Gravenhøjvej 20 – “Snæver”

Gravenhøjvej 20

”Æ Snæver” eller “Snever”, sandsynligvis fordi dens jord ligger i smalle strimler, og dermed forekommer snævre.

Matrikelnummer 22a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 22a i 1915.
Matrikelnummer 10b, 22d i 1950.
Matrikelnummer 22a i 2013.

Knud Christensen.

Søren Jensen Snæver.

Niels Jensen Snæver.

Jens Nielsen i Snæver og hans kone Anne Nielsdatter.

Maren Jensdatter (1699-).

Karen Jensdatter (1701-).

Christen Jensen (1702-).

Niels Jensen (1704-).

Mette Jensdatter (1706-).

Peder Jensen (1710-).

Margrethe Jensdatter (1713-).

Christen Jensen Snæver.

Jens Jensen Siig Snæver (1726-1805), gift med Maren Christensdatter (1731-).

Jens Jensen (1766-).

Anders Christensen (1757-) og hans kone Kirsten Nielsdatter (1768-1838).

Else Andersdatter (1795-).

Sidsel Andersdatter ((1799-), som i 1823 blev gift i Boddum kirke med Anders Jensen Brund (1801-).

Maren Andersdatter (1804-1866), som blev gift første gang med Niels Christian Søndergaard (1804-1843) og anden gang med Claus Pedersen Søndergaard Siig (1814-1883).

Enken, Kirsten Nielsdatter (1768-1838), som giftede sig med Christen Nielsen Nørgaard (1769-1852), født i Gettrup.

Anders Christensen Nørgaard Snæver (1809-1872), som blev gift med Inger Marie Christensdatter Skinhøj (1806-1887).

Sønnen, Anders Christensen Nørgaard Snæver (1809-1872) og hans kone Inger Marie Christensdatter Skinhøj (1806-1887). De blev gift i 1843 i Boddum kirke. Der var en malet dør med deres navne og initialer i og årstallet 1861. Den blev bevaret i en senere nybygning af stuehuset.

Niels Nørgaard Andersen (1844-1876).

Sønnen, Niels Andersen Nørgaard eller Korsgaard (1844-1876) og hans første kone Kirsten Nielsen (1844-1870), som var datter af Niels Larsen Hove (1804-1880) fra Fuglebækvej 10.

Inger Marie Nørgaard (1869-).

Niels Andersen Nørgaard eller Korsgaard (1844-1876) og hans anden kone, Karen Jensen (1849-1937) fra Heltborg. De blev gift i 1873 i Boddum kirke.

Anders Kristensen Nørgaard (1874-1938).

Enken Karen Jensen (1849-1937), som i 1876 giftede sig i Boddum kirke med Lars Knudsen Sørensen (1843-1881).

Anders Kristen Nørgaard Sørensen (1875-).

Else Marie Sørensen (1877-), som blev gift med møller i Boddum, Poul Kristian Poulsen (1872-), født i Skjoldborg.

Nielsine Kirstine Sørensen (1879-1920), som blev gift med Peder Kristian Pedersen Hovmark (1879-1948).

Enken Karen Jensen (1849-1937), som giftede sig i 1882 i Boddum kirke med Niels Jensen “Rokkjær” (1854-1946). De er begravet på Hurup kirkegård.

Jenny Dortea Jensine Rokkjær (1889-1941), som blev gift med skotøjshandler Jens Pedersen Bjerregaard (1878-1974) i Hurup. Han var født Agger.

Sønnen Anders Kristensen Nørgaard (1874-1938) og hans kone Thomine Hansen Thomsen (1873-1952). Familien flyttede til Doverodde, hvor Thomine betjente telefoncentralen og Anders fik job som lagerforvalter i købmandsgården. Han blev kaldt ”Anders Snæver”. Han solgte ejendommen i 1897.

Inger Marie Kristensen Nørgaard (1895-). Hun rejste til København og arbejdede der som tyende.

Elise Marie Kristensen Nørgaard (1896-1986), født i Boddum. Hun blev strygerske i Ydby og gift i 1924 i Boddum kirke med Martin Reenberg (1899-1970), født i Lyngs. Han var arbejdsmand i Ydby. Senere bestyrede Elise, som blev kaldt “Lise”, telefoncentralen i Doverodde. De er begravet på Boddum kirkegård.

Karen Nielsine Kristensen Nørgaard (1897-), som blev gift i 1918 i Boddum kirke med boelsmand, Axel Christiansen i Marbjerg, Fløng sogn. Blandt deres børn er: Egon Nørgaard Christiansen (1919-); Ester Nørgaard Christiansen (1921); Rigmor Nørgaard Christensen (1922-).

Viggo Charles Theodor Kristensen Nørgaard (1899-1996), som var skovfoged i Dover plantage og senere i Ydby. Han blev gift med Elisabeth Margrethe Pedersen (1902-1964), som var datter af smed Kristian Nikolaj Pedersen (1873-1945), Doveroddevej 22. De er begge begravet på Ydby kirkegård. Blandt deres børn er: Anders Nørgaard (1930-); Niels Christian Nørgaard (1931-); Thomas Nørgaard (1938-).

Niels Andersen Kristensen Nørgaard (1902-) havde en gård ved hovedvejen i Ydby.

Laurits Nikolaj Saxosen Kirk (1865-1946), født i Hurup og Kristine Nikolajsen (1869-1920) fra Villerslev. De blev gift i 1893 i Hurup og overtog gården i 1897. De er begravet i Hurup. Han giftede sig igen i 1920 med Andrea Johanne Augusta Carlsen (1873-), født i Fredericia.

Sara Katrine Kirk (1894-), født i Hurup.

Saxo Asquanius Saxosen Kirk (1897-), født i Boddum.

Dorthea Nikolette Saxosen Kirk (1899-), født i Boddum.

Harald Nikolaj Saxosen Kirk (1903-), født i Hurup.

Snæver 1906

Snæver 1906. Fotograferet af Niels Kjems

Peder Pedersen Hove (1874-1935), født i Hvidbjerg og Gudrun Nielsen Kjems (1881-1935), født i Lundeskov, Gjersten sogn. Peder købte gården i 1899 og samme år flyttede han hertil fra Hvidbjerg. Gudrun flyttede først hertil i 1900, året de blev gift, og det var fra Grønbæk. Peder Hove var søn af Jens Hove Pedersen (1874-1935) fra Hvidbjerg og Maren Nielsen (1839-1919), som var fra Fuglebækvej 10, Boddum. Mere om Peder Hove.

Jens Hove (1901-1978), som blev gift med Petra Hansen (1900-1990).

Marie Hove (1902-1989), som giftede sig i 1928 med gårdejer Christian Bak Sørensen (1898-1985) fra Hurup. De boede i Vester Odgård i Lyngs og er begge begravet på Lyngs kirkegård. De fik 3 børn: Jens Peter Bach Sørensen (1929-1979); Karen Agnete Sørensen (1934-), som blev gift med Elias Råby (1932-); Gudrun Bach Sørensen (1942-), som blev gift med Evald Nørbjerg Fomsgaard (1940-).

230-627

Marie Hove (1902-1989), og Christian Bak Sørensen (1898-1985). Deres børn: Jens Peter Bach Sørensen (1929-1979), Karen Agnete Sørensen (1934-) og Gudrun Bach Sørensen (1942-)

Johannes Kjems Hove (1903-1974), kaldet “Hans”. Han arbejdede hjemme indtil 20-års alderen og derefter på forskellige gårde i Boddum og var 1 år på Møn. I 1923 tilbragte han vintermånederne på Ryslinge Højskole. Han købte forskellige ejendomme i Boddum, men de fleste år boede han Gravenhøjvej 2. Johannes døde af hjertelammelse.

231-550

Johannes Kjems Hove (1903-1974)

Ejnar Hove (1905-1988), som blev gift i 1932 med Gerda Rosalil Pedersen (1909-1955) og de havde en ejendom i Hurup i 45 år. De er begge begravet på Ydby kirkegård. De havde 2 børn: Peter Kjems Hove (1933-), som blev gift med Henny Edna Kristensen (1934-); Askov Kjems Hove (1934-), som blev gift med Kamma Buur Nielsen (1938-).

Aage Kjems Hove (1906-1992), som blev gift i 1932 med Bertha Mogensen (1909-1992) fra Sønder Lem sogn. De  havde en gård ved Floulev på Thyholm, og er begge begravet på Hvidbjerg kirkegård. Deres børn var: Egon Kjems Hove (1932-), som blev gift med Edith Jensen (1937-); Peter Kjems Hove (1936-), som blev gift med Ospa Irene Kristensen (1948-).

236-627

Aage Kjems Hove (1906-1992) og Bertha Mogensen (1909-1992) samt Egon Kjems Hove (1932-) og Peter Kjems Hove (1936-).

Harald Kjems Hove (1908-1983) som blev gift med Barbara Dorthea Sørensen (1910-1998). De boede Doveroddevej.

Arnold Kjems Hove (1910-1916), født i Boddum og død i Ribe.

Magne Kjems Hove (1912-1993), som blev gift med Oda Elisabeth Jensen (1921-1988).

Eva Agnete Kjems Hove (1914-2003), som blev gift med Poul Christian Gravgaard Sørensen (1909-1990). De boede Fugløvej 1.

351-550

Eva Agnete Kjems Hove (1914-2003). 1936

Esther Kjems Hove (1919-2000), som blev gift i 1942 i Visby med Jens Andersen Jensen (1911-1983). De er begge begravet i Hurup. Deres børn var: Gudrun Kjems Jensen (1943-), som blev gift med Willy Skårup (1938-) og de udvandrede til Canada; Jens Jensen (1945-1983).

249.jpg-627

Esther Kjems Hove (1919-2000) og Jens Andersen Jensen (1911-1983). Deres var: Gudrun Kjems Jensen (1943- og Jens Jensen (1945-1983).

I slutningen af 1890erne købte min farfar, Peder Hove, gården ”Snæver” i Boddum, trods det at han var blevet det stærkt frarådet. ”Det er sært, at du tør”, sagde folk. ”Alle, der har haft den gård, er gået fra den”. Og det var også rigtigt. Hele fire af de tidligere ejere gik fra ”Æ Snæver”. I den første ejers tid blev der holdt store gilder på gården, ”bojler”, der gik ry af mange år efter ejermanden. ……. Omkring år 1900 begyndte Indre Mission og de unge højskolegenerationer for alvor at gøre sig gældende i Boddum (farfar og farmor, født Kjems) var typiske repræsentanter for sidstnævnte gruppe. Det var helt andre ting, der fyldte deres tilværelse. De var alle vågne, unge mennesker, der ville at bonden skulle leve et åndeligt liv og derfor nødvendigvis måtte være ædruelig.
Thisted Dagblad 22. december 1973 i en artikel ” I Boddum var der trivsel” skrevet af Peder Hove.1920 G og P med børn-2

Sønnen, Jens Hove (1901-1978) og hans kone Petra Hansen (1900-1990) fra Møn. Jens overtog gården i 1935 og boede her indtil 1947. Han havde været på Vestbirk Højskole 1921-1922 og Sydsjællands Landbrugsskole 1924-1925, Askov Højskole 1828-1829 og 1929-1930, været i Finland 1926 for Finsk Landboforening, bla. vedrørende dyrkning af sukkerroer, 1930 på Island som praktisk landmand og i England på 6 måneders kursus, derefter praktik samme sted. De flyttede herfra til Gettrup, hvor de havde et par gårde, men beboede kun den en fra 1947-1951. Senere flyttede de til Gravenhøjvej 10.

Peder Hove (1939-).

1952 Snæver-a

Snæver cirka 1952

Broderen, Magne Kjems Hove (1912-1993) og hans kone Oda Elisabeth Jensen (1921-1988). De blev gift i 1940 i Visy kirke. Magne havde været på Vallekilde højkole og købte gården i 1947. Omkring 1960 blev der bygget nyt stuehus. Det var vist Niels Peter Christensen, oftest kaldt “Peter Post”, som byggede det, mens Oda Elisabeth var murer-oppasser. Det gamle stuehus var hvidkalket og lå med enden mod vejen.

80 år
Forhenværende gårdejer og sognefoged Magne Kjems Hove, Thyrasvej 2, Hurup, fylder 80 år, torsdag den 9. april.
Magne Kjems Hove er født på gården ”Snæver” i Boddum, hvor han voksede op i en stor børneflok.
Efter konfirmationen var han karl på landet på forskellige gårde, indtil han i 1940 giftede sig med Elisabeth Jensen fra ”Søndergaard” i Visby.
Sammen købte de en gård i Boddum, nabogården til Magne Kjems Hoves fødegård. Her boede de indtil 1947, hvor de fik mulighed for at overtage ”Snæver”. Denne drev de indtil 1988, hvor de begyndte byggeriet af et hus i Hurup. I mellemtiden havde Magne Kjems Hove den store sorg at miste sin hustru, så han måtte flytte alene ind i det nye hus.
I årene 1955-72 var Magne Kjems sognefoged i Boddum, hvilket blandt andet viser den tillid, som omgivelserne altid har vist ham. Han er en udadvendt og livlig mand, som på trods af, at benene med årene er blevet lidt dårlige, flittigt besøger familie og venner. Fødselsdagen fejres med åbent hus i hjemmet.

Konrad Kjems Hove (1941-).

Birtha Kjems Hove (1944-), som blev gift i 1964 i Boddum med Bent Thorsted (1943-). Deres søn er Henrik Kjems Thorsted (1965-).

109-550

Birtha Kjems Hove (1944-) og Bent Thorsted (1943-). 1964

Alis Kjems Hove (1947-), som blev gift i 1968 med Eigil Overgaard Sørensen (1943-). Deres børn er: Anja Kjems Sørensen (1970-); Ole Kjems Sørensen (1972-).

241-627

Oda Elisabeth Jensen (1921-1988) samt børnene: Konrad Kjems Hove (1941-), Birtha Kjems Hove (1944-) og Alis Kjems Hove (1947-)

Elisabeth og Magne Kjems Hove 1986-2

Erik Pedersen og hans kone Else Marie købte gården i 1988.

Leo Nørskov og hans kone Irene Lind overtog ejendommen i 2008.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.