Gravenhøjvej 37

Gravenhøjvej 37

Matrikelnummer 29b, 5c, 10c, 22b, 39b i 1915.
Matrikelnummer 29b i 2013.

Peder Kristian Mikkelsen (1850-1919), født i Hvidbjerg og hans kone Else Marie Sørensen (1841-1923), født i Sillerslev. De blev gift i 1878 og flyttede til Boddum i 1897 fra Ydby. De boede her fra 1897 til efter 1901. De døde i Hvidbjerg og blev begravet der.

Søren Senius Mikkelsen (1881-1954), født i Helligsø og gift med Ane Kirstine Christensen (Hoelgaard). Han døde i Hvidbjerg.

Jens Kristian Larsen (1857-1920), født i Hvidbjerg og hans kone Barbara Hyldgaard Früstüch (1857 -1921), født i Heltborg. De døde begge i Linde sogn og han var ved sin død stationsbud i Linde. De blev gift i 1880 i Hvidbjerg kirke. De købte ejendommen i 1903. Der var stuehus, stald, lade, svinesti og vognhus. Martin Mikkelsen fik den ved mageskifteskøde i 1906.

Johanne Nikoline Larsen (1883-), født i Hvidbjerg. Hun blev gift i Boddum kirke i 1907 med enkemand efter Dorthea Hansen (-1906), Christian Nicolaj Pedersen (1873-), der var husejer i Boddum og født i Ydby og var søn af husmand Johannes Pedersen og Oline Sengebusch.

Niels Kristian Larsen (1885-), født i Odby sogn. Han blev gift i Hvidbjerg, Refs i 1910 med Ane Olive Nielsen (1891-), der var født i Hvidbjerg og var datter af murer Peder Fomsgaard Nielsen og Ottomine Olsen.

Else Marie Anine Larsen (1888-1917), født i Odby sogn. Hun blev gift i Harridslev sogn, Randers i 1911 med Mads Hansen Krabbe (1886-1938), der var født i Boddum og var søn af Niels Thorsted Krabbe og Kirsten Madsen Skinhøj.

Kirstine Emilie Larsen (1889-), født i Odby sogn. Hun blev gift i Harridslev sogn, Randers i 1910 med karetmager Martin Andersen (1888-) der var født i Thisted og var søn af slagter Peter Christian Andersen og Andrea Christiane Jensen.

Laust Andersen Larsen  (1894-), født i Ejsing sogn. Han blev først gift med Sine Nielsen (-1920). Han blev gift anden gang  i 1920 i Harridslev sogn, Randers i 1922 med Mette Marie Nielsen (1903-) der var født i Hald sogn og var datter af gaardejer Marius Nielsen og Ane Elisabeth Nielsen.

Otto Larsen (1896-), født i Hald sogn.

Ottomine Christine Larsen (1898-), født i Hald sogn.

Martine Larsen (1900-), født i Hald.

Elvine Larsen (1902-1905). Hun var født i Hvidbjerg sogn og døde i Boddum.

Niels Peter Madsen (1883-1951), født i Hurup og Louise Andersen (1886-1975) fra Vestervig sogn. Da de blev gift i Hurup, var Niels Peter købmandskarl.  De flyttede til Boddum i 1909 og samme år overtog de ejendommen. Han byggede en lade til, der er beliggende syd-nord og fik en husmølle. Begge er begravet i Hvidbjerg.

Jesper Johan Madsen (1910-2000), som blev gift med Laurette Dorthea Madsen (1908-2002)

Anna Marie Madsen (1913-), som blev gift i 1935 i Boddum kirke med gårdejer Niels Christian Andersen (1909-) fra Ginnerup. Blandt deres børn er: Kirsten Dahl Andersen (1936-); Minna Louise Andersen (1938-); Anne Lis Andersen (1942-); Gerda Andersen (1946-); Inga Andersen (1957-).

Karen Olivia Madsen (1917-2008). Hun boede i Hvidbjerg og døde der som ugift.

Hilda Elisabeth Madsen (1922-2013), som blev økonoma og gift i 1950 i Boddum kirke med kedelpasser Hans Oskar Emil Jakobsen (1908-) fra Svendborg. Hun boede i Lyngs og døde der men er begravet i Svendborg.

Louise Andersen og Niels Peter Madsen med deres børn Jesper Johan, Anna Marie, Karen Olivia og Hilda Elisabeth.

Louise Andersen og Niels Peter Madsen med deres børn.
Jesper Johan, Anna Marie, Karen Olivia og Hilda Elisabeth.

Dødsfald.
Forhenværende gårdejer Niels P. Madsen, Hvidbjerg, er død 67 år gammel.
Niels Madsen har kun boet et kort stykke tid i Hvidbjerg, hvortil han flyttede i efteråret efter at have gjort sin mandomsgerning på gården i Boddum Havreland. Da han solgte denne gård flyttede han til Hvidbjerg, hvor han købte villa og slog sig ned med sin hustru og ene datter.
Niels Madsen har i mange år lidt af en slem halssygdom. Han var en stilfærdig mand, der var agtet af alle de, han kom i berøring med. I flere år var han medlem af menighedsrådet i sin hjemkommune.
Han efterlader sig foruden sin hustru og datter i Hvidbjerg, en anden datter, der er gift i Ginnerup, og en, der er gift i Svendborg, samt en søn, gårdejer Johs. Madsen, Boddum.

Jordefærd.
Forhenværende landmand i Boddum, Niels Madsen, nu Hvidbjerg, begravedes i går fra Hvidbjerg kirke. Der var kommet mange af hans gamle naboer og venner fra Boddum for at følge ham til hans sidste hvilested på Hvidbjerg kirkegård.
Pastor Hermansen talte ud fra Esajas 55., 6.-9., hvor Herren siger: Mine tanker er ikke eders tanker, og eders veje er ikke mine veje, thi som Himlen er højerer end Jorden, så er mine veje højere end eders veje og min tanker –
Ved graven takkede en søn, gårdejer Johan Madsen, Boddum, for deltagelsen.


1557-550

1557-627

Sønnen, Jesper Johan Madsen (1910-2000), boede her med konen Laurette Dorthea Madsen (1908-2002). De blev gift i Boddum kirke i 1933 og samme år købte han ejendommen af sin far.

Egon Madsen (1934-2010). Han blev gift med Martha Larsen (1939-2020) der er født i Ydby. Egon er begravet på Ydby kirkegård.

1554-627-3
Blæsten rev taget af gård i Boddum.
Gårdejer Johan Madsen, Gravenhøjvej 37, Boddum måtte søndag formiddag bede Falck i Hurup hjælpe sig med at tildække en del korn, som var udsat for regn og vind efter, at et hårdt vindstød havde revet nogle af ladens tagplader af.
Ikke blot ladens pandepladetag, men også et teglstenstag over et hønsehus var slået i stykker. Det skønnes, at en skypumpe eller lignende har revet hul i ladetaget, hvorefter pladerne herfra er blevet kastet hen på hønsehustaget og slået teglstenene itu.
Tagene blæste af.
Tilsyneladende er det nordvestjyske område sluppet forholdsvis billigt i forbindelse med den kraftige blæst i weekenden. Dog måtte Falck i Hurup søndag ved 10-tiden komme en gårdejer til assistance.
Store del af tagene var i formiddagens løb blæst af en lade og et hønsehus hos gårdejer Johan Madsen, Gravenhøj 37, Boddum. Derfor måtte redningsfolkene lægge tre store pressenninger over bygningerne, da de bl.a. indeholder et kornmagasin. Den kraftige regn ville ellers kunne forrette stor skade på afgrøderne.
Der skete ingen personskader ved stormskaden.
70 år
Tirsdag den 11. marts fylder landmand Johan Madsen, Boddum, 70 år. Som ung havde han plads på forskellige gårde, og der blev også til til et halvårligt ophold på Tommerup Højskole.
I 1933 giftede han sig med Laurette Madsen, også fra Boddum. Samme år overtog de Johan Madsens fødehjem, som de driver den dag i dag. Han har flere gange købt jord og udvidet bygningerne.
Johan Madsen har i flere perioder været medlem af Boddum-Ydby Sogneråd og bestridt flere andre tillidshverv.
Guldbryllup
Mandag den 20. juni kan Laurette og Johan Madsen, Boddum, fejre guldbryllup.
Laurette og Johan Madsen er begge fra Boddum og ved giftermålet overtog de Johan Madsens fødehjem, som de stadig driver. De har i tidens løb købt jord flere gange, og arealerne er således udvidet til omkring det dobbelte.
Johan Madsen er i besiddelse af megen fingersnilde og har så godt som selv udført al arbejdet ved udvidelse af bygningerne trods det daglige arbejde med bedriften ved siden af. Han har ud over gårdens drift også fået tid til offentlige erhverv og har bl.a. i tre perioder været medlem af Boddum-Ydby Sogneråd før kommunesammenlægningen.
Hjemmet i Boddum er meget gæstfrit og takket være Laurettes dygtighed præget af flid og orden i hus og have.
Guldbrudeparret har en søn, der driver fragt- og vognmandsforretning i Hurup. De fejrer dagen sammen med familie og venner.

Dødsfald.
Johan Madsen, plejehjemmet Vesterled i Gettrup, er død 90 år.
Afdøde var født i Boddum, og var den ældste af fire søskende.
I sine ungdomsår arbejdede Johan Madsen ved landbruget, kun afbrudt af et højskoleophold. Han blev i 1933 gift med Laurette Madsen, som ligeledes er fra Boddum, og ved giftermålet overtog det unge par hans fødegård. Johan Madsen var ikke blot en dygtig og fremsynet landmand, men var tillige i besiddelse af et usædvanlig godt håndelag, både som tømrer og murer, og var på de fleste områder sin egen håndværker. Gården blev moderniseret, og der blev bygget nyt og i forbindelse med en jordfordelingssag købt tillægsjord. Johan hørte til den generation af landmænd, som har oplevet landbrugets kolossale udvikling lige fra slåmaskine over selvbinder til mejetærsker. Gårdens smukke beliggenhed med umiddelbar adgang til fjorden gav gode muligheder for lidt fritidsfiskeri, og han og Laurette har glædet mange med et måltid ål af egen fangst. Han var en stor naturelsker, og for enden af sin mark, som grænsede til fjorden, opførte han egenhændigt et hyggeligt fritidshus, hvor familien tilbragte mange gode timer sammen med familie og venner.
Johan var en engageret samfundsborger og har bestridt flere tillidsposter, han var således medlem af det daværende Boddum-Ydby Sogneråd, valgt på en Venstreliste. Hans interesse for politik og samfundsspørgsmål bevarede han til det sidste, og den dalige avis blev læst meget grundigt, og han stod ikke tilbage for at bidrage til detatten med rammende og velskrevne læserbreve, hvis han syntes, at nu gik man da vist for vidt.
Hans stilfærdige lune og gode humør var værdsat af alle, og hans fortællerevne har utallige bragt smilet og latteren frem, men det gik aldrig ud over kvaliteten i beretningen. Grundet sygdom måtte han som 77 årig opgive sit livsværk, og parret flyttede i 1988 ind i et dejligt hus på Hans Bakgaardsvej i Ydby, hvor de fik nogle gode år, tilpas nær ved deres eneste søn og svigerdatter.
Tiltagende svaghed var den egentlige årsag til, at parret fik ophold på Vesterled i Gettrup, hvor de værdsatte den omsorgspleje, og selv om de fysiske kræfter var små, var Johans humor og slagfærdighed intakt til det sidste.
Johan Madsen efterlader sig sin hustru samt sønnen Egon og svigerdatteren Martha.

Kristian Bjerre (1928-2023) og hans kone Inger overtog den i 1995. De ombyggede huset og benyttede det først som sommerhus, men senere er de blevet fastboende.

Dette indlæg blev udgivet i Gravenhøjvej. Bogmærk permalinket.