
Matrikelnummer 10a, 17b, 18a, 18b, 32a, 34b, 49a i 1950.
Matrikelnummer 10a i 2013 (10a, 10f, 10g, 10h).

Christen Larsen Krogh (1808-) fra Heltborg og hans kone Else Pedersdatter (1806-) fra Ydby. Familien flyttede til Hassing fra Boddum.

Niels Peter Christensen (1837-1911), født i Vestervig. Han blev gift med Ane Kathrine Pedersen (1841-1892) og deres sidste fælles bopæl var Dovermøllegaard. Han døde som husmand i Vang og blev begravet i Ydby.

Christen Nielsen Krabbe (1804-1858) fra Hvidbjerg og hans kone Ane Thomasdatter Gadegaard (1809-1881). Hun var datter af gårdmand Thomas Jensen Gadegaard og var ved sin død på på aftægt hos svigersønnen Lars Christian Nielsen.

Else Marie Christensen (1838-1854), født i Hassing.

Else Kirstine Christensen (1840-1911), født i Hassing og gift med enkemand Niels Poulsen (1814-1884). De er begge begravet på Boddum kirkegård.

Ane Elisabeth Christensen (1843-1873), som blev gift med Lars Christian Nielsen (1833-1915).

Nicoline Christensen Krabbe (1853-1898), som blev gift i 1872 i Boddum kirke med Christen Andersen Skinhøj (1847-). Hun blev gift anden gang i 1896 i Vestervig kirke med Christen Nielsen (1873-). Hun er begravet i Vestervig.

Svigersønnen, Lars Christian Nielsen (1833-1915) og hans kone Ane Elisabeth Christensen (1843-1873). Hun var født i Hassing sogn. De blev gift i 1862 i Boddum kirke samme år som han flyttede til Boddum. Han var søn af gårdmand Niels Larsen i Hvidbjerg, hun var datter af afdøde gårdmand Christen Nielsen Krabbe i Boddum. De overtog gården i 1863.

Enkemanden, Lars Christian Nielsen (1833-1915), født i Barslev, Hvidbjerg på Thyholm. Han blev også kaldt Lars Christian “Krabbe” Nielsen og boede her med sin anden kone, Mette Marie Madsen Hyldgaard (1852-1918). De blev gift i 1873.

Niels Larsen Nielsen (1877-1944). Han døde som hotelejer i Vesløs, men blev begravet i Boddum.

Dødsfald.
Gæstgiver Niels Larsen, Vesløs, døde i går, 67 år gammel. Larsen var født i Boddum og ejede i en årrække Tavlbjerggaard i Dover, der var hans hustrus fødehjem. Han var stærkt interesseret i hesteavl og opdrættede adskillige gode dyr, og han var altid at trække på ungskuerne. For en halv snes år siden flyttede ægteparret til Vesløs Afholdshotel, som de siden har drevet.
Larsen var en hyggelig og omsorgsfuld vært. Han havde mange venner, og gæsterne fandt sig hurtigt hjemme hos ham. Blandt de mange, der om sommeren gæstede egnen, blev Vesløs Kro hurtigt bekendt for sin gode mad. Larsen var en oplyst mand og stærkte politisk interesseret. Han sluttede sig alle dage til Venstre og dette partis ideer. Han efterlader sig hustru, men ingen børn.

5188-627

Gæstgiver Niels Larsens båre førtes i går fra hjemmet i Vesløs Kro til Boddum, hvor begravelsen finder sted. Ved en sammenkomst i hjemmet var der samlet omkring 100 mennesker. Afdødes svoger, forhenværende proprietær Chr. Christensen, Vestervig, takkede på fru Larsens vegne følget og bragte selv den afdøde en personlig tak. Desuden talte lærer Slot, Vesløs.
Man samledes derefter om den blomstersmykkede båre, og pastor Hansen, Øsløs, holdt andagt ud fra et vers i Siracs visdom: Tænk på, hvad der var bestemt for mig, thi således er det og for dig: mig i går og dig i dag, og fra et ord i Johannes evangeliet: eders hjerter forfærdes ikke, tro på Gud og tro på mig.
Niels Larsen var en stilfærdig Thybo, sagde præsten bl. a. at han  havde altid et venligt ord til dem, der kom i hans hus, og han var en mand, der stod ved sit ord.
Man sang: ”Under dine vingers skygge”, hvorefter båren førtes bort, fulgt på vej af det store følge.

Jordefærd.
Under usædvanlig stor deltagelse begravedes gæstgiver Niels Larsen, Vesløs Kro, i går fra Boddum kirke. Der var til båren, der var hensat i kirkens kor, sendt en mængde skønne kranse og dekorationer, hvoraf mange var signerede.
Pastor Knudsen talte i kirken og forrettede jordpåkastelsen. Ved graven takkede afdødes svoger, P. Bjerregaard, Boddum, for deltagelsen og indbød følget til en mindesammenkomst i sit hjem, den afdødes fødehjem. Her blev talt af lærer Dam, Flarup, Jens Riis, Almasminde, samt en svoger til afdøde.

Ane Elisabet Nielsen (1878-1968), som blev gift med gårdejer i Vestervig sogn, Jens Madsen Henriksen (1879-1947). De boede i “Øster Ulsted”.

Pouline Kirstine Nielsen (1881-1902).

Madsine Nielsen (1883-1942), som blev gift med gårdejer i Hvidbjerg, Poul Poulsen (1877-1954) og de boede i “Borregaard”. De er begge begravet i Hvidbjerg.

Karen Kirstine Nielsen (1887-1889).

Kirsten Marie Nielsen (1888-1954), som blev gift med gårdejer Peder Nielsen Bjerregaard (1881-1964).

Svigersønnen, Peder Nielsen Bjerregaard (1881-1964), født i Heltborg sogn og Kirsten Marie Nielsen (1888-1954). Peder Bjerregaard havde været på Vestbirk Højskole 1903-1904 og aftjente sin værnepligt som artillerist i Århus. Han overtog gården i 1910.

Dødsfald.
Rentier P. Bjerregaard, Boddum, har mistet sin hustru, Marie Bjerregaard, som døde i lørdags, 65 år gammel. Fru Marie Bjerregaard var født i Boddum, og de overtog ved deres giftermål hendes fødegård, som ægteparret for få år siden afhændede til sønnen, Anders Bjerregaard. Fru Marie Bjerregaard var i mange år midtpunktet i et overordentligt gæstfrit hjem, og familien havde mange venner. Marie Bjerregaard var en venlig, gæstfri og stilfærdig kvinde, som kun efterlader sig venner. I ægteskabet er der to børn, foruden sønnen i Boddum en datter, der er gift med skrædermester Chr. Christensen, Hurup.

2920-627
Jordefærd.
Rentier P. Bjerregaards hustru, Marie Bjerregaard, Boddum, begravedes i går eftermiddag under meget stor deltagelse fra hele sognet. Der indledes med en højtidelighed i hjemmet, og kisten førtes derpå til Boddum kirke, hvor pastor Steen Lund talte ud fra et ord i Filipenserbrevets 4. kapitel, hvor glæden i Gud og menneskers milde sind omtales. Sognepræsten fremhævede, hvorledes dette ord havde passet på afdøde, der med venlighed og en sjælden gæstfrihed havde åbnet sit hjem for sognet og i mange år taget del i alle dets sorger og glæder. Pastor Steen Lund nævnte også, hvordan fru Marie Bjerregaard havde været en god husmoder, der tog sig af de mennesker, som havde tjeneste på gården.
Ved graven takkede afdødes søn Anders Bjerregaard, for deltagelsen.

Anders Christian Bjerregaard (1911-2004), som blev gift med Marie Christine Søndergaard (1922-2022).

Karen Kirstine Bjerregaard (1913-) som blev gift med Christian Thøger Christensen (1903-1977), udlært i Paris som skrædder. De fik 2 døtre: Linne Marie Bjerregaard Christensen (1946-); Odette Bjerregaard Christensen (1951-).

503-550

Karen Kirstine Bjerregaard (1913-) og Kristian Thøger Christensen (1903-1977)

Sønnen, Anders Christian Bjerregaard (1911-2004) og konen Marie Christine Søndergaard (1922-), kendt under navnet “Stinne”. I 1950 købte Anders “Bjerregaard” af sin far.

440-550

“Stinne” Marie Christine Søndergaard (1922-2022) og Anders Christian Bjerregaard (1911-2004)

1954
250 kyllinger reddet fra brand.
Ved 22-tiden i aftes opdagedes det tilfældigt, at der var udbrudt brand i et fritstående kyllingehus tilhørende gårdejer Anders Bjerregaard, Boddum. Branden blev opdaget så hurtigt, at 250 kyllinger blev reddet, mens selve huset ødelagdes af ilden, der ganske givet er opstået fra en petroleumsopvarmet Kyllingemoder. Falcks brandvæsen fra Hurup var tilkaldt.

Else Kathrine Bjerregaard (1951-), som blev gift med Svend Åge Vilsgaard (1949-).

Bent Bjerregaard (1953-).

046-550

Bent Bjerregaard (1953-)

Kirsten Bjerregaard (1955-).

Henny Bjerregaard (1958-).

Sønnen, Bent Bjerregaard (1953-) og hans kone Anette Poulsen (1956-). Bent overtog gården i 1987 og arbejder for Cimbria, Thisted.

Marie Louise.

Cecilie.

Nikolaj.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.