Boddum Bisgaardvej 2 – “Boddum Bisgaard”

Boddum Bisgaardvej 2

”Boddum Bisgaard”.
Matrikelnummer 1a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 1a, 4a i 1915.
Matrikelnummer 1a, 4a i 1950.
Matrikelnummer 1a i 2013 (1a, 27c, 27d).

Den blaa Dame i Boddum Bisgaard.
I Boddum Bisgaard er der i Staldens vestre Gavl indmuret en firkantet Sten med udhugne Menneskehoveder. Sagnet fortæller, at der ved Nattetid kommer en blaa Dame gaaende fra Kirken dertil for at kysse Hovederne.
(Carl Sørensen, Boddum Bisgaard).

?

Holger Thotts (1647-1695) enke, Helvig Olufsdatter Rosenkrantz (1656-1707) ejede den fra 1698-1707. Helvig døde på Boddum Bisgård – hun ansås for at være sindsyg. Holger Thott døde i København, men da Helvig overtog Boddum Bisgård, lod hun hans kiste flytte til Ydby, hvor ægteparret nu ligger begravet.

Oluf Thott (1676-1759).

Sønnen Oluf Thott (1676-1759) ejede den fra 1707-1732. Han var gift med Anne Christiansdatter Lindenov (1679-1760).

Major Henrik Lassens (1701-1732) enke, Christiane Dorothea von Rhedern (1702-1782) ejede den fra 1732-1739. Hun døde i Horsens.

Wentzel Frederik Lasson (1726-), som blev gift med Frederikke Marie von Heinen.

Kancellirådinde Anne Jensdatter Larsen ejede den fra 1739-1745.

Ernst Hjelm Andersen Hvid ejede den fra 1745-1746.

Kommerceråd (en titel han fik i 1750) Niels Andersen Sommer (1699-1786). Han døde i Todbøl og ejede Boddum Bisgård fra 1746-1789.  Han var gift med Anne Marie Frederiksdatter Schnell (1711-1786), som døde i Todbøl. Inden Niels Sommer købte Boddum Bisgård, havde han tjent sig en formue ved at være købmand i Thisted. Niels Sommer opførte en ny bygning af mursten og pommersk tømmer, mens han ejede Boddum Bisgård.

Frederik Christian Nielsen (1728-1729).

Anders Nielsen (1729-1768), som blev godsejer. Han ejede Todbøl i 1768, men allerede året efter døde han, og hans hans forældre overtog godset.

Anne Margrethe Nielsdatter (1733-1734).

Anne Margrete Nielsdatter (1735-), som mod faderens ønske blev gift med Jørgen Martinus Ring (-1790).

Marie Dortea Nielsdatter (1745-1746).

Kammerherre Peder Severin Fønss (1764-1824) ejede den fra 1789-1801. Han var gift med Nicoline Anne Marie Ring (1770-1858), som var barnebarn af den tidligere ejer, Niels Andersen Sommer.

Hans Hansen senior ejede den fra 1801-1804.

Lars Toft Kjærulf (1774-1850) ejede den fra 1804-1848 og boede her med sin kone Ane Pedersdatter Sø (1773-1839). De blev gift i 1810 i Boddum kirke. I 1834 er der skrevet at Lars Toft Kjærulf “er frasepareret sin kone”, men ved hendes død i 1839 står hun anført som værende hans kone. Lars Toft Kjærulf byggede også det nuværende stuehus i 1821 og på et tidspunkt ejede han også Koldbygård. Han døde i Thisted og er begravet der.  I Thisted havde han Margrethe Åbye (1797-) som husholderske. Hun var enke efter den tidligere møller i Boddum, Ammon Nicolaj Eding Heide (1787-1840).

Claus Gottlieb Kjærulf (1810-1861), som var født i Boddum og i 1833 giftede sig i Odby kirke med Johanne Olesdatter (1809-1888). Ægteskabet var barnløst og Claus og Johanne er begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Peter Nicolai Kjærulf (1814-1877), som blev gift med Helene Christensdatter (1816-1875).

Poul Stokholm Breinholt (1825-1898) ejede den fra 1848-1884. Han var gift med Birgitte Gjøe Carstensen (1833-1889). Poul Breinholdt var en kendt studeopdrætter, studehandler og kvægeksportør, som også sendte kvæg med damper til England. Studene blev indladet i Thisted, Doverodde og Struer. Han var også sognerådsformand. Breinholdt solgte en del af Boddum Bisgårds jord og flyttede i 1884 til Esbjerg.

Mette Kirstine Breinholdt (1853-1910), som døde i Esbjerg.

Ane Elisabeth Breinholt (1854-).

Hansine Elisabeth Breinholt (1856-1871).

Christen Brandt Breinholdt (1857-1859).

Christian Brandt Breinholt (1859-1859).

Christen Breinholt (1863-), som blev gift med Ida Marie Henriette Jespersen (1865-) fra Odense.

Christian Brandt Breinholt (1864-), som blev gift med Maren Karine Holm (1872-) fra Norge.

Bang Vindfeldt Breinholt (1866-1906), som blev gift med Olga Valborg Lammers (1866-) fra Horsens.

Marie Othonia Breinholt (1868-), som blev gift med Anders Kløvborg (1856-) fra Esbjerg.

Karen Theodora Breinholt (1870-), som blev gift med dyrlæge i Esbjerg Hans Christensen (1867-) født i Nordslesvig .

Hansine Elisabeth Breinholt (1873-1891). Hun døde i Esbjerg.

N. Buch ejede den fra 1884-1893.

Poul Stokholm Breinholdt (1825-1898) købte Boddum Bisgård tilbage i 1893 og beholdt den til 1895.

Niels Laurits Bruhn (1870-1912), født på Dalagergaard, Sønder Borris sogn og var søn af gårdejer Ernst Peter Frederik Christian Bruhn og Birgitte Buch, ejede Boddum Bisgaard fra 1895-1912. Han flyttede til Boddum i 1895 fra Rydbjerggaard og boede her med konen Karen Elisabeth Frederiksen (1873-1961). De blev gift i Ydby kirke i 1903. Hun var født i Kirkegaarden, Ydby og var datter af gårdejer Anders Frederiksen og Andersine Nielsen. Han døde på Vejlefjord Sanatorium, Gammelby sogn, men er begravet på Ydby kirkegaard. Efter hans død beholdt enken gården indtil 1915. Enken flyttede til Bjerringbro og senere til Aarhus, hvor hun døde, men er begravet på Ydby kirgaard.

Jyllandsposten 1912-05-25

Esther Bruhn (1905-1992) var født i Boddum. Hun er begravet på Ydby kirkegaard.

Arne Bruhn (1906-1920) var født i Boddum. Han døde på Marselisborg sygehus, men er begravet på Ydby kirkegaard.

Agnes Bruhn (1909-1919) var født i Boddum. Hun døde på Viborg sygehus, men er begravet på Ydby kirkegaard.

Untitled-1

Jyllands Posten 1914

Georg August Heinrich Stender (1868-1917), født i Kettrup sogn. Han ejede den fra 1915-1917 og var gift med Vilhelmine Kathrine Cortsen (1875-). Stender var også på et tidspunkt ejer af Hundstrupgård.

Olaf August Cortsen Stender (1909-).

Carl Christian Sørensen (1875-1948) fra Sønderhå ejede gården fra 1917-1956.  Han blev  i 1918 gift med Janzy Fernanda Hansen (1892-1964) fra Hatting sogn. Carl og Janzy flyttede til Tilsted og boede ved deres død i villaen ”Vendila”. Han havde været lærer og arbejdet på Ødum, Testrup, Askov og Rysling højskoler.

Esther Kathrine Sørensen (1919-), som blev sygeplejerske og gift med præsten Laurids Kristian Stampe (1919-2008).

Agnes Betty Sørensen (1920-1991), som blev gift med forvalter Kristian Nielsen (1914-2004) fra Skals sogn.

Karen Margrethe Sørensen (1922-), som  blev exam. pharm. og gift med amtsstueassistent Knut Asbjørn Knudsen (1922-) fra Århus. Han var født i Holstebro. De blev gift i 1949 i Boddum kirke.

Janzy Fernanda Sørensen (1926-1975), som blev gift med Thorvald Christen Krogsgård Yde (1929-). Hun døde i Sennels. Han var bilforhandler af Volvo.

Grethe Sørensen (1929-).

003-627

Jens Krabbe (1899-1963), som var født i Heltborg og konen Marie Poulsen (1898-1985) ejede den fra 1956-1960. De blev gift i 1924 i Hvidbjerg. I 1918-1919 var han på Haslev landbrugsskole og købte på et tidspunkt Kirkegården i Ydby. Han havde også en ejendom i Langholdt, inden han overtog Boddum Bisgård. Marie havde være på Tommerup højskole i 1918. De blev gift i 1924 i Hvidbjerg og er begge begravet på Ydby kirkegård.

Kirstine Krabbe (1928-), som blev født i Ydby og i 1953 gift i Ydby kirke med gårdejer i Vestervig Harald Bach Nielsen (1920-). Deres børn var: Karen Marie Krabbe Nielsen (1954-), som blev gift med Poul Elbrønd (1952-); Henrik Bach Nielsen (1958-), som blev gift med Gitte Marie Jensen (1959-); Else Bach Nielsen (1960-) og Jens Peter Krabbe Nielsen (1963-).

Marius Krabbe (1930-2015), som var født i Ydby. Han blev gift i 1955 i Gettrup med Elna Willumsen Isachsen (1930-). De boede på “Bakgård” i Sindrup og flyttede derfra til Hans Bakgårdsvej, Ydby. Deres børn var; Jens Krabbe (1957-), som blev gift med Alis K.; Hanne Krabbe (1961-); Helle Krabbe (1963-) og Kirsten Krabbe (1968-).

Knud Krabbe (1934-), født i Ydby og gift i 1957 i Boddum med Dagmar Philipsen (1935-), født i Hvidbjerg på Mors. Deres børn var: Lisbeth Krabbe (1959-); Per Krabbe (1961-) og Dorthe Krabbe (1966-).

Marie Krabbe (1936-), født i Ydby og gift med Preben Riis (1933-).

Marie Poulsen og Jens Krabbe

Marie Poulsen og Jens Krabbe

Jens Krabbes svigersøn, Preben Riis (1933-2020). Han blev i 1960 viet i Boddum til Marie Krabbe (1936-). Begge er født i Ydby sogn. Marie fik præliminæreksamen i 1952, var på husholdningsskole i Vejle og opholdt sig

This entry was posted in Boddum Bisgaardvej. Bookmark the permalink.