Forsamlingshuset

Breve fra Peder Hove og Gudrun Kjems som vedrører forsamlingshuset:

Brev fra Peder Hove, ”Snæver”, til svigerforældrene
Boddum den 21.2.1912
Vi har her i Boddum prøvet på at få bygget et forsamlingshus, men som I ved, byen er jo lille, og det kniber med pengene. Der er tegnet 2300 kr., og kommunen har skænket grunden, men missionsfolkene har tilbudt at være med til at bygge huset. Forpagteren i præstegården vil give 200 kr. til hans part, og der er flere, som vil give klækkelige bidrag, men forlanger så, at der ikke må blive danset i huset. Jeg var i det første udvalg, som skulle samle pengene ind, men jeg ville stryge dansen og have missionsfolkene med, men stod ene med min mening til at begynde med. Men resultatet blev så, at jeg trak mig tilbage, og min gode ven og nabo, A.Kr.  Andersen (Gravenhøj 18, AK), som også var i udvalget, gjorde ligeså, men vi har givet vort bidrag, og når vedtægterne skal laves, så vil vi endnu prøve på at holde dans ude og tage missionsfolkene med, og det har jeg sagt til udvalget, hvori der er to af mine bedste venner, at jeg ikke vil have det kaldt mudder eller vrøvl, for så får vi ingen hus osv., for sådanne udtalelser er faldne ved vort første møde. Se, sådan strides vi, hvad siger I dertil? Vi har en afholdsforening, som danser og morer sig. Den skal ingenting betale til huset, det var vi enige om, men måtte godt bruge det, men uden dans vil den jo ikke have det. Men hvad gør det, når vi har huset betalt, før vi bygger det. Jeg er nu meget imod den nydelsessyge, som jeg synes, der er i færd med at bemægtige sig  vort folk, det ser galt ud i Danmark: ”Når bag pulte og bag plove nydelse er fælles mål.”

Brev fra Gudrun Kjems, ”Snæver”, til forældrene
Boddum 25.11.1912
De (familien, AK) var her til indvielsen af vort forsamlingshus, da var her to fremmede præster at tale, denne ene var Nielsen, Bøvling. Han talte i kirken om eftermiddagen, og vi var til alters hos ham. Så talte han igen om aftenen i det nye hus. Så det var rigtignok en festdag.

Brev fra Gudrun Kjems, ”Snæver”, til forældrene
Boddum 26.9.1914
Lærer Jensen har lige holdt 25-års-jubilæum, og der var stor fest i forsamlingshuset med kaffe og chokolade og taler og sange, så det forslog meget. Og de fik sølvtøj, skeer og deslige for 165 kr., så I kan nok forstå, der var stads.

Thisted Amts Tidende 3 april 1970
Færre arrangementer i Boddum Forsamlingshus.
A/S Boddum Forsamlingshus har i de sidste år været ude for en mærkbar nedgang i antallet af arrangementer, og i det forløbne år har der kun været 16, oplyste aktieselskabets formand, gårdejer Laurids Dam, ”Buurhøjgaard”, ved selskabets generalforsamling i aftes. Han udtrykte samtidig beklagelse over, at der kun havde været meget ringe tilslutining til disse arrangementer.
På trods af den ringe aktivitet i forsamlingshuset, har selskabet dog ingen planer om at nedlægge huset, så længe driften ikke giver underskud. Regnskabet, som blev forelagt af landmand Aksel Nielsen, Boddum, balancerede med 4000 kroner, og udviser et mindre overskud.
Laurids Dam ønskede ikke genvalgt, og til bestyrelsen genvalgtes Aksel Nielsen, mens arbejdsmand Henry Hummelshøj, Boddum og gårdejer Anders Bjerregaard, Boddum, nyvalgtes.
Under eventuelt drøftedes muligheden for at overtage gymnastiksalen ved Boddum skole, når denne nedlægges, og benytte den som forsamlingshus. Der blev dog ikke truffet nogen endelig bestemmelsen om at rette henvendelse til kommunen om et eventuelt køb.

Dette indlæg blev udgivet i Fortællinger. Bogmærk permalinket.